Jablonski, Marek (Michael)Download 6.47 Mb.
Page202/1182
Date29.06.2021
Size6.47 Mb.
#147305
1   ...   198   199   200   201   202   203   204   205   ...   1182

i: vocal


B. Štědroň: ‘Janáček, upravovatel Lisztovy mše’ [Janáček: the arranger of a Mass by Liszt], Cyril, lxxii (1947), 90–94; Ger. trans. as ‘Leoš Janáček und Ferenc Liszt’, SPFFBU, F7 (1963), 139–43

Č. Gardavský: ‘Chrámové a varhanní skladby Leoše Janáčka’ [Janáček’s church and organ works], Musicologie, iii (1955), 330–42

S. Přibáňová: ‘Neznámý slavnostní sbor Leoše Janáčka z roku 1878’ [An unknown festive chorus by Leoš Janáček from 1878], ČMm, lxxii (1987), 205–14

J. Vysloužil: ‘K původu a vzniku, formě a ideji Janáčkovy Glagolské mše’ [On the origin and genesis, the form and idea of Janáček’s Glagolitic Mass], HV, xxviii (1991), 91–100 [with Ger. summary]

P. Wingfield: Janáček: Glagolitic Mass (Cambridge, 1992)

J. Jiránek: ‘Leoš Janáček: Glagolitische Messe’, Werkanalyse in Beispielen: Grosse Chorwerke, ed. S. Helms and R. Schneider (Regensburg, 1994), 139–63

J. Vičar: “‘Zápisník zmizelého” Leoše Janáčka’, HV, xxxiii (1996), 203–32

J. Demel: ‘Kdo je autorem Zápisníku zmizelého’ [Who is the author of The Diary of One who Disappeared?], OM, xxix (1997), 93–6

J. Mikeska: Tajemství P.S. aneb Odhalení autora textu Janáčkova Zápisníku zmizelého [The mystery of the p.s., or The revelation of the author of the text of Janáček’s Diary of One who Disappeared] (Vizovice, 1998)

J.K. Novák: ‘Janáčkova Říkadla jako kompendium skladetelova kompozičního stylu’ [Janáček's Nursery Rhymes as a compendium of the composer's compositional style], HV, xxxvi (1999), 49–66

Janáček, Leoš: Bibliography


Download 6.47 Mb.

Share with your friends:
1   ...   198   199   200   201   202   203   204   205   ...   1182
The database is protected by copyright ©essaydocs.org 2022
send message

    Main page