Von P. K. SczepanekDownload 1.28 Mb.
Page108/114
Date21.01.2021
Size1.28 Mb.
1   ...   104   105   106   107   108   109   110   111   ...   114

Nagrody -


Euro-Śródziemnomorska Fundacja Dialogu Kultury im. A. Lindh przyznaje następujące nagrody:
 Euro-Śródziemnomorska Nagroda w Dziedzinie Dialogu Międzykulturowego 

    • konkurs 2006 konkurs 2007 konkurs 2008 konkurs 2009 konkurs 2010 konkurs 2011

 Euro-Śródziemnomorska Nagroda Dziennikarska w Dziedzinie Różnorodności Kulturowej

    • konkurs 2006/2007 konkurs 2007/2008 konkurs 2009 konkurs 2010 konkurs 2011

--------------------------------------------------------------------------------
Euro-Śródziemnomorska Nagroda w Dziedzinie Dialogu Międzykulturowego (Euro-Mediterranean Award for the Dialogue Between Cultures) jest formą wyróżnienia przez Fundację osób i organizacji szczególnie zasłużonych w promowaniu dialogu w rejonie euro-śródziemnomorskim. Współorganizatorem przedsięwzięcia jest Fondazione Mediterraneo. Zgłaszani kandydaci muszą pochodzić z krajów Partnerstwa Euro-Śródziemnomorskiego. Wyjątkową uwagą są obdarzane osoby i organizacje, które współpracują z młodzieżą. Nagroda ta przyznawana jest co roku w ramach działań w sferze kultury, sztuki, mediów, architektury, kina, spraw społecznych, literatury itp.
Każdego roku ogłaszany jest temat konkursu:
2006 - Wzajemny szacunek ludzi różnych religii i wyznań - Laureatem został klasztor w Syrii - Deir Mar Musa Al Habachi (patrz Komunikat 8/2006)
2007 - Mężczyźni i kobiety ramię w ramię na rzecz równości płci - nagrodę przyznano ex aequo pani Rodi Kratsa-Tsagaropoulou i panu Janowi Willems
2008 - Dialog między kulturami poprzez sztukę - nagrodę otrzymała Rima Maroun

Młoda libańska fotograficzka jest autorką cyklu Murmures [Szepty], składającego się z 14 wielkoformatowych zdjęć pokazujących dzieci zwrócone twarzą do ściany, zainspirowanego problemami w rejonie Bliskiego Wschodu, a szczególnie konfliktem libańsko-izraelskim z 2006 r. Niepokazujące twarzy dzieci zdjęcia stają się symbolem uniwersalnego cierpienia wynikającego z brutalności wojny, która może zdarzyć się wszędzie.Jeśli próbuje stworzyć dzieło artystyczne to dlatego, że jestem przekonana, że Sztuka domaga się prawdziwego dialogu, prawdziwego słuchania i prawdziwego dzielenia się, mówi artystka.

2009 - Dialog międzykulturowy na rzecz pokoju i współistnienia - nagrodę otrzymała organizacja "Combatants for Peace"Specjalne wyróżnienie zostało przyznane History in Action Project Team (Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Serbia), grupie 55 międzynarodowych i międzyetnicznych historyków i uczących historii z Bośni i Hercegowiny, Chorwacji i Serbii, którym udało się pokonać podziały etniczne, religijne i językowe tworząc wspólny podręcznik historii regionu.

 Wyróżnienia przyznane zostały także organizacjom: Israeli Committee Against House Demolitions (Izrael), Israel Women’s Network (Izrael) oraz Parents Circle Families Forum (Izrael i Palestyna).

Share with your friends:
1   ...   104   105   106   107   108   109   110   111   ...   114
The database is protected by copyright ©essaydocs.org 2020
send message

    Main page