Von P. K. SczepanekDownload 1.28 Mb.
Page92/114
Date21.01.2021
Size1.28 Mb.
1   ...   88   89   90   91   92   93   94   95   ...   114
über den Autor des Ostwinds

Renata Schumann - Oberschlesien in den Werken von August ScholtisAnton Oskar Klaußmann - Górny Śląsk przed laty [1911] - 1997 (zorg)

Czyli GornoSlaskie czasy od 1856 roku wg:

Anton Oskar Klaussmann

Mysłowice, Katowice - - Myslovitz, Kattowitz


Anton Oskar Klaussmann urodził się 11 maja 1851 roku we Wrocławiu. Dzięki przekazanym w książce

pt. Oberschlesien vor 55 Jahren (1911) zapiskom i wspomnieniom z lat wczesnej młodości możemy,

zawierzając pamięci autora, poznad atmosferę jego rodzinnego domu, najbliższe otoczenie, przede

wszystkim zaś odtworzyl niektóre fakty z życiorysu.

PIEKARY: cd.:

Po wielkich odpustach ziemia wokół niego była srodze zdeptana przez tłoczący się tłum wiernych, a samo źródło bardzo mętne, w spokojne dni jednak, jak sobie przypominam, tryskało obficie niezwykle czystą wodą.

 Nieraz czytamy w dziełach historycznych, że w kościele pielgrzymkowym miało miejsce bardzo ważne dziejowe wydarzenie. Twierdzi się mianowicie, że Fryderyk August, elektor saski i król Polski, tutaj właśnie, nim wstąpił po raz pierwszy na ziemię polską, przeszedł na katolicyzm.

Zaraz po tym wydarzeniu przekroczył znajdującą się w pobliżu granicę z Polską. Ta zmiana wiary króla Augusta miała się odbyc właśnie w Piekarach w obecności wielkiej liczby polskich dostojników. W rzeczywistości jednak August dokonał swej konwersji na katolicyzm w Baden pod Wiedniem 1czerwca 1697 roku. Możliwe, że jego następca, August III król Polski (jako elektor saski -Fryderyk August II), który 11 października 1717 roku we Wiedniu oficjalnie przyjął wiarę katolicką w Piekarach w roku 1734 odnowił swe katolickie wyznanie wiary. Jeśli ta druga data jest prawdziwa, wtedy Piekary rzeczywiście byłyby miejscem o historycznym znaczeniu, jako że konwersja Augusta III kosztowała Saksonię utratę dominacji wśród protestanckich panstw niemieckich i pozwoliła, by jej miejsce zajęły Prusy.

 8.Share with your friends:
1   ...   88   89   90   91   92   93   94   95   ...   114
The database is protected by copyright ©essaydocs.org 2020
send message

    Main page