Jablonski, Marek (Michael)Download 6.47 Mb.
Page8/1182
Date29.06.2021
Size6.47 Mb.
#147305
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   1182

WRITINGS


Psalmy Mikołaja Gomółki (diss., U. of Vienna, 1906; abridged, Kraków, 1907)

Ryszard Wagner (Lwów, 1911, enlarged 2/1922, 4/1973)

Wpływy włoskie w muzyce polskiej część I. 1540–1560 [Italian influence on Polish music, i: 1540–1560] (Habilitationsschrift, U. of Kraków, 1911; Kraków, 1911)

Tabulatura organowa z biblioteki klasztoru Św. Ducha w Krakowie z roku 1548 [The organ tablature of 1548 from the library of the monastery of the Holy Ghost, Kraków] (Kraków, 1913)

Muzyka na dworze króla Władysława Jagiełły 1424–1430 [Music at the court of Władysław Jagiełło 1424–30] (Kraków, 1915)

Pieśń rokoszan z roku 1606 [A rebel song from 1606] (Kraków, 1916)

Historia muzyki polskiej (w zarysie) [The history of Polish music in outline] (Warsaw, 1920)

‘Polish Music’, MQ, vi (1920), 553–72

‘Karol Szymanowski’, MQ, viii (1922), 23–37

‘Stanislaus Moniuszko and Polish Music’, Slavonic Review, ii (1923–4), 533–46Fryderyk Chopin: rys życia i twórczości [Chopin: an outline of his life and work] (Kraków, 1927, enlarged 4/1957; Fr. trans., 1930; It. trans., 1962)

‘Karol Szymanowski: rys dotychczasowej twórczości’ [Karol Szymanowski: an outline of his works to date], Przegląd współczesny, (1927), 27–50, 271–91, 478–88; pubd separately (Kraków, 1927)

‘Stanislaus Moniuszko’, MQ, xiv (1928), 54–62

Mikołaj Gomółka i jego poprzednicy w historii muzyki polskiej [Gomólka and his predecessors in the history of Polish music] (Warsaw, 1946)

Bartłomiej Pękiel (Warsaw, 1948)

Muzykologia i piśmiennictwo muzyczne w Polsce [Musicology and music literature in Poland] (Kraków, 1948) [with Fr. summary]

Muzyka polska w rozwoju historycznym od czasów najdawniejszych do doby obecnej [The historical evolution of Polish music from the earliest times to the present day] (Kraków, 1948–51)Download 6.47 Mb.

Share with your friends:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   1182
The database is protected by copyright ©essaydocs.org 2023
send message

    Main page