Masarykova univerzita Filozofická fakulta Katedra anglistiky a amerikanistiky Bakalářská diplomová práceDownload 203.49 Kb.
Page11/11
Date28.01.2021
Size203.49 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Works Cited
Arnold, Margaret J. ""Monsters in Love's Train": Euripides and Shakespeare's "Troilus and Cressida"." Comparative Drama 18.1 (1984): 38 – 53. JSTOR. Web. 15 Nov. 2013.

Bate, Jonathan. Shakespeare and Ovid. Oxford: Clarendon Press, 1994. Print.

Bryant, Jr., J. A. ""Julius Caesar" from a Euripidean Perspective." Comparative Drama 16.2 (1982): 97 – 111. JSTOR. Web. 15 Nov. 2013.

Dewar-Watson, Sarah. "The Alcestis and the Statue Scene in the Winter's Tale." Shakespeare Quarterly 60.1 (2009): 73 - 80, 111. ProQuest. Web. 15 Nov. 2013.

Gérard, Albert. “Meaning and Structure in Troilus and Cressida.” English Studies. 40.1-6 (1959): 1 - 14. Web. 15 Nov. 2013.

Gillespie, Stuart. Shakespeare's Books: A Dictionary of Shakespeare Sources. London: Continuum International Publishing, 2001. ebrary. Web. 15 Nov. 2013.

Goddard, Harold C. Meaning of Shakespeare, Volume 1. Chicago: University of Chicago Press, 1951. ebrary. Web. 15 Nov. 2013.

---. Meaning of Shakespeare, Volume 2. Chicago: University of Chicago Press, 1960. ebrary. Web. 15 Nov. 2013.

Hadas, Moses, and Euripides. Ten plays by Euripides. New York: Bantam Books, 2006. ebrary. Web. 15 Nov. 2013.

Hattaway, Michael. The Cambridge Companion to Shakespeare's History Plays. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. Print.

Hodgson, Terry. William Shakespeare: Troilus and Cressida. Penrith: Humanities-Ebooks, LLP, 2008. ebrary. Web. 15 Nov. 2013.

Hylton, Jeremy. “The Complete Works of William Shakespeare.” http://shakespeare.mit.edu/. The Tech, 1993. Web. 15 Nov. 2013.

Johnston, Ian, and Euripides. Orestes. Arlington: Richer Resources Publications, 2010. richerresourcespublications.com. Web. 15 Nov. 2013.

Kline, A. S., and Ovid. The Metamorphoses. 2000. http://ovid.lib.virginia.edu/trans/Ovhome.htm. Web. 15 Nov. 2013.

Lerner, Laurence. Shakespeare's Tragedies: An Anthology of Modern Criticism. Harmondsworth: Penguin Books, 1968. Print.

MacCallum, M. W. Shakespeare's Roman Plays and Their Background. London: Macmillan, 1910. Print.

Martindale, Charles, and A. Taylor. Shakespeare and the Classics. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. Print.

Martindale, Charles, and M. Martindale. Shakespeare and the Uses of Antiquity : An Introductory Essay. Florence, KY, USA: Routledge, 1994. ebrary. Web. 15 Nov. 2013.

McEachern, Claire Elizabeth. The Cambridge Companion to Shakespearean Tragedy. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. Print.

Miller, N. P. “The Origins of Greek Drama. A Summary of the Evidence and a Comparison with Early English Drama.” Greece &Rome 8.2 (1961): 126 - 137. JSTOR. Web. 15 Nov. 2013.

Pitcher, John. The Winter's Tale. London: Methuen Drama, 2010. Print.

Schleiner, Louise. "Latinized Greek Drama in Shakespeare’s Writing of Hamlet." Shakespeare Quarterly 41.1 (1990): 29-48. JSTOR. Web. 15 Nov. 2013.

Spurgeon, Caroline Frances Eleanor. Leading Motives in the Imagery of Shakespeare's Tragedies. New York: Haskell House, 1970. Print.

Theodoridis, George, and Euripides. Hekabe. 2007. http://bacchicstage.wordpress.com. Web. 15 Nov. 2013.

Tillyard, E. M. W. Shakespeare's History Plays. Harmondsworth: Penguin Books, 1962. Print.

Wilson, Richard. Secret Shakespeare. Manchester: Manchester University Press, 2004. Print.Summary
The aim of this thesis is to trace and analyse the impact of Euripides’ works on the plays of William Shakespeare. First of all, the dissertation will give an overview of the cultural background of England of Shakespeare’s time in relation to the classics, and it will also discuss Shakespeare’s own classical education. In the following three chapters the thesis will discuss and analyse Euripidean features in several Shakespeare’s plays, diving them chronologically. The first of these chapters will discuss on the general influence of Euripides on Shakespeare, and then it will focus on the play of Titus Andronicus, and Euripidean traces found in the drama. The next chapter will analyse three plays from Shakespeare’s middle period, Julius Caesar, Hamlet, and Troilus and Cressida, and Euripidean influences found in them. The final chapter will be devoted to The Winter’s Tale and Euripidean features in the play.

Resumé
Cílem této diplomové práce je vystopovat a analyzovat vliv Eurípidových děl na hry Williama Shakespeara. Nejprve práce nabídne přehled kulturní situace Anglie za dob Shakespeara ve vztahu ke klasickému umění, a zárověň se zaměří na Shakespearovo klasické vzdělání. Následující tři kapitoly proberou a analyzují Eurípidovké prvky v několika ze Shakespearových her, a chronologicky je rozdělí. První z těchto kapitol rozebere obecný vliv Eurípida na Shakespeara a následně se zaměří na hru Titus Andronicus a stopy Eurípidova vlivu, které se ve hře nacházejí. Následující kapitola zanalyzuje tři hry ze Shakespearova středního období: Julius Caesar, Hamlet a Troilus a Kressida, a Eurípidovské vlivy nalezené v těchto dramatech. Závěrečná kapitola bude věnovaná hře Zimní pohádka a Eurípidovským prvkům v ní se vyskytujícím.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
The database is protected by copyright ©essaydocs.org 2020
send message

    Main page