Jablonski, Marek (Michael)


O. Hrabalová and F. HrabalDownload 6.47 Mb.
Page211/1182
Date29.06.2021
Size6.47 Mb.
#147305
1   ...   207   208   209   210   211   212   213   214   ...   1182
O. Hrabalová and F. Hrabal: ‘K některým Janáčkovým úpravám lidových písní z let 1908–1912’ [On some of Janáček’s folksong arrangements 1908–12], Časopis Slezského muzea, ser.B, xxv (1976), 14–28

Z. Misurec: ‘Činnost Leoše Janáčka jako organizátora národopisné práce’ [Janáček’s activities as an organizer of ethnographic activities], Český lid, lxv (1978), 221–9

J. Mazurek: ‘Národopisné vystavy na vychodní Moravě a ve Slezsku před rokem 1891: podíl Leoše Janáčka na prípravě’ [National exhibitions in eastern Moravia and in Silesia before 1891: Janáček’s part in their preparation], Sborník prací pedagogické fakulty v Ostravě, D15 (1979), 93–102

J. Trojan: ‘Janáčkovy klavírní doprovody Moravských lidových písni’ [Janáček’s piano accompaniments to his Moravian Folksongs], Živý Janáček: Brno 1979, 25–31Download 6.47 Mb.

Share with your friends:
1   ...   207   208   209   210   211   212   213   214   ...   1182
The database is protected by copyright ©essaydocs.org 2022
send message

    Main page