Jablonski, Marek (Michael)Download 6.47 Mb.
Page213/1182
Date29.06.2021
Size6.47 Mb.
#147305
1   ...   209   210   211   212   213   214   215   216   ...   1182
J. Nečas and others: Nejstarší zvukové záznamy moravského a slovenského lidového zpěvu (z folkloristické činnosti Leoše Janáčka a jeho spolupracovníků)/The Oldest Recordings of Moravian and Slovak Folk Singing (on Folkloristic Activities of Leoš Janáček and his Collaborators) (Brno, 1998)

J. Procházková: ‘Janáčkovy záznamy lidových písní a tanců z Horácka’ [Janáček’s notations of folksongs and dances from Horácko], OM, xxxi (1999), 31–8

Janáček, Leoš: Bibliography

m: janáček as writer


A. Novák: ‘Leoš Janáček spisovatel’ [Janáček as writer], in J. Racek and L. Firkušný: Janáčkovy feuilletony z L.N. (Brno, 1938), 15–21; repr. in L. Janáček: Fejetony z Lidových novin (Brno, 1958), 265–72

V. Helfert: ‘Kořeny Janáčkova kritického stylu’ [The roots of Janáček’s critical style], in J. Racek and L. Firkušný: Janáčkovy feuilletony z L.N. (Brno, 1938), 22–8; repr. in L. Janáček: Fejetony z Lidových novinách (Brno, 1958), 273–81

P. Eisner: ‘Janáček spisovatel’ [Janáček as writer], HRo, xi (1958), 762–5

A. Sychra: ‘Janáčkův spisovatelský sloh, klíč sémantice jeho hudby’ [Janáček’s style as a writer: a key to the semantics of his music], Estetika, i (1964), 3–30, 109–25

J. Kvapil: ‘K problému Janáčkova literárního slohu’ [The problem of Janáček’s literary style], Janáčkiana: Ostrava 1978 and 1979, 102–9

J. Kvapil: ‘Janáček skladatel a beletrista’ [Janáček as composer and writer], OM, xi (1979), 134–7

‘Janáček a literatura’, Hudba a literatura, ed. R. Pečman (Frýdek-Místek, 1983), 98–114 [incl. articles by A. Němcová, S. Přibáňova, K. Steinmetz and T. Straková]
Download 6.47 Mb.

Share with your friends:
1   ...   209   210   211   212   213   214   215   216   ...   1182
The database is protected by copyright ©essaydocs.org 2022
send message

    Main page