Jablonski, Marek (Michael)Download 6.47 Mb.
Page420/1182
Date29.06.2021
Size6.47 Mb.
#147305
1   ...   416   417   418   419   420   421   422   423   ...   1182

WRITINGS


A kidei magyarság világi zenéje [The secular music of the Kide Magyars] (diss., U. of Budapest, 1943; Kolozsvár, 1943)

‘A magyar népdalgyűjtés új feladatai’ [New tasks in folksong collecting], Emlékkönyv Kodály Zoltán hatvanadik születésnapjára, ed. B. Gunda (Budapest, 1943), 111–12

‘A zene a magyar társadalomban’ [The role of music in Hungarian society], Forrás, i/1 (1944), 1–4

‘Bartók Béla’, Valóság, i/2–4 (1945), 160–65

‘A spirituális Bartók’, Vigilia, xi (1946), 53–5

‘Szolfézs és zeneelmélet’ [Solfeggio and the theory of music], Zenei szemle (1947–8), 332–7

‘Hangnemtípusok a magyar népzenében’ [The types of scales in Hungarian folk music], ZT, i (1953), 255–7

‘The Determining of Scales and Solmization in Hungarian Musical Folklore’, Studia memoriae Belae Bartók sacra, ed. B. Rajeczky and L. Vargyas (Budapest, 1956, 3/1956 Eng. trans., 1959), 301–25

‘The Significance of Folk Music in Present-day Hungarian Musicology and Musical Art’, JIFMC, ix (1957), 40–42

‘Über Anordnung von Melodien und Formanalyse in der Gregorianik’, Acta ethnographica, viii (1959), 327–37

‘Bartók und die Ordnung der Volkslieder’, Liszt – Bartók: Budapest 1961, 435–9

Magyar népdaltípusok [Hungarian folksong types] (Budapest, 1961 Ger. trans., 1964)

‘Kodály and the Folksong’, New Hungarian Quarterly, iii (1962), 586–90

‘Die Ordnung der ungarischen Volkslieder’, SMH, ii (1962), 3–32

‘A zene és a mai társadalom’, Kortárs, vii (1963), 1592–5; Eng. trans. as ‘Modern Music and Society’, New Hungarian Quarterly, v (1964), 162–9

‘A népzene Bartók müvészetében’, Muzsika, xi/2 (1966), 7–9

‘Volksmusik und Musikerziehung’, Musikerziehung in Ungarn, ed. F. Sándor (Budapest, 1966), 13–28; Eng. trans. in Music Education in Hungary, ed. F. Sándor (Budapest, 1966, enlarged 3/1975)Járdányi Pál összegyüjtött írásai [Járdányi’s collected writings], ed. M. Berlász (Budapest, forthcoming) [incl. bibliography]


Download 6.47 Mb.

Share with your friends:
1   ...   416   417   418   419   420   421   422   423   ...   1182
The database is protected by copyright ©essaydocs.org 2023
send message

    Main page