Van Clovis tot Childerik III wie was de beste Merovingische vorst?Download 38.34 Kb.
Date03.05.2016
Size38.34 Kb.
#32977
Van Clovis tot Childerik III

Wie was de beste Merovingische vorst?

Van de Merovingische vorsten kennen we vooral, of misschien slechts, Clovis. Als het over de periode tussen de val van het Romeinse Rijk en Karel de Grote gaat, valt al snel de typering ´donkere middeleeuwen´. Toch verdienen de Merovingers meer aandacht. De tentoonstelling Gouden Middeleeuwen van het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden laat de archeologische rijkdom van deze periode zien. En wie wat beter naar een aantal vorsten kijkt, ziet belangrijke kenmerken van de vroege Middeleeuwen in West-Europa.De les in een oogopslag

Onderwerp:

Merovingische vorsten. Wie is de beste Merovingische vorst?

Activiteit:

Leerlingen plaatsen tekstkaartjes over drie Merovingische vorsten in de juiste categorieën. Zij overleggen daarna over de vraag wie van hun vorsten de beste was. Daarna beantwoorden zij vragen over kenmerken van de vroege Middeleeuwen.

Tijdsduur:

1 lesuur

Doelen:

 • Leerlingen maken kennis met drie Merovingische vorsten

 • Leerlingen overleggen over de criteria waaraan een goede vorst moet voldoen

 • Leerlingen leren enkele belangrijke kenmerken van de vroege Middeleeuwen in West-Europa kennen.

Beginsituatie:

Niveau bovenbouw havo/vwo (eenvoudig aan te passen aan vmbo of onderbouw havo/vwo).

Kennis over de ineenstorting van het West-Romeinse Rijk en de volksverhuizingen is aanwezig.Voorbereiden:

 • Voor iedere leerling moet het instructieblad gekopieerd worden.

 • Ieder tweetal krijgt een invulblad met daarop de categorieën waarover zij de tekstkaartjes moeten verdelen.

 • Ieder tweetal krijgt een envelop met daarin tekstkaartjes over drie vorsten

 • Ieder tweetal krijgt een kopie van het inkijkmateriaal.

 • Voor iedere leerling moet het vragenblad gekopieerd worden.

Instrueren:

Wat: Merovingische vorsten. De centrale vraag is: wie was de beste Merovingische vorst?

Hoe: De instructie staat uitgeschreven op het instructieblad. Klassikale behandeling van de eerste paar tekstkaartjes voorkomt vragen, problemen. In duo’s een top drie maken en dan gezamenlijk het vragenblad invullen. Ieder moet wel voor zich de antwoorden opschrijven, want die zijn later ter voorbereiding op een toets handig.

Waarom: Over deze periode staat niet zoveel in de geschiedenisboeken die leerlingen op school gebruiken, maar je ziet wel enkele belangrijke kenmerken van de vroege Middeleeuwen in West-Europa. Dat is Tijdvak 3 van Monniken en Ridders.

Uitvoeren:

Leerlingen doen de activiteit: eerste overleggen ze over de categorieën en tekstkaartjes. Daarna vullen ze het vragenblad in om de kenmerken van de vroege Middeleeuwen in West-Europa te leren kennen.

Nabespreken:

Wat: wat heb je geleerd? Welk tekstkaartje hoort bij welke categorie?

Hoe: Hoe hebben jullie het gedaan? Wat deden jullie waardoor het goed ging?

Waarom: Zo leer je over de Merovingische periode en enkele kenmerken van de vroege Middeleeuwen in West-Europa.

Vervolg:

Tijdvak 3 is dat van de Monniken en Ridders. Veel aspecten die je hier geleerd hebt, zullen in die periode terugkomen. Met name Kenmerkend Aspect 10 (hofstelsel), 11 (feodalisme) en 12 (verspreiding christendom) komen in deze opdracht terug.Van Clovis tot Childerik III

Wie was de beste Merovingische vorst?

Leerlingeninstructie

Er is een bekend Frans kinderliedje dat begint met het volgende zinnetje: ‘De goede koning Dagobert heeft zijn broek verkeerd om aangedaan.’ In andere coupletjes slaat koning Dagobert tijdens de jacht op de vlucht voor een konijn of ruilt hij zijn ijzeren zwaard in voor een houten, zodat hij tenminste niemand pijn kan doen. Dat lijkt dus nogal een sullige koning. Dagobert was een Merovingische vorst en zijn familie regeerde tussen ongeveer 480 en 750 over het Rijk der Franken. Dat is de periode na de val van het Romeinse Rijk en voor de opkomst van Karel de Grote. Echt veel weten we niet over Dagobert en andere Merovingische vorsten. Toch zijn ze wel belangrijk geweest.http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/childerici_regis.jpg

Zegelring met een afbeelding van Childerik I (436 – 481)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/fran%c3%a7ois-louis_dejuinne_%281786-1844%29_-_clovis_roi_des_francs_%28465-511%29.jpg

Portret van Clovis I (481 – 511)

http://i612.photobucket.com/albums/tt207/texidan/tree/slide/dagoberti630-644.jpg

Portret van Dagobert I (629 – 639)

http://www.worldexplorer.be/cilderic3.jpg

Portret van Childerik III (743 – 751)

Wat is de bedoeling?

Je krijgt per tweetal een envelop met daarin bij drie van de bovenstaande Merovingische vorsten tekstkaartjes. Op die tekstkaartjes staan allerlei kenmerken over de verschillende vorsten. Op het invulblad zie je verschillende categorieën (onderdelen) staan waar je die tekstkaartjes bij moet indelen. Als je dat hebt gedaan, kies je samen de beste Merovingische vorst. Tot slot vul je het vragenblad in dat over kenmerken van de vroege Middeleeuwen in West-Europa gaat.Let op:

Childerik I = gele tekstkaartjes

Clovis = groene tekstkaartjes

Dagobert I = blauwe tekstkaartjes

Childerik III = witte tekstkaartjes

Invulblad

Je ziet hier drie schema’s. Schrijf in ieder schema de naam van een Merovingische vorst. Leg daarna de tekstkaartjes achter elkaar bij de juiste categorie.Let op:

 • Het aantal kaartjes per categorie kan verschillen.

 • Soms is het moeilijk een onderscheid tussen adel en geestelijkheid te maken, omdat in deze periode veel geestelijken ook van adellijke komaf waren. Als er een vertegenwoordiger van de kerk een rol speelt, hoort deze in principe bij geestelijkheid.

 • Met adel worden ook buitenlandse vorsten bedoeld.Naam vorst:
Categorie:

Kaartjes die daarbij horen:

Huwelijk en kinderen
Relatie met kerk
Relatie met adel
Militaire overwinningen
Anders


Naam vorst:
Categorie:

Kaartjes die daarbij horen:

Huwelijk en kinderen
Relatie met kerk
Relatie met adel
Militaire overwinningen
Anders


Naam vorst:
Categorie:

Kaartjes die daarbij horen:

Huwelijk en kinderen
Relatie met kerk
Relatie met adel
Militaire overwinningen
Anders
Vragenblad:
Opdracht 1Maak een top 3 van de Merovingische vorsten die je hebt onderzocht en vul in:

Op 1 staat ……………………………., want:
Op 2 staat……………………………., want:
Op 3 staat……………………………, want:

Opdracht 2De Merovingische periode is die tussen de val van het Romeinse Rijk en de opkomst van Karel de Grote.

Welke voorbeelden van Romeinse invloed kun je terugvinden?Noem vier voorbeelden en leg kort uit waarom je daaruit de Romeinse invloed bij de Merovingers kunt afleiden.

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………….

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………….

 4. ………………………………………………………………………………………………………………………….Opdracht 3In de Middeleeuwen bestonden er drie standen: de geestelijkheid, de adel en de boeren en burgers. In deze opdracht komen geen burgers voor. We kijken dus alleen naar geestelijken en edellieden.
A

Hoe ontwikkelde zich de verhouding tussen kerk en vorst bij de Merovingers? Beschrijf hoe de relatie werd gevestigd, wanneer deze het meest evenwichtig was en hoe de verhouding bij de laatste Merovingische vorst was.


B

Hoe ontwikkelde zich de verhouding tussen de adel en de vorst bij de Merovingers? Beschrijf hoe de relatie werd gevestigd, wanneer deze het meest evenwichtig was en hoe deze verhouding bij de laatste Merovingische vorst was.
Inkijkmateriaal:

http://www.nieuwsbronnen.com/tenbunderen/gasthuizen96.jpg

Merovingische Rijk aan het begin van de achtste eeuw.

Download 38.34 Kb.

Share with your friends:
The database is protected by copyright ©essaydocs.org 2022
send message

    Main page