The Namesake and Amy Tan’s The Joy Luck ClubDownload 93.4 Kb.
Page17/17
Date13.08.2021
Size93.4 Kb.
#93528
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Résumé


Předkládaná bakalářská práce se věnuje způsobům, jakými vybrané autorky využívají ve svých textech orientalizmus jako narativní strategii. Teorie re-orientalizmu vychází z toho, že někteří autoři pocházející z diasporické komunity zobrazují vlastní etnicitu skrze stereotypy, které o konkrétní kultuře převládají v západním světě. Práce se ve své analytické části zaměřuje na dvě díla - román The Namesake (2003) od indicko-americké autorky Jhumpy Lahiri a dílo The Joy Luck Club (1989) od čínsko-americké autorky Amy Tan. Témata obou autorek odrážejí nejen dobu, ve které spisovatelky žijí, ale také jejich etnický původ. Diasporické komunity a imigranti ovlivněni liberalizací imigrantské politiky v USA v šedesátých letech už nejsou sociálně znevýhodněnými skupinami zobrazovanými v zápasu o přežití. Protože autorky opisují zejména každodenní život postav, nevyhýbají se ani konfliktům mezi rodiči a jejich dětmi.

Z daných námětů autorky těží odlišně. Zatímco Lahiri zobrazuje vazby a problémy mezi rodiči a jejich dětmi jako univerzální konflikt dvou generací, Tan poukazuje na to, že spory imigrantů a jejich potomků se odvíjí i od dalších příčin. Aby zdůraznila kulturní pozadí rodinných rozporů, Tan vykresluje matky čínského původu prostřednictvím etnických stereotypů. Na rozdíl od Lahiri, Tan ukazuje imigrantské matky jako jedince řídící se tradicemi a vírou v mystické síly. Staví tedy matky ze zmíněných komunit - představitelky čínské kultury - do protikladu s jejich dcerami - racionálními představitelkami americké kultury. Vyprávění příběhů - míněné jako prostředek obeznámení dcer s čínskou kulturou - je dcerami odmítané.Navzdory dcer imigrantů v The Joy Luck Club - nevnímají děti imigrantů v The Namesake kulturu jejich předků jako neslučitelnou s americkou kulturou. Ovlivněni institucionalizovanou výchovou v rámci indické diaspory děti imigrantů ze zmíněné země nenahlíží na své rodiče jako na příslušníky jiného kulturního světa. Jhumpa Lahiri tedy nezobrazuje indickou kulturu v rámci protikladu my-oni, ale nahlíží na ni etnografickým prizmatem.
Download 93.4 Kb.

Share with your friends:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
The database is protected by copyright ©essaydocs.org 2023
send message

    Main page