Seeing and Interpreting the Ghosts in Elizabethan Revenge TragedyDownload 138.78 Kb.
Page10/13
Date03.04.2021
Size138.78 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
CZECH RESUME

Bakalářská práce nazvaná Interpretace postavy ducha v alžbětinské tragedii pomsty se pokouší objasnit přítomnost duchů a jejich význam v alžbětinské tragedii pomsty v Anglii. Rozbor je zaměřený na prvky alžbětinské kultury, které mohly ovlivnit tehdejší publikum při interpretaci postav duchů, například náboženství či pověry.

První dvě kapitoly podávají základní informace o přístupu alžbětinské Anglie k otázce pomsty, nastiňují postoj k existenci duchů, vztah doby k otázce smrti a vliv náboženství celkově.

Následující tři kapitoly se zaměřují na rozbor tří her, které tvoří jádro této práce. Jedná se o díla Thomase Kyda: The Spanish Tragedy, Williama Shakespeara: Hamlet, a Cyrila Tourneura: The Atheist’s Tragedy a snaží se objasnit význam duchů v těchto hrách a demonstrovat rozdílné úlohy, které v každé hře zaujímají.

Kapitola nazvaná „Ostatní hry“ se pokouší přiblížit The Duchess of Malfi od Johna Webstera a The Revenger’s Tragedy, u které je autorství sporné. Tyto hry slouží jako příklad rozdílné koncepce postavy ducha, kde jeho úlohu nahrazuje lebka či ozvěna.

Hlavním cílem této práce bylo objevit spojitost mezi pochybnostmi alžbětinské doby o pojetí smrti a postavami duchů v tragedii pomsty, kteří tyto nejistoty odrážely.

Directory: 105557


Share with your friends:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
The database is protected by copyright ©essaydocs.org 2020
send message

    Main page