Jablonski, Marek (Michael)Download 6.47 Mb.
Page751/1182
Date29.06.2021
Size6.47 Mb.
#147305
1   ...   747   748   749   750   751   752   753   754   ...   1182

BIBLIOGRAPHY


ČSHS

Jaroslav Ježek (New York, 1942) [collection of articles in Czech]

Dopisy z podzimu 1938: soukromá korespondence J. Ježka přítelkyni [Letters from the autumn of 1938: Ježek’s private correspondence to a friend] (Prague, 1948)

V. Holzknecht: Život Jaroslava Ježka [Ježek’s life] (Prague, 1956)

V. Holzknecht: Jaroslav Ježek a Osvobozené divadlo [Ježek and the Free Theatre] (Prague, 1957) [incl. list of works and bibliography]

J. Trojanová: Jaroslav Ježek: soupis díla z fondů Státní vědecké knihovny [Ježek: a list of works kept in the State Scientific Library] (Brno, 1981)

A. Hoffmeister: ‘Podoby a předobrazy, s vlastními kresbami’ [Looks and prefigurations, with illustrated drawings], Ježek a Mánes (Prague, 1988), 154–61

J. Kotek: ‘O české populární hudbě a jejích posluchačích’ [Czech popular music and its listeners], Jaroslav Ježek a orchestr Osvobozeného divadla (Prague, 1990), 287–306

J. Kotek: ‘Jaroslav Ježek a jeho hudba na míru člověka’ [Jezek and his music tailored for man], HRo, xlv/1 (1992), 3–6

V. Drlík: ‘V + W + J a Brno a marketing’, OM, xxx (1998), 215–22

H. Pospěchová, ed.: ‘Stále se mi zdá, jako když Tě hledám – dopisy J. Ježka Míle Ledererové’ [I feel as if I were constantly looking for you – letters from Ježek to Míla Ledererová], OM, xxx (1998) [suppl.]

OLDŘICH PUKL (text, work-list), MOJMÍR SOBOTKA (bibliography)
Download 6.47 Mb.

Share with your friends:
1   ...   747   748   749   750   751   752   753   754   ...   1182
The database is protected by copyright ©essaydocs.org 2022
send message

    Main page