Johannes Cornelis Maria haarhuis


Adrianus Cornelissen SNACKENDownload 5.03 Mb.
Page25/30
Date31.05.2016
Size5.03 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30
Adrianus Cornelissen SNACKEN [10197], 32 jaar oud, gedoopt (RK) op 26 04 1626 te Essen Nispen (getuige(n): Hubrecht Hendricksen en Anna Adriaensen), overleden na 1693 (brontekst: na 29 12 1693). Huijbergen R 3 f 154 d.d. 7 6 1657

Bekent schuldig te zijn aan Jan Blommaerts te BoZ 200 car gld en gaf als onderpand een blok land van 3 à 4 gemeten te Huijbergen genaamd de Zuijdblock.

Huijbergen R 4 f 111 d.d. 8 2 1679

Van de erfgenamen van Adriaen Marinissen kocht hij voor 302 gld een perceel land "'t Heijlen Achtervelt" en ook de "Kerte Ackers"

Huijbergen R 4 f 200 d.d. 10 3 1690

Van zijn schoonouders Gabriel Peeters en Jenneke Dingemans kreeg hij het derde deel van hun goederen w.o. een huis met stal, schuur en percelen land

Huijbergen R 5 f 19 d.d. 1 4 1693

Met Francis Heestermans ruilde hij de erven de Noort en de Zuid, zoon van Cornelis Adriaensen SNACKEN [920] en Maria Geertsen van GORP [921].

3. m Gasparus Gabriels PEETERSEN [9437], gedoopt (RK) op 10 11 1641 te Huijbergen (getuige(n): Cornelis Dielbeek en Torij Hectors).

4. v Cornelia Gabriels PEETERSEN [9436], gedoopt (RK) op 17 02 1642 te Huijbergen (getuige(n): Martinus Cornelissen en Maria Peters).

5. v Magdalena Gabriels PEETERSEN [9439], gedoopt (RK) op 14 04 1647 te Huijbergen (getuige(n): Johannes Michaëls en Gabriel).

6. v Maria Gabriels PEETERS [939], gedoopt (RK) op 06 05 1649 te Huijbergen (zie 1853).
3710. Cornelis [1279].

Kind:


1. v Joanna CORNELISSEN [941] (zie 1855).
3856. Petrus Adriaens PALINCKX [120600], geboren circa 1570 te Tilburg.

Relatie [40655] met


3857. Lucia GOVAERTS [120601], geboren circa 1570.

Uit deze relatie:

1. m Joannes Peeters PALINCKX [120583], gedoopt (RK) op 03 05 1606 te Kalmthout (B) (zie 1928).

2. m Govardus Peeters PALINCKX [120616], gedoopt (RK) op 05 08 1607 te Kalmthout (B) (getuige(n): Cornelius Jacobi en Maria Joannis), overleden op 25 02 1660 te Kalmthout (B) op 52 jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk [40663] (code: RK) op 36 jarige leeftijd op 05 10 1643 te Kalmthout (B) (RK) met Margaretha Janssen BATEN [120617], geboren circa 1610, overleden op 13 02 1667 te Kalmthout (B).

3. v Maria Peeters PALINCKX [120620], gedoopt (RK) op 16 02 1610 te Kalmthout (B) (getuige(n): Simon Gerardi en Alijdis Gerardi).

4. v Catharina Peeters PALINCKX [120621], gedoopt (RK) op 27 05 1612 te Kalmthout (B) (getuige(n): Petrus Cornelii en Godefrida Joannis).

5. v Adriana Peeters PALINCKX [120622].

Relatie [40666] met Joannes Adriaens van CROIJ [120623].
3860. Huijbrecht Janssen WAGENMAECKERS (van Gilse, Timmermans) [121483], geboren te Gilze Langereijt, overleden op 24 09 1650 te Wuustwezel (B).

Relatie [40978] met


3861. Joanna Laureijssen Adriaen LAUWERS [121484], overleden op 05 01 1630 te Wuustwezel (B).

Uit deze relatie:

1. m Wilhelmus Huijbrechts van de LANGEREIJT [120585], gedoopt (RK) op 25 05 1613 te Wuustwezel (B) (zie 1930).
3908 = 1812 Petrus Janssen Peeter MUTSAERTS (de Jonge).
3909 = 1813 Adriana Wouters MOUS.
3910. Jacob Jacobs VERGOUWEN [19774].

Gehuwd voor de kerk [6001] (code: RK) op 22 01 1617 te Groot Zundert (RK) met


3911 Martina Jois Cornelis RAVIEREN [20170], dochter van Joannes Cornelis Peeters RAVIEREN (van Etten) [20178] (zie 7822) en Maria Willems [20179] (zie 7823).

Uit dit huwelijk:

1. m Jacob Jacobs VERGOUWEN (de Jonge) [20171], gedoopt (RK) op 10 06 1618 te Groot Zundert (getuige(n): Cornelis Adriaensen en Elisabeth Joannis Onincx), overleden op 08 06 1662 te Groot Zundert op 43 jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk [6059] (code: RK) op 23 jarige leeftijd op 08 02 1642 te Groot Zundert (RK) (getuige(n): Adrianus a Foro en Gerardus Jaobi Vergouwen) met Heilwichis Hendricks van GESTEL [20378], 23 jaar oud, gedoopt (RK) op 26 08 1618 te Groot Zundert (getuige(n): Antonis Hendricx en Elisabeth Cornelissen), dochter van Henricus Jacob Heijn van GESTEL (Verhaert) [3352] en Anna Cornelis Willem Peter HEIJNS [3353].

2. m Gerrit Jacobs VERGOUWEN [20172], gedoopt (RK) op 01 03 1620 te Groot Zundert (getuige(n): Anthonis Cornelis en Maria Joannis).

Gehuwd voor de kerk [6006] (code: RK) op 34 jarige leeftijd op 18 04 1654 te Klein Zundert (RK) met Anna Martens Huijbrechts HEREIJGENS [20190].

3. v Catharina Jacobs VERGOUWEN [10588], gedoopt (RK) op 04 12 1622 te Groot Zundert (zie 1955).

4. m Joannes Jacobs VERGOUWEN [20174], gedoopt (RK) op 20 05 1625 te Groot Zundert (getuige(n): Joannes Joannis Cornelis en Anna Joannis), overleden op 09 09 1647 te Zundert op 22 jarige leeftijd.

5. v Cornelia Jacobs VERGOUWEN [20175], gedoopt (RK) op 08 10 1628 te Groot Zundert (getuige(n): Philippus Jois Philippus en Anthonia Henrici), overleden op 05 08 1651 te Zundert op 22 jarige leeftijd.

6. m Cornelis Jacobs VERGOUWEN [20176], gedoopt (RK) op 15 06 1631 te Groot Zundert (getuige(n): Gerardus Joannis Kerstens en Maria Jacob Adriaens), overleden op 29 04 1632 te Zundert, 319 dagen oud.

7. m Cornelis Jacobs VERGOUWEN [20177], gedoopt (RK) op 02 04 1634 te Groot Zundert (getuige(n): Roelandus Adriaens Sibs en Maria Jacobs), overleden op 07 11 1662 te Zundert op 28 jarige leeftijd.

8. v Maria Jacobs VERGOUWEN [19289], overleden op 30 10 1700 te Zundert, begraven te Groot Zundert.

Ondertrouwd [5750] (code: RK) op 17 05 1664 te Groot Zundert (getuige(n): Antonius Geraerdt Rombouts en Adriana Geraerdt Rombouts), gehuwd voor de kerk op 03 06 1664 te Groot Zundert (RK) (getuige(n): Antonia Geraert Rombouts en Adrianus Geraert Rombouts) met Petrus Gerrit Rombout Jan ROMBOUTS [19288], 28 jaar oud, gedoopt (RK) op 07 10 1635 te Groot Zundert (getuige(n): Cornelis Jacobi en Petronella Bernardi), zoon van Gerrit Rombout Jan ROMBOUTS [19287] en Jenneke Adriaen Anthonis SWRIJTERS [19284].
3944 Cornelis Peeters OERLEMANS [123280], landbouwer, vervener, geboren circa 1539 te Loon op Zand, overleden op 20 02 1632 te Loon op Zand.

Gehuwd (1) [41765] circa 1580 met Maria Janssen STEVENS [123282].

Relatie (2) [41764] met Hendrikje Cornelis Janssen van BESOUWEN [123281] (zie 3945).

Uit de tweede relatie:

1. m Nicolaus Cornelissen OERLEMANS [65134], gedoopt (RK) op 19 07 1609 te Loon op Zand (zie 1972).

2. m Cornelis Cornelissen OERLEMANS [123283].


3945. Hendrikje Cornelis Janssen van BESOUWEN [123281], geboren te Loon op Zand, overleden op 23 07 1637 te Loon op Zand.

Uit deze relatie: 2 kinderen (zie onder 3944).


3948 = 3294 Cornelis Jacobs van MEIR.
3949 = 3295 Cornelia Cornelissen.
3950 Adriaen Janssen WITHAEGH [3933], geboren circa 1575 te Zoersel (B) (brontekst: overleden na 20 01 1637). GA Kalmthout en Essen, Archief Oud Regiem, deel B, Kerkelijke Archieven nr 23. dd. november 1629

testament van Adriaen Withaegh en Adriana Stevens
GA kalmthout en Essen, schepenbank Archieven Boek 3 l f 28 dd. 26 1 1637

Compareert voor schepenen ondergen. Adriaen Verwithaegen ende heeft gecedeert, getransporteert ende opgedragen etc. mits deser Jasperen ende Jannen Verwithaegen, sijne broeders, seeckere sijne gedeelte als ende toeseggen van alsulcke vastelijcke goederen, als hem comparant bij derde ende afflijvicheijt van Anna Verwithaegen, sijn comparants gerechte nichte, was aengestelt ende gedevolueert soude mogen wesen, gelegen tot Soersel in de jurisdictie van Westmall, ende waarinne tegenin in den Raede van Brabant proces ombestich is hangende reumitceerende en voors. comparant, van alle sijne gerechtcheijt, die hem ter saecke van 't voirschreven versterff eenich stute inde mogen competeren.

Gelovende de voors. comparant op hem ende alle sijne goeden, haeffve ende erffe nu tegenwordich hebbende oft nogmaels vercrijgend, dit voirs. opdragen ende overgeven goederen vast ende onverbrocken van weirden te houden ende nu oft nimmer in der voirs. versterff te pertenderen oft eijsschen doir hem oft sijne nacomelingen oft iemand anders, na datter selve sijn ende blijven ten behoeff van de voors. Jasper en Jan sijne broeders.

Den voirs. Jasper en Jan gelast, gelijck sij geloven, mits dezen aen den voirn. Adriaen, hennen broeder, te betalen de somme van hondert gld. eens, welke voirs. 100 gld sullen betaalt worden bij den voirs. JAsper en Jan terstont nae dat 't voirs. versterff bij vonisse diffinitif oft anders mits accorde hen naengewesen sullen sijn ende bij faultevan eijgene aenteijsinge oft datte selve Jasper en Jan tot het voirs. versterff etc.

Ondertrouwd (1) [2013] voor 1615 met Adriana STEVENS [3934] (zie 3951).

Ondertrouwd (2) [2017] (code: RK) op 10 05 1631 te Essen Nispen (getuige(n): mr. Michael Roijmans en Michael Leonardi), gehuwd voor de kerk op 17 06 1631 te Essen Nispen (RK) (getuige(n): mr. Michael Roijmans en Cornelius Huberti) met Heijlwichis Cornelis ADRIAENSEN [4211] (zie 7233).

Uit het eerste huwelijk:

1. m Petrus Adriaensen WITHAEGH [14304], geboren circa 1597 te Essen, begraven op 27 03 1675 te Essen Nispen.

Ondertrouwd [144] (code: RK) op 22 05 1621 te Essen Nispen, gehuwd voor de kerk op 26 06 1621 te Essen Nispen (RK) (getuige(n): Cornelius Antonii en Cornelius Huberti) met Maria Johannis STEVENS [14305], geboren circa 1600, begraven op 03 11 1673 te Essen Nispen.

2. v Christina Adriaensen WITHAEGH [3967], geboren circa 1600 te Essen (zie 1975).

3. v Maria Adriaensen WITHAEGH [3968], geboren te Essen (zie 3617).


3951. Adriana STEVENS [3934], geboren circa 1580, begraven op 26 11 1629 te Essen Nispen.

Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder 3950).


3964 = 3294 Cornelis Jacobs van MEIR.
3965 = 3295 Cornelia Cornelissen.
3966. Huijbrecht Anthonissen MASTBOOMS [3112].

Relatie [1596] met


3967. Margriet Joris de BUIJTER [3113].

Uit deze relatie:

1. v Huberta Huijbrechts MASTBOOMS [8905], geboren circa 1595 (zie 1983).

2. m Joannes Huijbrechts MASTBOOMS [129316], herbergier in "Sint Joris" te Nispen, geboren voor 1600.

Ondertrouwd [43960] (code: RK) op 24 04 1621 te Essen Nispen (getuige(n): Walterus Cornelii en Petrus Huberti), gehuwd voor de kerk op 09 05 1621 te Essen Nispen (RK) (getuige(n): Anthonius Huberti en Adrianus Adriani) met Christina Adriaens EIJSERMANS [129315], geboren circa 1598, dochter van Adrianus Janssen EIJSERMANS (Brugman) [129313], gemeenteman en herbergier in Sint Joris te Nispen, en Margriet Wouter Jan LUIJCKX [129314].

3. m Petrus Huijbrecht MASTBOOMS [3111], overleden voor 1639.

Ondertrouwd [1595] (code: RK) op 17 01 1626 te Nispen Essen (getuige(n): Antonius Huberti et Joannes Petri), gehuwd voor de kerk op 03 02 1626 te Essen Nispen (RK) (getuige(n): Antonius Huberti et Jan Paessen) met Cornelia Paeschen MOUS [3110], geboren circa 1600, overleden te Essen, begraven op 08 11 1678 te Essen Nispen, in de kerk, dochter van Paschasius Jansen MOUS [1177] en Cornelia Cornelis Peeters MAES [1178].

4. m Antonius Huijbrechts MASTBOOMS [68676], begraven op 15 04 1653 te Essen Nispen (brontekst: met uitvaart).

Gehuwd voor de kerk [20538] (code: RK) op 14 10 1629 te Essen Nispen (RK) (getuige(n): Johannes Huberti en Nicolaus Anthonii) met Maria Paessen ADRIAENSEN [68677].
3984. Waltherus Cornelissen LUIJCKX [3467].

Gehuwd voor de kerk [1789] (code: RK) op 28 11 1626 te Essen Nispen (RK) (getuige(n): Adrianus Johannis Iser en Henricus Adrianis) met


3985. Margaretha Adriaensen STAEIJMANS [3468].

Uit dit huwelijk:

1. m Cornelius Wouters LUIJCKX [3466], gedoopt (RK) op 15 04 1627 te Essen Nispen (zie 1992).

2. m Adrianus Wouters LUIJCKX [131913], landbouwer, gedoopt (RK) op 08 06 1631 te Essen Nispen (getuige(n): Arnoldus Bussen en Maria Gabriels), begraven op 10 08 1678 te Essen Nispen (brontekst: met halve uitvaart).

Gehuwd voor de kerk [44853] (code: RK) op 21 jarige leeftijd op 07 08 1652 te Essen Nispen (RK) (getuige(n): Adrianus Huijbrechts en Martinus Luicx) met Huberta Adriaens SUIJKERBUIJK [4808], 23 jaar oud, gedoopt (RK) op 12 04 1629 te Essen Nispen (getuige(n): Petrus Gerardi Buck en Anna Huberti), begraven op 24 07 1700 te Essen Nispen (brontekst: met halve uitvaart), dochter van Adriaen Huijbrechts SUIJKERBUIJK [4803], vorster te Nispen, en Joanna Geertsen BACKX [4807].
3986 Marinus Quirijns POLDERMANS [3380], gedoopt (RK) op 14 12 1603 te Sprundel (getuige(n): Gerardus Jacobi en Petrus Joannis).

Ondertrouwd [1745] op 28 09 1631 te Sprundel, gehuwd voor de kerk op 27 jarige leeftijd op 21 10 1631 te Sprundel (rk) met


3987. Maria Pieter OTS [3381], overleden voor 1663, huwelijksgetuigen: Jacobus Petri Ots en Machaele Cornelli.

Uit dit huwelijk:

1. v Maria Marijnissen POLDERMANS [3465], geboren te Schijf (zie 1993).

2. v Adriaentien Marijnissen POLDERMANS [3365], overleden voor 1662.

Ondertrouwd [1735] voor 1670 met Adam Adriaens de BROUWER (Sticker) [3364], geboren voor 1640, overleden op 05 05 1705 te Rucphen, zoon van Adriaen Cornelis Piers de BROUWER (den oude Sticker, Commissaris of van Domburg) [3379] en Adriaentie Cornelis PHILIPS [3532].

3. m Damus Marijnissen POLDERMANS [3469]. Rucphen ORA 41 f 131v 132 dd. 1671.

Ondertrouwd (1) [1790] voor 1669 met Cathalijn CORNELISSEN [3470], overleden op 04 03 1669 te Rucphen.

Gehuwd voor de kerk (2) [1791] (code: RK) op 18 09 1671 te Sprundel (RK) (getuige(n): Jacobus Joannis van den Eijnde en Petrus Roovers) met Joanna Marinissen de WEERT [3471], 32 jaar oud, gedoopt (RK) op 16 01 1639 te Sprundel (getuige(n): Adrianus Broeren en Cornelia), dochter van Marinus Jansen de WEERT [3472], landbouwer, en Cornelia Christophorus MEEUWSEN [3473].

4. m Cornelis Marijnissen POLDERMANS [23621].

Relatie [6994] met Helena Meeussen MERQUIS [3394], geboren circa 1644 te Rucphen, overleden op 13 05 1715 te Rucphen, dochter van Bartholomeus Peeters MERQUIS [1013] (zie 1706) en Neeltken Adriaens CONINCKX [3387] (zie 1707).


3988 = 3414 Adrianus Adriaansen CONINCKX (den Ouden Koenijnck).
3989 = 3415 Maria Cornelissen CRUIJT.
3990 = 3412 Petrus Stoffel Cornelis MERQUIS.
3991 = 3413 Cornelia DAENEN.
Generatie XIII
6176. Antonius Cornelissen van CATS [120187], overleden op 11 04 1623 te Wouw.

Relatie [40524] met


6177. NN [120188].

Uit deze relatie:

1. m Godefridus Antonissen van CATS [120179] (zie 3088).
6184. Franciscus DISCO [65404], notaris en man van leen, geboren circa 1600 te Zandhoven.

Relatie [28681] met


6185. Margriet BOUCQUET [90140].

Uit deze relatie:

1. m Cornelius Franssen DISCO [90482] (zie 3092).
6204. Adrianus CAPPERS [121109].

Relatie [40840] met


6205. NN [121110].

Uit deze relatie:

1. m Philips Adriaensen CAPPERS [121097] (zie 3102).

2. m Henricus Adriaens CAPPERS [121111].

3. v Anna Adriaens CAPPERS [121112].
6268 Leendert Claes VERVUCHT [13697], geboren voor 1600.

Relatie [18656] met


6269 Geertruijt Huijbrechts SCHALCKS [9764], dochter van Huijbrecht SCHALCKS [4135] (zie 12538) en NN [4144] (zie 12539).

Uit deze relatie:

1. m Huibrecht Lenaerts VERVUCHT (Looijen) [2923] (zie 3134).

2. v Theunken Lenaerts VERVUCHT [10681], begraven op 12 11 1627 te Wouw.

Relatie [2788] met Cornelis Roeckens ELSTEN [7262], geboren te Vroenhout, gedoopt (RK) op 31 10 1593 te Roosendaal (getuige(n): Christiani Cornelij), overleden voor 1640, zoon van Rochus Adriaen Willem ELSTEN (Zeeuwen) [1525] en Cornelia Cornelis KEMPE [1583].

3. v Heijltje Lenaerts VERVUCHT [26359].

Gehuwd voor de kerk [43380] (code: RK) op 12 02 1626 te Roosendaal (RK) met Franciscus Janssen HEESTERMANS [127591], geboren circa 1590, begraven op 08 05 1640 te Roosendaal, zoon van Joannes Cornelissen HEESTERMANS [127592] en Anna Frans Jan Mattheus van INNEVELT [127593].
6624 Cornelis Jacobs van NISPEN [9311], geboren circa 1545 te Sprundel, overleden na 1602.

Relatie [3097] met


6625 Maria Adriaensen DAENEN [7019], geboren circa 1546, overleden op 05 03 1583 te Sprundel, dochter van Adriaen Daniels CORNELIS (Coster en Danen) [6902] (zie 13250) en Margriet Peeters van VLIET [10734] (zie 13251).

Uit deze relatie:

1. m Adriaen Cornelis Jacob van NISPEN [3218], geboren circa 1575 (zie 3312).
6626. Cornelis Jacobs Peeter HUGHEN [25644].

Kinderen:

1. v Heijlwichis Cornelis Jacob Peter HAGHEN (Hughen) [3219] (zie 3313).

2. m Jacobus Cornelis Jacob Peeter HUGHEN [25645].

3. m Lambertus Cornelis Jacob Peeter HUGHEN [25646].

4. m Joannes Cornelis Jacob Peeter HUGHEN [25647].


6646 Floris Antonissen Adriaen Jan MAES [19989].

Ondertrouwd [5921] voor 1565 met


6647 Cathelijn Cornelissen TACX [19948], dochter van Cornelis Antonissen TACX [19987] (zie 13294) en Maria Adriaansen Dirck ROOVERS [19988] (zie 13295).

Ondertrouwd (1) [5921] voor 1565 met Floris Antonissen Adriaen Jan MAES [19989] (zie 6646).

(brontekst: trouwt voor 1 3 1569), relatie (2) [5907] met Adrianus Jacobs ROMBOUTS [19947]. Breda ORA 746, dd. 15 11 1580

Adriaen JAcob Romboutszone, gehuwd met Kathalijn Cornelis Taxdr. verkoopt aan Jacop Cornelisz va Eede een stuck lants, groot twe gemeten, gelegen in den Kerckacker onder Rijsbergen.

Uit het eerste huwelijk:

1. v Maria Florens Antonis MAES [21502] (zie 3323).

Uit de tweede relatie:

2. v Jacoba Adriaansen Jacob ROMBOUTS [19885], overleden op 05 03 1647 te Rijsbergen.

Relatie [5893] met Cornelis Janssen Jan MAES [19884], overleden op 17 12 1646 te Rijsbergen, zoon van Joannes Janssen MAES [19945] en Geertruij Wouters WAGEMAKERS [19946].


6688 Cornelis Piers COMMISSARIS (de Brouwer) [1574], geboren circa 1570. Overleden te Rucphen tussen 5 10 1635 en 1 12 1643, schepen van Rucphen (GAR Rucphen 37 f15, 1610) woonde te Rucphen Schijf,

GAR Rucphen R 37 f260v, dd. 5 3 1630 (erfdeling)

GAR Rucphen 38 dd. 24 7 1631, GAR Voorenseinde R 19 f 43, en Etten Leur R381 f 62 dd 30 5 1634.

Relatie (1) [869] (brontekst: trouwt voor 15 11 1595) met Joanna Adriaansen DENIS [1575] (zie 6689).

(brontekst: na 5 3 1630), relatie (2) [1825] met Hendrikske Jan van HOEVE [3531].

Uit de eerste relatie:

1. m Pieter Cornelis Piers COMMISSARIS [1349], geboren voor 1594 (zie 3344).

2. m Huijbrecht Cornelis Piers COMMISSARIS [3252], gedoopt (RK) op 15 11 1595 te Sprundel (getuige(n): Laurentius Thomae en Maria Joannis), overleden voor 1643.

Ondertrouwd [1662] voor 1621 met Gieltjen Wouter Willem MAESSEN [3251] (brontekst: Overleden na 19 4 1662), dochter van Wouter Willem MAESSEN [3756] en Catharina van ELSACKER [3757].

3. m Adriaen Cornelis Piers de BROUWER (den oude Sticker, Commissaris of van Domburg) [3379], gedoopt (RK) op 10 10 1598 te Sprundel (getuige(n): Cornelius Petri en Anna Adriani), overlijdt tussen 1660 en 29 6 1667 Rucphen ORA 41.

Ondertrouwd (1) [1744] circa 1625 met Adriaentie Cornelis PHILIPS [3532] (brontekst: overlijdt voor 26 6 1651), dochter van Cornelis Philip ADRIAENS [5785] en Margriete Jans [5786].

Relatie (2) [1826] met Jenneke Willems Janssen van SUNDERT [3533], overleden voor 1660, dochter van Willem Jansen van SUNDERT [3760] en Thoonken CORNELISSEN [3761].

4. m Quirinus Cornelis Piers COMMISSARIS [3534], geboren te Rucphen, gedoopt (RK) op 22 07 1601 te Sprundel (getuige(n): Joannes Cornelii en Adriana Adriani) (brontekst: Overleden voor 11 2 1634).

Ondertrouwd [7657] voor 1630 met Barbel Everden [25584].

5. mShare with your friends:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30
The database is protected by copyright ©essaydocs.org 2020
send message

    Main page