Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p oDownload 26 Kb.
Date02.06.2016
Size26 Kb.

Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o.

Osvoboditelů 380, LounyČíslo projektu

CZ.1.07/1.5.00/34.0644

Číslo sady

33

Číslo DUM

18

Předmět

Cizojazyčné vzdělávání

Tematický okruh

Cizojazyčná gramatika

Název materiálu

The passive

Autor

Mgr. Simona Pichertová

Datum tvorby

16. 03. 2014

Ročník

2.

Anotace
Pracovní list je určený k tvorbě tvarů trpného rodu v různých časech a pochopení rozdílu mezi použitím trpného rodu v češtině a v angličtině.

Metodický pokyn

Žáci doplní do vět správné tvary slovesa v trpném rodě na základě uvědomění si jejich použití v kontextu vět.

V druhé části žáci vytvoří otázky na připravené odpovědi. Žáci obdrží PL v písemné podobě a samostatně vypracují zadaný úkol. Časový limit je 25 minut.Pracovní list1. Fill in the gaps with the passive form of the verbs in brackets.
Martin Luther King .......... 1(born) in Atlanta, Georgia in January 1929. Today he ..........

2(recognize) as one of leading social reformers in America. He was the leader of the civil rights

movement. He started his fight in 1959 when a black woman in Montgomery, Alabama ..........

3(arrest) because she refused to give a white man her seat in the front of a bus. This incident

marked the beginning of a bus boycott in Montgomery which .......... 4(direct) by King. At the

time black people .......... 5(discriminate) all over the country, especially in the south, so they

were ready for a fight. However King believed in nonviolent demonstrations which ..........

6(inspire) by Gandhi. Although black people ........... 7(discriminate) to some degree at present,

Martin Luther King made significant progress in the fight for equality. Even in the future he

.......... 8(remember) as the leader who peacefully convinced many Americans that the

principles of the Constitution .......... 9(not keep). In 1964 he .......... 10(award) the Nobel peace

prize. He was the first black person to receive this award. In 1968 he was preparing to lead a

campaign on behalf of the poor but he .......... 11(murder). His life is ..........

12(commemorate) every January on Martin Luther King Day.2. Make questions for these answers.

1. ............................................................................................

In January 1929.

2. ............................................................................................

Because she refused to give a white man her seat.

3. ............................................................................................

By Ghandi.

4. ............................................................................................

Yes, they are. They are not completely equal.

5. ............................................................................................

Because he peacefully convinced Americans about not keeping the principles of the

Constitution.

6. ............................................................................................

In 1964.


7. ............................................................................................

In 1968.


Pracovní list - správné řešení1. 1. was born

2. is recognized

3. was arrested

4. was directed

5. were discriminated

6. had been inspired

7. are discriminated

8. will be remembered

9. were not kept

10. was awarded

11. was murdered

12. is commemorated2. 1. When was M. L. King born?

2. Why was the black woman arrested?

3. Who was King inspired by?

4. Are black people still discriminated?

5. Why will he be remembered in the future?

6. When was he awarded by the Nobel peace prize?

7. When was he murdered?

Zdroje

Vlastní tvorbaSTEER, Jocelyn a Karen CARLISI. The advanced grammar book. 2nd ed. Boston, c1998, xviii, 426 p. ISBN 08-384-4715-5.


Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr Simona Pichertová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).
Share with your friends:
The database is protected by copyright ©essaydocs.org 2020
send message

    Main page