Jablonski, Marek (Michael)Download 6.47 Mb.
Page275/1182
Date29.06.2021
Size6.47 Mb.
#147305
1   ...   271   272   273   274   275   276   277   278   ...   1182

BIBLIOGRAPHY


K. Wilkowska-Chomińska: Twórczość Mikołaja z Krakowa [The work of Mikołaj of Kraków] (Kraków, 1967)

B. Brzezińska: Repertuar polskich tabulatur organowych z pierwszej połowy XVI wieku [The repertory of Polish organ tablatures from the first half of the 16th century] (Kraków, 1987)

P. Poźniak: ‘Le vocal et l'instrumental dans les tablatures manuscrites polonaises du XVIe siècle’, Le concert des voix et des instruments à la Renaissance: Tours 1991, 671–88

P. Gancarczyk: ‘Uwagi kodykologiczne o tabulaturze Jana z Lublina (1537–1548)’ [Codicological analysis of the Jan z Lublina tablature], Muzyka, xli/3 (1996), 45–58

PIOTR POŹNIAK
Download 6.47 Mb.

Share with your friends:
1   ...   271   272   273   274   275   276   277   278   ...   1182
The database is protected by copyright ©essaydocs.org 2022
send message

    Main page