Masaryk University Faculty of Arts Department of English and American StudiesDownload 183.5 Kb.
Page13/13
Date22.07.2021
Size183.5 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Czech Resumé

Bakalářská práce se zabývá historií migrace z Japonska do Spojených států
v období před druhou světovou válkou na pozadí vztahu mezi těmito zeměmi. Hlavním cílem práce je poukázat na souvislost mezi změnami, kterými tento vztah prošel,
a přístupem obyvatelstva amerického západního pobřeží k japonským imigrantům.

První část práce se proto věnuje vývoji japonsko-amerických vztahů se zaměřením na roli imigrace v tomto procesu. Druhá kapitola také popisuje jeho vliv na to, jakým způsobem bylo nazíráno na japonské imigranty ve Spojených státech
a obzvláště na západním pobřeží.

Třetí kapitola potom detailně zkoumá protijaponské nálady v tomto regionu
s důrazem na motivace jejich vzniku. Ukazuje, že rasismus navzdory rozšířenému názoru ve skutečnosti nebyl základním kamenem protiimigrační propagandy, ačkoli sehrál klíčovou roli při jejím vzniku a následném šíření.

Proto text dále vyjmenovává a prozkoumává ostatní příčiny protijaponských postojů včetně japonského obratu k militarismu ve třicátých letech. Následně popisuje způsob, jakým všechny tyto faktory přispěly ke zhoršování situace Japonců žijících na západním pobřeží, které po útoku na Pearl Harbor vyvrcholilo v jejich nucené přesídlování z rozhodnutí prezidenta Roosevelta.Share with your friends:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
The database is protected by copyright ©essaydocs.org 2020
send message

    Main page