Oorgange en voortgangeDownload 489.13 Kb.
Page1/97
Date15.04.2021
Size489.13 Kb.
#129509
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   97


OORGANGE EN VOORTGANGE

’n Huldigingsbundel vir prof. C.H.F. Ohlhoff
OORGANGE EN VOORTGANGE

’n Huldigingsbundel vir prof. C.H.F. Ohlhoff

Onder redaksie van

Hein Willemse

Kwê-reeks 1
Van Schaik

Pretoria
2013Oorgange en voortgange’n Huldigingsbundel vir prof. C.H.F. Ohlhoff

Hein Willemse (red.)


Eerste uitgawe, 2013

Van Schaik, Pretoria


Voorblad ontwerp deur

Tipografie en ontwerp deur Hond BK

Redigering deur Hein Willemse

Geset in ?? op ?? ???

Gedruk deur ??
ISBN ???

ISBN e-boek ???

ISSN 0041-476X
© Individuele skrywers

© Alle regte voorbehou. Geen gedeelte van hierdie boek mag sonder skriftelike toestemming van die uitgewer gereproduseer of op enige ander wyse deurgegee word nie.

Kwê-reeks 1

Tydskrif vir Letterkunde 50.3 (2013) Supplementum

Universiteit van Pretoria, Pretoria

Die Kwê-reeks is die spesiale uitgawereeks van Tydskrif vir Letterkunde en oorspronklike en oorsigartikels is onderworpe aan dubbel-blinde keuring deur ten minste twee keurders.
Hierdie publikasie is moontlik gemaak deur skrywersbladfooie, die opbrengs van’n subsidie van die Dagbreektrust asook die institusionele steun van die Universiteit van Pretoria.

INHOUDSOPGAWE

0 Hein Willemse – Woord vooraf

0 S.S. Thembekwayo – Meputso ya mediro / The pride of your labour

0 C.H.F. Ohlhoff – ‘n Terugblik ná (meer as) 40 jaar

00 Terrence Carney –‘Het doet emmer toverie’: ʼn Forensiese ondersoek na die (on)waarskynlikheid van nekromansie in Die Hexe

00 Jacomien van Niekerk – Verstedeliking, vergelyking tussen Suid-Afrikaanse letterkundes en die kultuurteks

00 Amanda Lourens – Die uitbou van ’n eens marginale tradisie: Marlise Joubert se gebruik van vroulike taal

00 Neil Cochrane – Ondermyning van normatiwiteitsdimensies in die poësie van Loftus Marais: ’n Queer-teoretiese beskouing

00 Erika Lemmer –‘An entangled bank’: Evolusionêre patrone in die Winterbach-tweeluik Klaaglied vir Koos en erf

00 Neil van Heerden en Andries Visagie -- Twee dieregestaltes by N.P. van Wyk Louw: Raka en ‘Die swart luiperd’

00 Annette Jordaan – Die ‘moeilike reis’: die skryf van ’n lewensverhaal oor ’n kontroversiële broer

000 Nerina Bosman -- Eenders en anders: die leksikons van Afrikaans en Nederlands in die een-en-twintigste eeu—'n loodsstudie

000 Adelia Carstens – Geletterdheidsnarratiewe as spieël van die motiveringsrolle van betekenisvolle andere

000 Hein Willemse – ‘Om weer mens te word’: identiteit, onreg, skuld en restitusie in die RSG-vertelreeks Almal het ’n storie


000 Bydraers

000 SaakregisterDownload 489.13 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   97
The database is protected by copyright ©essaydocs.org 2022
send message

    Main page