Wniosek o udzielenie dnia wolnego za pracę w dniu wolnym od pracyDownload 40.06 Kb.
Date07.04.2023
Size40.06 Kb.
#156716
Wniosek-o-udzielenie-dnia-wolnego-za-prace-w-nadgodzinachWNIOSEK O UDZIELENIE DNIA WOLNEGO ZA PRACĘ W DNIU WOLNYM OD PRACY

……………………………………..…… ……………..…………………………


(imię i nazwisko pracownika) (miejscowość, data)

……………………………………..……


…………………………………..………


(adres pracownika)
……………………………………..……

……………………………………..……


(dane pracodawcy)

WNIOSEK O UDZIELENIE DNIA WOLNEGO ZA PRACĘ W NADGODZINACH


Proszę o udzielenie mi dnia wolnego od pracy w terminie ………………………………………..
(data)
za pracę w nadgodzinach w dniach………………………………………..

……………………………………..……


(podpis pracownika)
Udzielam dnia wolnego zgodnie z wnioskiem pracownika / Udzielam dnia wolnego w innym niż wskazany we wniosku terminie: ……………………………………….. *

……………………………………..……


(podpis pracodawcy)

*niepotrzebne skreślić
Wzór pobrano ze strony: https://www.aplikuj.pl/dokumenty/Download 40.06 Kb.

Share with your friends:
The database is protected by copyright ©essaydocs.org 2023
send message

    Main page