Jablonski, Marek (Michael)Download 6.47 Mb.
Page428/1182
Date29.06.2021
Size6.47 Mb.
#147305
1   ...   424   425   426   427   428   429   430   431   ...   1182

WRITINGS


Chorał gregoriański rytualny, historycznie objaśniony i na teraźniejsze nuty przełożony [Gregorian ritual chant: a historical survey and transcription into modern notation] (Vienna, 1834)

Mowy do ludu wiejskiego krotkie i łatwe na wszystkie niedziele i święta [Short and simple sermons to rustics, for all Sundays and holy days] (Vienna, 1841)

Nowy system muzyki [A new system of music] (Vienna, 1843, 2/n.d.) [with Ger. trans.]

BIBLIOGRAPHY


C.M. Zawiejski: Teoria harmonii ks. Jana Jarmusiewicza (1781–1844) na tle owczesnej epoki [Jarmusiewicz's theory of harmony against a background of the epoch] (diss., U. of Kraków, 1932; extract in Krakowski ilustrowany kurier codzienny, 26 April 1934)

C. Zawiejski: ‘Jan Jarmusiewicz: muzyk teoretyk, autor pierwszego systemu harmonii funkcyjnej’ [Jarmusiewicz: theoretician and author of the first system of functional harmony], Problemy, xvii/1 (1961), no.1, pp.62–3

K. Pałubicki, ed.: Zeszyty naukowe PWSM w Gdańsku [Transactions of the State High School of Music in Gdańsk], ix (1970) [a special Jarmusiewicz issue]

IRENA PONIATOWSKA
Download 6.47 Mb.

Share with your friends:
1   ...   424   425   426   427   428   429   430   431   ...   1182
The database is protected by copyright ©essaydocs.org 2022
send message

    Main page