Jablonski, Marek (Michael)Download 6.47 Mb.
Page774/1182
Date29.06.2021
Size6.47 Mb.
#147305
1   ...   770   771   772   773   774   775   776   777   ...   1182

WRITINGS


Zdeněk Nejedlý, učitel mladé generace [Teacher of the young generation] (Prague, 1952)

Volkschina in der Musik (Dresden, 1955)

‘Písňová tvorba Vladimíra Sommra’ [The songs of Sommer], HRo, viii (1955), 682–93Vít Nejedlý: z historie bojů o novou, socialistickou kulturu [Nejedlý: from the history of the battles for a new socialistic culture] (Prague, 1959)

‘Liszt a Smetana: příspěvek ke genezi a srovnání jejich klavírního stylu’ [Liszt and Smetana: a contribution to the genesis and comparison of their piano styles], HV (1961), no.4, pp.22–80; repr. in Muzikologické etudy (Prague, 1981), 49–67; Ger. trans. in Liszt – Bartók: Budapest 1961, 139–92

‘Die tschechische proletarische Musik in der 20er und 30er Jahren’, BMw, iv (1962), 205–34

Zdeněk Fibich (Prague, 1963)

‘Einige Schlüsselprobleme der marxistischen Musikwissenschaft im Lichte der Intonationstheorie Assafjews’, Intonation und Gestalt in der Musik, ed. B.M. Jarustowski (Moscow, 1965), 56–99Příspěvek k teorii a praxi intonační analýzy [The theory and practice of intonation analyses] (Prague, 1965)

Umění rozezpívat myšlenku: pokus o intonační analýzu [The art of singing one’s thought: an attempt at an intonational analysis] (Prague, 1965)

Asafjevova teorie intonace: její geneze a význam [Asaf'yev’s theory of intonation: its outline and significance] (diss., U. of Prague, 1966; Prague, 1967)

‘Česká klavírní tvorba v letech 1890–1945’ [Czech piano works, 1890–45], HV, iv (1967), 277–89

‘K otázce tzv. dynamických muzikologických koncepcí poriemannovských: Javorskij, Kurth a Asafjev’ [The question of the so-called dynamic musicological concepts after Riemann: Yavorsky, Kurth and Asaf'yev], HV, iv (1967), 71–105 [with Eng. summary, 176–7]

‘Ostrčilův stylový přínos a jeho vnitřní polarita’ [Ostrčil’s stylistic contribution and its internal polarity], HV, v (1968), 548–69; repr. in Muzikologické etudy (Prague, 1981), 114–31

‘Das Werk Leoš Janáčeks als Stilmikrokosmos der tschechischen Musik des XX. Jahrhunderts’, Leoš Janáček et musica europea[: Brno III 1968], 31–56; Cz. orig. in HV, vi (1969), 150–71

A XX. századi cseh zenéröl [20th-century Czech music] (Budapest, 1972)

‘Assafjews Intonationslehre und ihre Perspektiven’, De music disputationes pragenses, i (1972), 13–45

‘Sémantické možnosti a meze hudby’ [Semantic possibilities and the limits of music], Estetika, xii (1975), 77–105

‘Observations on the Theory and on the Historical and Contemporary Analysis of Music’, HV, xiii (1976), 106–21Vztah hudby a slova v tvorbě Bedřicha Smetany [The relation of music and words in Smetana’s works] (Prague, 1976) [with Ger. summary]; abridged Ger. version in Music and Word: Brno IV 1969, 107–37

‘Beethovenova revoluční estetika’ [Beethoven’s revolutionary aesthetic], Estetika, xiv (1977), 213–33; Ger. trans. in Wegzeichen: Studien zur Musikwissenschaft, ed. J. Mainka and P. Wicke (Berlin, 1985), 34–61

‘Houslový koncert Albana Berga’ [Berg’s Violin Concerto], HV, xiv (1977), 3–50; Ger. trans. in BMw, xxi (1979), 143–88

‘K současnému stavu sémantického pojetí hudby’ [On the present state of the semantic conception of music], Estetika, xiv (1977), 40–57; Ger. trans. in AMw, xxxiv (1977), 81–102

‘Dramatické rysy Janáčkova klavírního stylu’ [Dramatic traits in Janáček’s writing for the piano], OM, x (1978), 139–48; repr. in Muzikologické etudy (Prague, 1981), 88–100; Ger. trans. in AMw, xxxix (1982), 179–97

‘Janáčkova estetika’, Estetika, xv (1978), 193–207; repr. in Muzikologické etudy (Prague, 1981), 101–13; abridged Eng. trans. in MZ, xvi (1980), 51–61Tajemství hudebního významu [The mystery of musical meaning] (Prague, 1979)

‘K problému operního libreta a jeho analýzy’ [On the problem of the opera libretto and its analysis], HV, xvii (1980), 221–38; Ger. trans. in The Musical Theatre: Brno XV 1980, 46–58Muzikologické etudy (Prague, 1981)

‘Romantická estetika Richarda Wagnera’, Estetika, xx (1983), 193–204Smetanova operní tvorba [Smetana’s operatic works] (Prague, 1984–9)

‘Teoretický odkaz Karla Janečka’ [The theoretical legacy of Janeček], Živá hudba, ix (1986), 81–96 [with Ger. summary, 353–4]

‘K přínosu Franze Liszta hudební řeči romantiků’ [On Franz Liszt’s contribution to the musical language of the Romantics], HV, xxiv (1987), 291–311 [with Ger. summary]

‘On the Nature of Musical Signs’, The Semiotic Web 1986, ed. T.A. Sebeok and J. Umiker-Sebeok (Berlin, 1987), 576–81

‘Teoriya intonatsii Asaf'yeva v svete sovremennogo marksistskogo podkhoda k semanticheskomu analïzu muzïki’ [Asaf'yev’s theory of intonation in the world of the contemporary Marxist approach], Metodologicheskiye problemï muzïkoznaniya, ed. D.V. Zhitomirsky and others (Moscow, 1987), 72–86

‘Intonatsiya kak spesificheskaya forma osmïsleniya muzïki’ [Intonation as a specific form of musical thought], SovM (1988), no.10, pp.126–30; no.12, pp.102–6; Cz. orig. in HV, xxix (1992), 132–41

‘Česká hudobná veda po roku 1945’ [Czech musicology since 1945], Hudobný život, xxi/11 (1989)

Eseje o romantismu [Essays on Romanticism] (Prague, 1989)

‘Impresionistické rysy v tvorbě Vítězslava Nováka’ [Impressionistic traits in the works of Novák], Zprávy společnosti Vítězslava Nováka, no.16 (1990), 9–20

‘Zur Semiotik der Operndramaturgie’, Sinn und Bedeutung der Musik, ed. V. Karbusický (Darmstadt, 1990)

‘Charakteristické renesanční rysy Gallových sbírek Harmoniae morales a Moralia’ [Characteristic Renaissance traits in Handl’s collections Harmoniae morales and Moralia], HV, xxviii (1991), 219–30; Ger. trans. in Gallus Carniolus in Evropská renesansa/Gallus Carniolus und die europäische Renaissance: Ljubljana 1991, 93–106

‘Národní rysy hudební řeči Bohuslava Martinů’ [National traits in the musical language of Martinů], HV, xxviii (1991), 115–24 [with Ger. summary]

Úvod do historie hudební analýzy a teorie sémantické hudební analýzy [An introduction to the history of musical analysis and the theory of semantic musical analysis] (Prague, 1991)

‘Pastorální intonace v tvorbě Bedřicha Smetany’ [Pastoral intonations in the music of Smetana], OM, xxiv (1992), 218–34

‘Hábovy vzájemné reflexe světa, umění a teorie’ [Habá’s related reflections on the world, art and theory], OM, xxvi (1994), 232–9; Ger. trans. in Gedanken zu Alois Hába, ed. W. Thies and H.P. Hesse (Anif-Salzburg, 1996)

‘Janáčeks Glagolitische Messe’, Grosse Chorwerke: Werkanalyse in Beispielen, ed. S. Helms and R. Schneider (Regensburg, 1994), 139–63

‘Die Semantik des Melodrams als eines Sonderfalles musikalisch literarischer Gattungen, demonstriert am Werk Zdenek Fibichs’, Die Semantik der musiko-literarischen Gattungen: Methodik und Analyse: eine Festgabe für Ulrich Weisstein, ed. W. Bernhart (Tübingen, 1994), 153–73; Eng. trans. in International Conference: Stanford, CA, 1996 (forthcoming)

‘Intonation as a Specific Form of Musical Semiosis’, Musical Signification: Essays in the Semiotic Theory and Analysis of Music, ed. E. Tarasti (Berlin, 1995), 155–87

‘Janáčeks Opernstil’, Leoš Janáček: Graz 1995, 1–17

‘Zdeněk Fibich: mistr scénického melodramu a lyrické miniatury’ [Fibich: master of the scenic drama and the lyrical miniature], OM, xxvii (1995), 52–62Hudební sémantika a sémiotika [Musical semantics and semiotics] (Olomouc, 1996)

‘Zdeněk Fibichs szenische melodramatische Trilogie Hippodamia’, Festschrift Christoph-Hellmut Mahling, ed. A. Beer, K. Pfarr and W. Ruf (Tutzing, 1997), 587–91

‘Quellen als Zeichen’, Österreichische Musik, Musik in Österreich: Beiträge zur Musikgeschichte Mitteleuropas: Theophil Antonicek zum 60. Geburtstag, ed. E.T. Hilscher (Tutzing, 1998), 659–63

JOSEF BEK/R
Download 6.47 Mb.

Share with your friends:
1   ...   770   771   772   773   774   775   776   777   ...   1182
The database is protected by copyright ©essaydocs.org 2022
send message

    Main page