Jablonski, Marek (Michael)Download 6.47 Mb.
Page444/1182
Date29.06.2021
Size6.47 Mb.
#147305
1   ...   440   441   442   443   444   445   446   447   ...   1182

BIBLIOGRAPHY


MeyerMS

J.J. Dunicz: Adam Jarzębski i jego ‘Canzoni e Concerti’ (1627) (Lwów, 1938)

W. Tomkiewicz: ‘Adam Jarzębski jako serwitor królewski (przyczynki biograficzne)’ [Jarzębski as a royal servant (a biographical note)], Studia Hieronymo Feicht septuagenario dedicata, ed. Z. Lissa (Kraków, 1967), 210–19

Z.M. Szweykowski: ‘“Missa sub concerto” Adama Jarzębskiego’, Muzyka, xiii/4 (1968), 28–39

A. Chodkowski: ‘L'aspetto stilistico della musica strumentale polacca del XVII secolo’, Incontro con la musica italiana in Polonia dal Rinascimento al Barocco I: Parma and Bydgoszcz 1969, 121–9

W. Tomkiewicz: Introduction to A. Jarzębski: Gościniec, abo krótkie opisanie Warszawy z okolicznościami jej [Warsaw, 1643] (Warsaw, 1974), 5–55

A. Chodkowski: ‘Adama Jarzębskiego transkrypcje instrumentalne dzieł włoskich mistrzów’ [Jarzębski's instrumental transcriptions of works of Italian masters], Pagine, iii (1979), 111–17

ZYGMUNT M. SZWEYKOWSKI
Download 6.47 Mb.

Share with your friends:
1   ...   440   441   442   443   444   445   446   447   ...   1182
The database is protected by copyright ©essaydocs.org 2022
send message

    Main page