Jablonski, Marek (Michael)


J. Trojan: Moravská lidová píseň [Moravian folksong] (Prague, 1980) O. HrabalováDownload 6.47 Mb.
Page212/1182
Date29.06.2021
Size6.47 Mb.
#147305
1   ...   208   209   210   211   212   213   214   215   ...   1182
J. Trojan: Moravská lidová píseň [Moravian folksong] (Prague, 1980)

O. Hrabalová: ‘Leoš Janáček o třídění moravských lidových písní’ [Janáček on the classification of Moravian folksongs], Národopísné aktuality, xxv/4 (1988), 217–27

L. Kunz: ‘Komentář k Janáčkovu studiu mečového tance ze Strání’ [Commentary on Janáček’s study of the sword dance from Strání], Slovácko, xxx (1988), 155–70

D. Holý: ‘Janáčkovy redakce záznamů písňových nápěvů’ [Janáček’s edition of folksong notations], Studie o Těšínsku, xiv (1989), 30–44

O. Hrabalová: ‘Janáčkovy fonografické záznamy slovenských lidových písní’ [Janáček’s phonographic recordings of Slovak folksongs], Studie o Těšínsku, xiv (1989), 17–29

L. Kunz: ‘Zbojný (šavlový) tanec ze Strání v hudebně folklórním zájmu Leoše Janáčka’ [The war (sword) dance from Strání in Leoš Janáček’s folkloristic interest], Studie o Těšínsku, xiv (1989), 45–51

L. Tyllner: ‘Některé prvky stavby lidových písní a jejich vztah k tektonice děl L. Janáčka a V. Nováka’ [Some elements of the construction of folksongs and their relationship to the structure of the words of Janáček and Novák], Studie o Těšínsku, xiv (1989), 57–62

J. Procházková: ‘Janáčkovy tance: České, Moravské, Valašské, Lašské, Hanácké a Národní’ [Janáček’s dances: Czech, Moravian, Valachian, Lachian, Haná and folk], OM, xxiv (1992), 311–18; xxv (1993), 104–11, 164–71

M. Toncrová: ‘“Das Volkslied in Österreich”, aneb Ke zrodu Ústav pro etnografii a folkloristiku v Brně’ [‘Das Volkslied in Österreich’, or The birth of the Institute for Ethnography and Folklore Studies in Brno], OM, xxvii (1995), 242–53Download 6.47 Mb.

Share with your friends:
1   ...   208   209   210   211   212   213   214   215   ...   1182
The database is protected by copyright ©essaydocs.org 2022
send message

    Main page