Jablonski, Marek (Michael)Download 6.47 Mb.
Page210/1182
Date29.06.2021
Size6.47 Mb.
#147305
1   ...   206   207   208   209   210   211   212   213   ...   1182

l: folk music


J. Vysloužil: ‘Hudebně folkloristické dílo Leoše Janáčka’ [Janáček’s work on folk music], Leoš Janáček: o lidové písni a lidové hudbě, ed. J. Vysloužil (Prague, 1955), 29–78

K. Vetterl: ‘Lidová píseň v Janáčkových sborech do roku 1885’ [Folksong in Janáček’s choruses to 1885], SPFFBU, F9 (1965), 365–78 [with Ger. summary]; see also ‘Janáček’s Creative Relationship to Folk Music’, Leoš Janáček et musica europaea[: Brno III 1968], 235–42

M. Malura: ‘Rozbor Janáčkových Lašských tanců z hlediska folklórní provenience tematického materiálu’ [Analysis of Janáček’s Dances from Lašsko based on the provenance of the themes], Časopis Slezského muzea, ser.B, xx/1 (1971) 22–7

A. Geck: Das Volksliedmaterial Leoš Janáčeks: Analysen der Strukturen unter Einbeziehung von Janáčeks Randbemerkungen und Volkstudien (Regensburg, 1975)Download 6.47 Mb.

Share with your friends:
1   ...   206   207   208   209   210   211   212   213   ...   1182
The database is protected by copyright ©essaydocs.org 2022
send message

    Main page