Von P. K. Sczepanek


Euro-Śródziemnomorska Nagroda w Dziedzinie Dialogu MiędzykulturowegoDownload 1.28 Mb.
Page109/114
Date21.01.2021
Size1.28 Mb.
1   ...   106   107   108   109   110   111   112   113   114
Euro-Śródziemnomorska Nagroda w Dziedzinie Dialogu Międzykulturowego (Euro-Mediterranean Award for the Dialogue Between Cultures) jest formą wyróżnienia przez Fundację osób i organizacji szczególnie zasłużonych w promowaniu dialogu w rejonie euro-śródziemnomorskim. Współorganizatorem przedsięwzięcia jest Fondazione Mediterraneo. Zgłaszani kandydaci muszą pochodzić z krajów Partnerstwa Euro-Śródziemnomorskiego. Wyjątkową uwagą są obdarzane osoby i organizacje, które współpracują z młodzieżą. Nagroda ta przyznawana jest co roku w ramach działań w sferze kultury, sztuki, mediów, architektury, kina, spraw społecznych, literatury itp.

Każdego roku ogłaszany jest temat konkursu:
Share with your friends:
1   ...   106   107   108   109   110   111   112   113   114
The database is protected by copyright ©essaydocs.org 2020
send message

    Main page