Von P. K. SczepanekDownload 1.28 Mb.
Page90/114
Date21.01.2021
Size1.28 Mb.
1   ...   86   87   88   89   90   91   92   93   ...   114
Gdy Polska w 1655 „rzadzona” była z Rzeszy Niemieckiej - Przymierza Rzymskiego

Als Polen 1655 aus dem Reich regiert wurde
Verdient gemacht um deutsch-polnische Aussöhnung“- Herbert Mankowski der Mainerzhagener erhält Ehrenabzeichnung der Verwaltungsbezirks Ermland-Masuren vom der Regierungspräsident der Wojewodschaft im Rahmen eines Festgottesdienstes in der historischen Kirche von groß Kleeberg im Kreis Allenschtein… Seit 1981 hat er, die „Polenhilfe Meinerthagen“ vielen Menschen im Spenden geholfen. Jamendorf ist die Heimat des Geehrten.
Delegacja Powiatu Osnabrück w RDLP w Olsztynie

  W dniach 18 - 20 listopada czteroosobowa delegacja przedstawicieli Powiatu Osnabrück odwiedziła władze powiatu olsztyńskiego. Partnerska współpraca między Powiatem Osnabrück i Starostwem Powiatowym w Olsztynie trwa już 10 lat. Delegacji niemieckiej przewodniczył Georg Schirmbeck, deputowany do Bundestagu z Powiatu Osnabrück i przewodniczący Niemieckiej Rady Gospodarki Leśnej. G. Schirmbeck był zainteresowany kontaktem z olsztyńskimi leśnikami. Dnia 19 listopada br. sąsiadów zza Odry przyjął Jan Karetko, dyrektor RDLP Olsztyn z pracownikami biura RDLP.

  Delegację gości reprezentowali: G. Schirmbeck, Hermann Melo, dyrektor wydziału spraw obywatelskich w Powiecie Osnabrück, Karl-Heinz Finkemeyer, koordynator partnerstwa i Herbert Mankowski, przewodniczący Stowarzyszenia Byłych Mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego. Towarzyszył im Mirosław Pampuch, starosta powiatu olsztyńskiego.

  Gospodarze przedstawili ogólne informacje o RDLP Olsztyn. Omówili m.in. realizowane działania gospodarcze, sposoby wykorzystania środków z funduszy unijnych, przedsięwzięcia realizowane na rzecz rozwoju lokalnej społeczności, działania na rzecz ochrony przyrody.

  „Zaprezentowaliśmy państwu istotę naszych działań. Leśnicy starają się tak wykonywać zadania gospodarcze, aby nie zniweczyć rezultatu prac swoich poprzedników” – powiedział J. Karetko. „Zachowaliśmy lasy w dobrym stanie, mimo różnych trudności”.

  Goście interesowali się również ochroną przyrody oraz działaniami podejmowanymi na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego.

  G. Schirmbeck wyraził chęć współdziałania i zaproponował niemieckie wsparcie przedsięwzięć podejmowanych przez olsztyńskich leśników na rzecz ochrony rzadkich gatunków i ich siedlisk.

  „Musimy intensywniej współpracować. Prawo europejskie coraz bardziej ogranicza możliwości leśników. Nie możemy zostawić spraw leśnych w wyłącznej gestii innych instytucji i organizacji” – powiedział G. Schirmbeck.


Dyrektor J. Karetko z wielkim zadowoleniem przyjął propozycję współpracy.

   Joanna Sienkiewicz, RDLP Olsztyn - http://www.olsztyn.lasy.gov.pl/delegacja-powiatu-osnabruck-w-rdlp-w-olsztynie?print=true

 Share with your friends:
1   ...   86   87   88   89   90   91   92   93   ...   114
The database is protected by copyright ©essaydocs.org 2020
send message

    Main page