Jablonski, Marek (Michael)Download 6.47 Mb.
Page849/1182
Date29.06.2021
Size6.47 Mb.
#147305
1   ...   845   846   847   848   849   850   851   852   ...   1182

WRITINGS


‘Symfoni för röster’ [Symphony for voices], Nutida musik, ii/6 (1958–9), 5–6

‘Åtta svar pa nio frågor ställda av Ove Nordwall’ [8 answers to 9 questions posed by Nordwall], Nutida musik, viii (1964–5), 116–19

‘Vagues’, Nutida musik, ix/5–6 (1965–6), 19–21 [1st movt of Sym. no.3]

‘Jag: en tonsättare’, Origo (1967), no.1, p.22

‘Att leva med fru Musica’, Musikkultur (1983), no.1, pp.6–7

BIBLIOGRAPHY


L. Hedwall: ‘Årets tonsättare: geni i skymundan?’ [The year's composer: genius in the shade?], Röster i Radio-TV (1966), no.4, p.22

R. Haglund: ‘Sven-Eric Johanson: musik på mellanvåg’ [Music on medium wave], Upptakt (1979–80), Sept–Oct, pp.29–36

L. Hedwall: ‘Sven-Eric Johanson: glimtar av en ständig sökare’, Årsskrift Kungl. Musikaliska Akademien (1993), 35–42

P.-G. Bergfors: Mitt hjärtas melodi [Melody of my Heart] (Göteborg, 1994)

ROLF HAGLUND
Download 6.47 Mb.

Share with your friends:
1   ...   845   846   847   848   849   850   851   852   ...   1182
The database is protected by copyright ©essaydocs.org 2022
send message

    Main page