Te Wharekura 71 ContentsDownload 149.73 Kb.
Date20.04.2016
Size149.73 Kb.

Te Wharekura 71

Contents


Te Wharekura 71 1

Contents 2

He kupu whakataki 3

Ētahi whāinga paetae e hāngai ana 6

Whakaakoranga 1 7

Ngohe 1: He tiro mahere, he mahi ā-rōpū, he rangahau, he tuhituhi 8

Mātāpuna 1 9

Whakaakoranga 2 10

Ngohe 2: He whakawhitiwhiti whakaaro, he tuhituhi hoki 11

Whakaakoranga 3: Te Rohe Pōtae 12

Ngohe 3: He taupatupatu 13

Ngohe 3a: He rangahau, he taupatupatu, he tuhituhi kōrero 14

Whakaakoranga 4 16

Ngohe 4 17

Mātāpuna 2 – Mahere kupu Tāmatua #2 18

Mātāpuna 3 –Tāmatua #3 19


He kupu whakataki


He kōrero whakamahara kei roto i Te Wharekura ki tētahi o ngā tīpuna rongonui o Ngāti Porou, o Aotearoa whānui hoki o tērā rautau, arā, a Paratene Ngata, te matua o Tā Apirana Ngata. I ora a Paratene i te wā e whakatahuri nuitia ana te ao Māori i ngā auraratanga me ngā pēhanga o te ao Pākehā. Ahakoa ēnei āhuatanga, i āhei i a Paratene te tū tangata tonu hei takawaenga mō ēnei ao e rua. Ka kite hoki tātou i roto i ēnei kōrero he tangata whai mātāpono tēnei, he ngākaunui hoki ki ngā taonga tuku iho, arā, ko te reo me te whenua. Kāhore e kore ka whiwhi taonga hoki ā tātou tamariki i roto i ngā kōrero mō Paratene. Ka kitea e rātou he momo, he tauira hei whāinga mā rātou i ēnei rā e raruraru tonu nei te iwi Māori i ngā aurara me ngā pēhanga o te ao.0

Ko ngā whakaakoranga me ngā ngohe e whai ake nei, hei āwhina ēnei mō te kaiwhakaako, kia whai hua ai ngā reanga o ngā kōeke rima ki te waru.Ngā tohatoha mahi. Kōeke 5 ki te 8.

Kōeke 5:

100 kupu ki tō pukapuka tuhituhi

ngohe 1, 2, 3, 4, 5

Kōeke 6:

200 kupu ki tō pukapuka tuhituhi

ngohe 1, 2, 3, 4, 5

Kōeke 7:

300 kupu ki tō pukapuka tuhituhi

ngohe 1, 2, 3, 4, 5

Kōeke 8:

400 kupu ki tō pukapuka tuhituhi

ngohe 1, 2, 3, 4, 5

Tikanga ā-Iwi i roto i te Marautanga o Aotearoa

Taumata 5:

Ngā whāinga paetae me ngā tohu aromatawai

wh. 40–41

Taumata 6:

Ngā whāinga paetae me ngā tohu aromatawai

wh. 42–43

Taumata 7:

Ngā whāinga paetae me ngā tohu aromatawai

wh. 44–45

Taumata 8:

Ngā whāinga paetae me ngā tohu aromatawai

wh. 46–47

 

 

 

Taumata 5:

Te ahurea me te tuku ihotanga

wh. 58–59

Taumata 6:

Te ahurea me te tuku ihotanga

wh. 60–61

Taumata 7:

Te ahurea me te tuku ihotanga

wh. 62–63

Taumata 8:

Te ahurea me te tuku ihotanga

wh. 64–65

 

 

 

Taumata 5:

Te ao hurihuri

wh. 77–78

Taumata 6:

Te ao hurihuri

wh. 79–80

Taumata 7:

Te ao hurihuri

wh. 81–82

Taumata 8:

Te ao hurihuri

wh. 83–84

 

 

 

Taumata 5:

Te wāhi me te taiao

wh. 96–97

Taumata 6:

Te wāhi me te taiao

wh. 98–99

Taumata 7:

Te wāhi me te taiao

wh. 100–101

Taumata 8:

Te wāhi me te taiao

wh. 103–104

 

 

 

Taumata 5:

Ngā rawa me ngā mahinga ohaoha

wh. 115–116

Taumata 6:

Ngā rawa me ngā mahinga ohaoha

wh. 117–119

Taumata 7:

Ngā rawa me ngā mahinga ohaoha

wh. 120–121

Taumata 8:

Ngā rawa me ngā mahinga ohaoha

wh. 122–123

Te Reo Māori i roto i te Marautanga o Aotearoa

Ko ngā whāinga paetae ko ērā kei ngā whārangi 80–83 me 88–91 o Te Reo Māori i roto i te Marautanga o Aotearoa.

E ono ngā whakaakoranga, ngohe hoki. Kei te kaiwhakaako te tikanga mō te roa o tēnā ngohe, o tēnā ngohe. Hei tāpiri atu ki tēnā ngohe, ki tēnā ngohe, ko tāna anō tāwhera pepa mahi hei hāpai i ngā whāinga paetae me te kōrero pūrākau hoki.

Ko ngā tukanga tikanga ā-iwi, arā, ko te pakirehua, te tūhura uara mā te whakatau kaupapa pāpori, e whakaatatia ana i roto i ngā ngohe.Hei tauira tīmatanga whakaako

E pai ana kia pānuitia e te pouako te kōrero o roto o Te Wharekura 71 i mua o te rangi ka toha ai ki ngā ākonga. Nā te maha o ngā tino whaipānga a te rangatira nei, tērā pea me pānui noa ngā whārangi e rua, ka whakamahi ai i ngā ariā matua, ngā nekehanga, te tāutu i ngā kupu hou, me te tuku pātai hei aki i te whakawhitinga kōrerorero a ngā ākonga.

Whakamahia ngā ākonga ki te tuhi i ngā mea nā te katoa, nā te rōpū rānei i whakatau, ki roto i ā rātou pukapuka, kia whiwhi kōrero ai rātou ina ka kimikimi anō rātou mai i te kōrero pūrākau. Meinga kia whiwhia e tēnā ākonga, e tēnā ākonga tāna ake pukapuka Te Wharekura 71.

Ngā hononga ki ētahi atu marautanga

Ahakoa kua tuhia ngā ngohe e whai ake nei hei āwhina i te whakaheinga o te marautanga tikanga ā-iwi, kāhore e kore ka whakapakari aua ngohe i ngā pūkenga whakawhitiwhiti whakaaro, rangahau, whakaraupapa mōhiohio hoki o ngā ākonga i roto i te reo Māori. Nā reira, ka taea te kī mā te whakaoti i ēnei ngohe ka paku whakarei ake ngā pūkenga reo o ngā ākonga i roto i ngā whenu pānui, kōrero, tuhituhi hoki o Te Reo Māori i roto i te Marautanga o Aotearoa, ina koa kei ngā kōeke 5–8. Ka āwhina anō hoki ēnei ngohe ki te whakapakari i ngā pūkenga o ngā ākonga ki te whakaoti i ēnei o ngā paerewa paetae o Te Reo Rangatira, kōeke 1, o te taumata mātauranga ā-motu, arā: • Te Reo Rangatira 1.2 Kōrero i ngā horopaki huhua noa

 • Te Reo Rangatira 1.3 Pānui i ngā horopaki huhua noa

 • Te Reo Rangatira 1.4 Tuhituhi i ngā horopaki huhua noa.

Te taumata mātauranga ā-motu

Me kī anō hoki ka whakapakari ngā ngohe nei i ngā pūkenga me ngā tukatuka e hiahiatia ana e ngā ākonga ki te whakaoti i ngā paerewa paetae e rima o ngā tikanga ā-iwi, kōeke 1, o te Taumata Mātauranga ā-Motu, ahakoa kāore anō ēnei kia tuhia ki te reo Māori. Ko aua paerewa paetae ko: • te tirotiro i ngā panoni i roto i te pāpori

 • te tirotiro i te whai wāhi a te tangata i roto i te pāpori

 • te whakahaere i tētahi pakirehua tikanga ā-iwi

 • te tirotiro i ngā waiaro rerekē o ngā rōpū rerekē

 • te whakatakoto i ngā mahi me mahi ki te whakatau i tētahi take pāpori.

Ētahi whāinga paetae e hāngai ana


Tikanga ā-Iwi i roto i te Marautanga o Aotearoa

Ko te whenu

Te ao hurihuri

Taumata 5
 1. Ka taea e te ākonga te whakaatu i ōna mōhiotanga, me ōna māramatanga o te whakaawenga o ngā tūāhua o mua, i ngā tūhono i roto i tētahi rōpū, i waenga rōpū, me te haere tonu o ēnei whakaawenga, mā:

 • te tāutu i ngā tūāhua o mua e noho motuhake ana ki ētahi tino hapori, tino ahurea, tino iwi.

 1. Ka taea e te ākonga te whakaatu i ōna mōhiotanga me ōna māramatanga o te tirohanga, i roto o te wā, a te takitahi, me te rōpū ki te waihangatanga o te oranga o te tangata me āna mahinga, mā:

 • te tāutu i ngā takitahi me ngā rōpū nā rātou ngā mahi waihanga i te oranga me ngā mahi a ētahi atu.

Ngā tino pūkenga me ngā tukanga

Ngā pūkenga mōhiohio:


 • te kohikohi me te tukatuka mōhiohio (Te pakirehua, wh. 17)

 • te tāutu, te whakaatu āhua, te whakamāori whakaaro rerenga kētanga (Te tūhuratanga uara, wh. 17)

 • te wehe kōrero pono me te kupu whakaaro noa iho (Te tūhuratanga uara, wh. 17).

Ngā pūkenga hīraurau hopanga:


 • te uiui, te rangahau, te tūhura, te whakaputa me te whakawhanake ariā (Te pakirehua, wh. 17)

 • te tātari hopanga (Te tūhuratanga uara, wh. 17).

Ngā pūkenga pāpori, pāheko hoki:


 • te kawe haepapa i ngā whakatau me ngā mahi a tōna rōpū (Te whakatau kaupapa pāpori, wh. 17).

Whakaakoranga 1


E kite ana tātou i te mahere o Te Tairāwhiti i te tāmatua 1 (Mātāpuna 1) te nuinga noa atu o ngā ingoa Māori o tēnei takiwā o Aotearoa, me ērā rā i huaina i ngā whārangi 2 me 3 o te pukapuka 'Paratene'.

Ngohe 1: He tiro mahere, he mahi ā-rōpū, he rangahau, he tuhituhi


 1. Whakarōpūtia ngā ākonga kia takiwhā. Me āta titiro ngā rōpū ki te mahere whenua te Tāmatua 1, kātahi ka mahi ā-rōpū i te mahi e whai ake nei.

  He kaitoro koutou nō ngā moutere, pērā i a Kupe, a Toi, a Whātonga. Ū ana tō koutou waka ki te wahapū o te awa o Waiapu, otirā i tēnei wā kāhore anō kia whiwhi ingoa a Waiapu. Ko te raumati tēnei, kei te rere hoki te kahawai i te wahapū o te awa. He nui te kahawai i mau i a koutou. Puni ana koutou ki reira.

  Mai i te wahapū nei, ka kite koutou i tētahi maunga ki uta rawa (e huaina ana a Hikurangi i ēnei rā). Ka whakaaro koutou ki te toro haere i te awa nei me ōna whenua tata, mai i te ngutu awa tae atu ki te takiwā o taua maunga.

  Tuhia he kōrero mō tō koutou taenga mai, me tēnei toronga ki uta. Otirā, i a koutou e haere ana, hoatu he ingoa ki ngā awa, ki ngā wāhi i haere ai koutou, i runga tonu i ngā mea i tūpono ai koutou. Whakamahia te mahere i runga nei hei whakaatu ki a koutou te āhua o te whenua i tēnā takiwā, i tēnā takiwā.


Mātāpuna 1

Ko ngā kohinga kōrero o tēnei putanga o te raupapa Te Wharekura e pā ana ki ngā kōrero whakamaumahara mo tētahi o ngā tīpuna rongonui o Ngāti Porou o tērā rautau, arā, a Paratene Ngata, te matua a Tā Apirana Ngata. Whakamahia te papa whakatere i te taha katau o te whārangi nei.


Whakaakoranga 2


Kore e taea te eke i ngā pari teitei o Ōkauwharetoa, ka haere kē mā te awa o Awatere ki ngā mānia o Marangairoa, ka piki i ngā maunga o Kiwinui, ka heke ki te awa o Maraehara, ka puta ki Tikitiki e kitea ai te awa o Waiapu, te moana ki waho, ko Hikurangi maunga ki uta, ko Waiomatatini ki te tonga. I taua wā ko ngā whanga ngā wāhi e muia ana e te tangata. Arā rā a te Ūnga Waka o Awanui, a Reporua, a Tīkapa, a Whareponga, a Mataahu, a Akuaku, a Waipiro, a Tokomaru, a Ūawa. (Te Wharekura 71, wh. 2–3.)

Ngohe 2: He whakawhitiwhiti whakaaro, he tuhituhi hoki


 1. Kua whakarārangi i runga nei ētahi ingoa o te rohe o Te Tairāwhiti, he ingoa kāinga, awa, maunga hoki. Tuhia kia kotahi tānga o tēnā ingoa, o tēnā ingoa, i runga i ētahi kāri, ka puru ki tētahi paepae, ka whakawhenumi ai. 2. Whakarōpūtia ngā ākonga kia noho takiwhā. Meinga mā tētahi ākonga o ia rōpū e rarau atu ki roto i te paepae, ka tango i ētahi ingoa e rua.
 1. Me tīpako e tēnā rōpū, e tēnā rōpū ko tēhea o ngā ingoa e rua nei e kōrero tahitia me te akomanga whānui, ko tēhea e kōrerotia i waenganui i te rōpū anake.
 1. Mō te ingoa kua tīpako hei kōrero tahi me te akomanga whānui.
 1. Kia 15 miniti ia rōpū e kōrero ana i waenganui i a rātou anō ō rātou whakaaro mō tēnei ingoa, tōna tikanga, te/ngā take hoki pea i tapaina taua ingoa ki taua wāhi.
 1. Me tuhituhi ia rōpū i tētahi pakiwaitara, tētahi waiata rānei, mō taua ingoa, mō ngā take pea i tapaina taua ingoa, me te hunga tāngata nāna i tapa taua ingoa.
 1. I ētahi atu rangi, arā, kia whai wā ai koutou, me kōrero mō ēnei pakiwaitara, waiata rānei o tēnā rōpū, o tēnā rōpū, i waenganui i te akomanga katoa. Mā te akomanga e whakawhitiwhiti whakaaro, e whakatau hoki he aha ngā pai o ngā kōrero, o ngā waiata hoki.
 1. Mō te ingoa kua tīpako hei kōrero i waenganui i ia rōpū:
 1. Me tuhituhi ā-rōpū ngā ākonga i tētahi kōrero mō taua ingoa, e whakamārama ana i ō rātou whakaaro mō te ingoa me te take i tapa ai tērā ingoa ki taua wāhi. 1. Mutu ana te tuhituhi, kia huihui tahi ai ngā ākonga ki te whakawhitiwhiti whakaaro mō taua kāinga, wāhi rānei, me ngā tuhituhi ā tēnā rōpū, ā tēnā rōpū mō taua wāhi.Whakaakoranga 3: Te Rohe Pōtae


Ko tētahi mahi a Paratene he āteha mō te Kōti Whenua Māori i Ōtorohanga, i Taupō hoki. I uru atu a ia ki ngā whakawākanga o Te Rohe Pōtae – he whenua 1 636 000 eka te rahi, e 4 500 ngā tāngata nō rātau ake. Ka rūringia Te Rohe Pōtae e te Kōti ka whakamanaia te hunga e whai pānga ana ki taua whenua. I tino whakahē te Kīngitanga he riro nō te mana whenua ki raro i te ture Pākehā. Kīhai i raro i te Kīngi. Ko Ngāti Maniapoto anō tētahi i whakahē ki te wāwāhi o te whenua kia riro i te takitahi. E ai ki a Ngāti Maniapoto, ki ngā iwi, ki ngā hapū, pupuritia te whenua, kaua e hokona kia mau tonu ki te iwi te mana. Engari kāhore i taea e te Kōti te whakamana te tono a Ngāti Maniapoto. Ka takaroa te Kōti. Nō muri kē mai ka rēhitatia ngā ingoa kua tukuna noa atu.

Ngohe 3: He taupatupatu


 1. E rua ngā taha o te taupatupatu. I runga i te ia o tēnei whakataukī, wehewehea te akomanga kia hautoru. Ko tētahi hautoru kei te tautoko i ngā whakaaro o Paratene mō te reo, mō te whenua hoki, me tana whakahē i te hunga i rerekē. Ko tētahi hautoru kei te tautoko i taua hunga i rerekē, arā, ko ngā tāngata i whakahē rā a Paratene i roto i tōna ngākau, i roto anō i āna kōrero i runga nei. Ko te hautoru tuatoru hei kaiwhakawā mō te taupatupatu. 1. Tukuna kia 40 miniti ki ia rōpū e kohikohi ana i ā rātou tohetohe mō te take. Otirā, mā te rōpū kaiwhakawā hoki e kohikohi ā rātou tautohe mō tēnā taha, mō tēnā taha. 2. Kia whai wā ai, arā, hei tētahi atu rangi, tukuna ia rōpū kia whai wā ai ki te whakatakoto i ā rātou tautohe i mua i te akomanga. Mā te akomanga katoa rānei e whakatau kia hia te roa o te wā mō tēnā, mō tēnā hei whakatakoto i ngā tautohe. 3. Mā te rōpū whakawā e kī i a wai ngā tautohe pai, te take hoki i whakaaro pērā rātou.

Ngohe 3a: He rangahau, he taupatupatu, he tuhituhi kōrero


 1. Rangahaua ngā whakautu ki ngā pātai e whai ake nei, ā, tuhituhi ō whakaaro ki tō pukapuka.  1. Ki ōu whakaaro, he aha pea te/ētahi take i tino whakahē te Kīngitanga i te rūri a te Kōti Whenua Māori?  2. Ki ōu whakaaro, he aha te take i whakahē a Ngāti Maniapoto ki te wāwāhi o te whenua kia riro i te takitahi? Ko wai hoki taua takitahi?  3. He aha te tikanga o tēnei kōrero ka takaroa te Kōti? He pēhea rawa i takaroa ai te Kōti, ā, he aha te hua o tērā?  4. Mō Te Rohe Pōtae:   1. Ko wai ngā iwi i whaipānga ki ēnei whenua?   2. Ko wai ngā ingoa o ētahi pā nui, Pākehā, Māori hoki, i roto i
    Te Rohe Pōtae?   3. Ko wai ngā ingoa o ētahi o ngā rangatira Māori nui i tohetohea ai e rātou a Te Rohe Pōtae?   4. He aha te wāhi ki a Paratene Ngata i roto i ēnei tohetohe?   5. Kei whea ngā rohe o Te Rohe Pōtae?   6. Ko wai te ingoa Ingarihi mō Te Rohe Pōtae? 2. E kī ana ētahi, "me i kotahi te whakaaro o te iwi Māori kua kore kē i riro i te Pākehā te mana whakahaere, te mana kāwana i Aotearoa."  1. Tirohia ana Te Rohe Pōtae hei tauira, ka kite tātou i ētahi rerekētanga matua i waenganui i ngā whakaaro o tēnā, o tēnā o te iwi Māori. Tuhituhia he kōrero mō tētahi o ngā pātai i raro nei.   1. Me i te ora koe i tērā takiwā, kua whakaaro pēhea koe? He aha ai?   2. Ina kitea e koe te rerekē o ngā whakaaro o tēnā, o tēnā o ōu hoa, whanaunga, iwi hoki, kua aha koe hei whakakotahi i te iwi kia kore e riro i te Pākehā te mana whakahaere, te mana kāwana i Aotearoa?   3. E kī ana ētahi, " E kore te iwi Māori e āhei te haere i runga i te whakaaro kotahi!" Ki ōu whakaaro, ka taea rānei e te iwi Māori te haere i runga i te whakaaro kotahi, kāhore rānei e taea? He aha koe i whakaaro pēnā? Hōmai hoki he tauira hei tautoko i tō kōrero.  2. Titiro atu ki te ao whānui. Ia rā, ia rā, e kite ana tātou i ngā raruraru nui e puta mai ana i te ao, huri noa, he hua nō te tino rerekē o ngā whakaaro o tēnā iwi, o tēnā iwi, o tēnā hapū, o tēnā hapū, o tēnā tangata, o tēnā tangata. Ahakoa he whānau kotahi te whānau tangata kei te noho wehewehe kē ngā iwi i tēnei āhuatanga.

   Ahakoa ēnei rerekētanga, ka taea rānei te whānau tangata te haere tahi i runga i te whakaaro kotahi? Tuhituhia he kōrero hei whakamārama i ngā take e whakaaro ana koe 'Āe', e whakaaro ana koe 'Kāo' rānei. Hōmai hoki he tauira hei tautoko mō tō kōrero.


Whakaakoranga 4


Kei ngā whārangi 13–14 o Te Wharekura 71 ētahi tangi a te ngākau o Paratene Ngata mō te reo Māori, mō te āhua o ētahi ki tō rātou Māoritanga, ki ō rātou whenua hoki.

Mō te taha ki ngā kura, me tohe tātou katoa kia akona te reo Māori ki roto i ētahi Kura Mihinare pērā i a Te Aute, Hukarere me Waerengahika me ērā atu kura pēnei i a Tīpene me ētahi atu kura rānei.

E pātai ana ahau. "He aha rā i huna ai te reo rangatira i te Iwi Māori, i kore ai e akona ki te Iwi Māori anō?"

He mate nui tēnei nō te iwi Māori, he mate hē noa iho. Kāhore he hara, nā ā tātou Pākehā noa iho pea i pēhi kia kore e akona. E pōuri ana anō ahau mō tētahi pūtake i mahue i a Te Rēweti. He Māori tonu te tangata ko ōna whenua i heke mai i roto i tōna taha Māori. Ka haere ki te tono ki te Kōti kia kīia ia he tangata Pākehā ko ōna whenua kia whakapākehātia. He tohu ēnei hei kitenga iho mā tātou ko te Māori anō kei te takahi i tōna Māoritanga me ōna ture Māori. Kāhore pea he tangata i te whakahē mō te ako i te tamariki ki te reo Pākehā. Ko ahau anake! Ko tāku whakahē he whakarere nō rātou i te kōrero Māori, ā, ka kōrero i te reo Pākehā anake, ki ā rātou Māori anō. Nā taua āhua tonu tētahi i mahue ai te reo Māori.


Ngohe 4


 1. Kua hunaia ētahi ingoa e toru tekau mā iwa o roto o te pukapuka Te Wharekura 71 i roto i te mahere kupu te Tāmatua #2. E rere ana ēnei ingoa i ngā tōpito katoa, arā, whakamua, whakamuri, whakarunga, whakararo, whakahauroki anō hoki. 2. Ko ngā tau o ngā whārangi kei reira ngā ingoa anake e hoatu mā ngā kōeke 7 me 8.  1. Ngā tau whārangi (me ngā ingoa i runga): 2 (5), 3 (15), 4 (2), 6 (2), 7 (3), 9 (3), 10 (3), 12 (1), 13 (2), 20 (1).  2. Kia whā tekau miniti te wā hei mahi mō ngā ākonga o te kōeke 7.
  1. Kia toru tekau miniti te wā hei mahi mō ngā ākonga o te kōeke 8. 1. Ko te rārangi ingoa e whai ake nei mā nga kōeke 5, me 6 anake.  1. Kia whā tekau miniti te wā hei mahi mō ngā ākonga o te kōeke 5.  2. Kia toru tekau miniti te wā hei mahi mō ngā ākonga o te kōeke 6.  3. Ngā ingoa: Tikitiki, Hikurangi, Marangairoa, Tīkapa, Kawakawa-mai-tawhiti, Ōkauwharetoa, Rātū, Te Rohe Pōtae, Apirana Ngata, Akuaku, Mataahu, Waiomatatini, Awatere, Maraehara, Heretaunga, Awanui, Taupō, Ūawa, Waiapu, Waipiro, Reporua, Wairarapa, Kiwinui, Wahawaha, Paratene Ngata, Rōpata, Ahikouka, Ōtorohanga, Pūputa, Tūranga, Hauraki, Tokomaru, Waerenga-ā-Hika, Kōpara, Hukarere, Whareponga, Hauhau.Mātāpuna 2 – Mahere kupu Tāmatua #2


T

A

G

N

O

P

E

R

A

H

W

O

A

W

A

N

U

I

O

R

A

K

I

T

E

A

T

O

P

E

H

O

R

E

T

K

E

A

E

U

H

A

A

T

A

M

A

K

U

O

K

I

H

A

R

U

A

P

A

K

I

G

N

A

R

U

K

I

H

U

A

G

E

W

U

I

O

O

E

K

I

R

A

T

U

W

E

I

P

N

R

A

A

N

E

R

T

I

K

A

P

A

A

A

R

A

I

A

A

T

H

I

O

T

U

E

M

N

I

T

T

I

E

G

R

R

K

A

U

T

A

A

P

A

R

G

I

O

U

R

T

N

A

U

U

G

A

A

A

P

T

E

T

A

N

K

P

A

A

A

N

T

H

N

H

T

O

U

U

A

M

I

H

I

U

R

U

H

A

O

U

E

A

A

K

I

P

A

P

R

K

W

P

A

N

O

N

K

K

N

W

M

W

N

W

O

E

O

T

I

U

P

G

R

G

O

A

E

A

O

T

A

P

E

W

A

R

N

K

A

A

O

A

M

U

T

H

I

K

I

T

I

K

I

T

U

O

A

K

T

T

A

K

A

A

A

I

K

A

E

U

A

H

I

A

T

R

O

A

R

A

R

W

W

A

I

P

I

R

O

R

W

E

W

N

U

T

U

M

A

R

A

E

H

A

R

A

E

M

K

O

P

A

R

A

K

K

P

U

A

K

I

H

A

A

G

N

E

R

E

A

W

I

HMātāpuna 3 –Tāmatua #3


Whakakīa nga wāhi e wātea ana i te kupu e tika ana.

I te tau ____ ka whānau a _____ Ngata ki ____ i te Tairāwhiti. Ko ōna kāinga i te wā i a ia e tipu ana ko Kawakawa-mai-tawhiti, arā ____, ko ____, me ____. Ko te ingoa o tōna matua tāne ko ____, nō ____. Ko tana kōkā ko ____. E toru ōna hapū, ko ____, ko ____, ko ____ hoki. He whāngai hoki ia nā ____ rāua ko tana wahine, a ____. I taua wā, i tino rata a Ngāti Porou ki te iwi Pākehā, ā, ka moe Pākehā, nā reira ngā ingoa Pākehā o Ngāti Porou, pērā i a ____, i a ____, i a ____ hoki. I kuraina ia i te kura a Te ____, i ____. E tata ana tēnei kāinga ki te tāone o ____. Ko tōna hāhi, ko te hāhi tonu o ōna mātua whāngai, arā, te Hāhi ____. I whawhai hoki rāua ko tana matua whāngai ki ngā ____. Ko tētahi mahi āna, he āteha mō te ____, i ____ me ____. I uru atu ia ki ngā whakawā mō ____, he whenua Māori e ____ eka te rahi. I muri i te tau 1870, he nui āna haere ki ____, ki ____, me ____, ki te whiriwhiri i ngā pānga whenua. I whānau mai tāna tama rongonui, a ____, i te tau 1874. Nāna i tīmata te nūpepa Māori, Te ____ o ____ i te tau ____. Nō te tau ____ ka pūmau tana noho ki ____, ā, ka mate ia ki reira i te tau ____. I tāpuketia ia ki runga o ____, he puke i Waiomatatini. Nā Paratene ko Hōne Ngata. Ka moe a Hōne ki a ____, ka puta ko ____. Ka moe tēnei ki a Tāmoe Poi kia puta ko ____, ā, nāna, ina rā, nā rāua ko Wina ____ ka puta ko ____.
Accessed from: Mā te pouako Teachers’ Notes

Accessed from: http://matepouako.tki.org.nz/Te-Wharekura/Te-Wharekura-71

© New Zealand Ministry of Education 2009.

Teachers in New Zealand may copy and adapt these notes for non-commercial educational purposes


Share with your friends:
The database is protected by copyright ©essaydocs.org 2020
send message

    Main page