The Dutch Supreme Court: a reluctant Positive Legislator?Download 357.29 Kb.
Page7/8
Date15.02.2016
Size357.29 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

References


Adams 2009

Adams, M., ‘Toekomstmuziek bij de Hoge Raad: waarom geen jaarverslagen à la Française?’ (‘Future plans of the Supreme Court: why not yearly reports à la Française?’), NJB, 2009, p. 1098.Alkema 1980

Alkema, E.A., ‘The Application of Internationally Guaranteed Human Rights in the Municipal Legal Order’, in: Kalshoven, F. et al. (eds.), Essays on the Development of the International Legal Order, Alphen a/d Rijn: Kluwer Academic, 1980, p. 181-198.Alkema 2000

Alkema, E.A., ‘Gedifferentieerde rechtsvinding door de rechter in veranderende staatkundige verhoudingen’ (‘Distinctive judicial interpretation in a changing constitutional set-up’), Nederlands Juristenblad, 2000, p. 1053-1058.Arnull, Dashwood, Ross & Wyatt 2000

Arnull, A., Dashwood, A., Ross, M. & Wyatt, D., Wyatt & Dashwood’s European Union Law, London: Sweet & Maxwell, 2000.Barkhuysen & Van Emmerik 2006

Barkhuysen, T. & Van Emmerik, M.L., ‘Rechtsherstel bij schending van het EVRM in Nederland en Straatsburg’, NJCM Bulletin, 2006, p. 39-64.Bell 1985

Bell, J., Policy arguments in judicial judgments, Oxford: Clarendon Press, 1985.Beyme von 1988

Von Beyme, K., ‘The Genesis of Constitutional Review in Parliamentary Systems’, in: Landfried, C. (ed.), Constitutional review and legislation – An international comparison, Baden-Baden: Nomos, 1988, p. 21-38.Boogaard 2008

Boogaard, G., ‘Verhullend bevelen – Wetgevingsbevelen en de rol van de Nederlandse rechter’ (Cloaked Commands – Legislative Orders and the Role of the Dutch Courts), Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen, 2008, p. 478-483.Bovend’Eert 2006

Bovend’Eert, P.P.T., ‘Rechterlijke (on)gehoorzaamheid ten opzichte van precedenten. Stare decisis in de jurisprudentie van de U.S. Supreme Court’, in: De Groot-Van Leeuwen, L.E. et al. (eds.), De ongehoorzame rechter, Deventer: Kluwer, 2006, p. 157-177.Bovend’Eert 2009

Bovend’Eert, P.P.T., ‘Wetgever, rechter en rechtsvorming: “Partners in the business of law?”’, Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 2009, p. 145-153.Brenninkmeijer 2001

Brenninkmeijer, A.F.M., ‘De rechtgever’ (‘The Law Giver’), Nederlands Juristenblad, 2001, p. 1191-1201.Brouwer 1992

Brouwer, J.G., Verdragsrecht in Nederland (‘Treaty law in the Netherlands’), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1992.Claes 2006

Claes, M., The national courts mandate in the European Constitution, Oxford: Hart, 2006.Craig & de Búrca 2008

Craig, P. & de Búrca, G., EU Law, Oxford: Oxford University Press, 2008.Dicey 1885/1959

Dicey, A.V., Introduction to the Study of the Law of the Constitution, 10th ed., London: MacMillan, 1885/1959.Dijk van 1988a

Van Dijk, P., ‘Domestic Status of Human Rights Treaties and the Attitude of the Judiciary: the Dutch Case’, in: Nowak, M., Streurer, D. & Tretter, H., Progress in the Spirit of Human Rights (FS Felix Ermacora), Strasbourg: Engel Verlag, 1988, p. 631-650.Dijk van 1988b

Van Dijk, P., ‘De houding van de Hoge Raad jegens de verdragen inzake de rechten van de mens’ (‘The Attitude of the Supreme Court towards Human Tights Treaties’, in: Baardman (ed.), De plaats van de Hoge Raad in het staatsbestel (‘The constitutional Position of the Supreme Court’), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1988, p. 173-209.Fallon 2006

Fallon, R.H., ‘Judicially Manageable Standards and Constitutional Meaning’, Harvard Law Review, 2006, p. 1274-1332.Fleuren 2004

Fleuren, J.W.A., Een ieder verbindende bepalingen van verdragen (‘Self-executing provisions of treaties’), The Hague: Boom Juridische uitgevers, 2004.Gerven Van 2000

Van Gerven, W., ‘Of rights, remedies and procedures’, Common Market Law Review, 2000, p. 501-536.Happé 1999

Happé, R.H., Schuivende Machten (‘Shifting Powers’), Deventer: Kluwer, 1999.Heringa & Kiiver 2009

Heringa, A.W. & Kiiver, Ph., Constitutions Compared, Antwerp: Intersentia 2009.Hooijdonck van & Eijsvoogel 2009

Van Hooijdonck, M. & Eijsvoogel, P.V., Litigation in the Netherlands – Civil Procedure, Arbitration and Administrative Litigation, The Hague: Kluwer Law International, 2009.Kelsen 1945

Kelsen, H., General Theory of Law and State, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1945.Kelsen 1934/1992

Kelsen, H., Introduction to the problems of legal theory (Paulson (ed.) 1992), Oxford: Clarendon Press, 1934/1992.Koopmans 1999

Koopmans, T., ‘Nabeschouwing’, in: Wiarda, G.J., Drie typen van rechtsvinding (‘Three types of finding the law’), Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink, 1999, p. 117-150.Kortmann 2005

Kortmann, C.A.J.M., ‘De rechtsvormende taak van de Hoge Raad’ (‘The Lawmaking Duty of the Supreme Court’), Trema, 2005, p. 250.Kortmann & Bovend’Eert 2000

Kortmann, C.A.J.M. & Bovend’Eert, P.P.T., Dutch Constitutional Law, The Hague: Kluwer, 2000.Kraan 2004

Kraan, K., ‘The Kingdom of the Netherlands’, in: Prakke, L. & Kortmann, C., Constitutional Law of 15 EU Member States, Deventer: Kluwer, 2004, p. 590-650.Lange de 1991

De Lange, R., Publiekrechtelijke rechtsvinding (‘Legal Interpretation in Public Law’), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1991.Larenz 1991

Larenz, K., Methodenlehre der Rechtswissenschaft (‘Principles of Legal Method’), Berlin: Springer Verlag, 1991.Loth 2009

Loth, M., ‘Courts in quest of legitimacy’, in: Huls, N. et al. (eds.), The Legitimacy of Highest Courts Rulings, The Hague:T.M.C. Asser Press, 2009, p. 267-288.Martens 2000

Martens, S.K., ‘De grenzen van de rechtsvormende taak van de rechter’ (‘The limitations of the lawmaking duty of the courts’), Nederlands Juristenblad, 2000, p. 747.Myjer 1980

Myjer, E., ‘Tekenen van een Hollandse Springe? (‘Signs of a Dutch Spring?’), NJCM Bulletin, 1980, p. 21-29.Polak 1984

Polak, M.V., ‘Algemene beginselen van rechterlijk overgangsrecht’ (‘General Principles of Judicial Transitional Law’), Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 1984, p. 228-260.Poorter de & Van Roosmalen 2009

De Poorter, J. & Van Roosmalen, M., ‘Motivering van rechtsvormende uitspraken door de Afdeling Bestuursrechtspraak’ (‘Reasoning in lawmaking judgments of the Administrative Law Division of the Council of State’), Nederlands Tijdschrift Bestuursrecht, 2009, p. 219-227.Rozemond 1998

Rozemond, K., Strafvorderlijke rechtsvinding (‘Lawfinding and Criminal Procedure’), Deventer: Gouda Quint, 1998.Scholten 1974

Scholten, P., Asser-Scholten (Algemeen deel), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1974.Schoordijk 1988

Schoordijk, H.C.F., ‘Hoe vat(te) de Burgerlijke kamer van de Hoge Raad zijn rechtsvormende taak op?’(‘How does or did the Civil Chamber of the Supreme Court conceive its lawmaking duty?’), in: Baardman (ed.), De plaats van de Hoge Raad in het staatsbestel (‘The Constitutional Position of the Supreme Court’), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1988, p. 3-30.Schutgens 2009

Schutgens, R.J.B., Onrechtmatige wetgeving (‘Unlawful Legislation’), Deventer: Kluwer, 2009.Schutte 2009

Schutte, C.B., ‘De “rechtsvormende taak” van de rechter. Een kritische noot’ (‘The “Lawmaking Duty” of the Courts – A Critical Remark’), Ars Aequi, 2009, p. 676-680.Stolker 1993

Stolker, C.J.J.M., ‘De politieke rol van de burgerlijke rechter’ (‘The political role of the civil courts’), in: Rood, M. (ed.), Rechters en politiek (Judges and politics’), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1993, p. 53-85.Tushnet 2006

Tushnet, M., ‘Comparative Constitutional Law’, in: Reimann, M. & Zimmermann, R., The Oxford Handbook of Comparative Law, Oxford: Oxford University Press, 2006, p. 1225-1257.Tushnet 2008

Tushnet, M., Weak Courts, Strong Rights – Judicial Review and Social Welfare Rights in Comparative Constitutional Law, Princeton: Princeton University Press, 2008.Uzman & Stolker 2009

Uzman, J. & Stolker, C., ‘De politieke rol van de (burgerlijke) rechter revisited’ (‘The political role of the (civil) courts revisited’), in: Barkhuysen, T., Van Emmerik, M.L. & Loof, J.P. (eds.), Geschakeld recht, Deventer: Kluwer, 2009, p. 475-496.De Vet 1985

De Vet, M.P.J.M., ‘Gezagsvoorziening na (echt)scheiding in Europees perspectief’, Nederlands Juristenblad, 1985, p. 218-222.Vranken 2006

Vranken, J.B.M., Exploring the jurist’s frame of mind: constraints and preconceptions in civil law argumentation, Deventer: Kluwer Law International, 2006.De Werd 2004

De Werd, M., ‘De constitutionele taak van de rechter’ (‘The constitutional duty of the courts’), in: Bovend’Eert, P.P.T. et al. (eds.), Grenzen aan de rechtspraak? (Limitations to justice?), Deventer: Kluwer, 2004, p. 69-126.De Wet 2008

De Wet, E., ‘The Reception Process in the Netherlands and Belgium’, in: Keller, H. & Stone Sweet, A. (eds.), A Europe of Rights – The Impact of the ECHR on National Legal Systems, Oxford: Oxford University Press, 2008, p. 229-309.Zwaak 2001

Zwaak, L., ‘The Netherlands’, in: Blackburn, R. & Polakiewicz, J. (eds.), Fundamental Rights in Europe, Oxford: Oxford University Press, 2001, p. 595-624.Cite as: J. Uzman, T. Barkhuysen & M.L. van Emmerik, The Dutch Supreme Court: A Reluctant Positive Legislator?, vol. 14.3 ELECTRONIC JOURNAL OF COMPARATIVE LAW, (December 2010),
Directory: 143
143 -> Abolition and Women’s Rights (Chapter 2 and 3) Read Chapter 8, Section 2 in your book and complete this reading guide
143 -> After World War II, the United States grappled with prosperity and unfamiliar international responsibilities, while struggling to live up to its ideals
143 -> The ap u. S. History Curriculum Framework Key Concepts and Learning Objectives
143 -> Contact information
143 -> I. The Road to the War of 1812
143 -> Civil War & Reconstruction, Key People & Terms Republican Party
143 -> Apush period two key concepts review (1607-1754) This review refers to some examples we did not go over in class – so don’t stress about those!
143 -> Apush period one key concepts review (1491-1607) This review refers to some examples we did not go over in class – so don’t stress about those!
143 -> Ap chapter 33 part 1 Homework name
143 -> Question: analyze the social and economic continuities and changes that occurred in Europe between 600 and 1750


Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8
The database is protected by copyright ©essaydocs.org 2020
send message

    Main page