Jablonski, Marek (Michael)


J. Racek: ‘Leoš Janáček a Bedřich Smetana’, Slezský sborník, xlix (1951), 433–84 B. ŠtědroňDownload 6.47 Mb.
Page193/1182
Date29.06.2021
Size6.47 Mb.
#147305
1   ...   189   190   191   192   193   194   195   196   ...   1182
J. Racek: ‘Leoš Janáček a Bedřich Smetana’, Slezský sborník, xlix (1951), 433–84

B. Štědroň: ‘Janáček a Čajkovskij’ [Janáček and Tchaikovsky], SPFFBU, ii (1953), 201–17

J. Racek: ‘Janáček a Praha’ [Janáček and Prague], Musikologie, iii (1955), 11–50

T. Straková: ‘Setkání Leoše Janáčka s Gabrielou Preissovou’ [Janáček’s meeting with Gabriela Preissová], ČMm, xliii (1958), 145–63 [with Ger. summary]

P. Vrba: ‘Janáčkova první cesta do Ruska roku 1896’ [Janáček’s first journey to Russia in 1896], Slezský sborník, lvii (1959), 464–72

P. Vrba: ‘Ruský kroužek v Brně a Leoš Janáček’ [The Russian circle in Brno and Janáček], Slezský sborník, lviii (1960), 71–85

P. Vrba: ‘Janáčkova ruská knihovna’ [Janáček’s Russian library], Slezský sborník, lx (1962), 242–9

J. Fukač: ‘Leoš Janáček a Zdeněk Nejedlý’, SPFFBU, F7 (1963), 5–29

J. Racek: ‘Janáčeks Studienaufenthalt in Leipzig in den Jahren 1879–1880’, 1843–1968: Hochschule für Musik Leipzig, ed. M. Wehnert, J. Froner and H. Schiller (Leipzig, 1968), 187–99; Cz. orig., ČMm, lxii (1977), 75–82

J. Knaus: ‘Leoš Janáček und Richard Strauss’, NZM, Jg.133 (1972), 128–30; rev. in Richard-Strauss-Blätter, new ser., no.3 (1980), 74–9

O. Chlubna: ‘Vzpomínky na Janáčkův případ’ [Recollections about Janáček’s case], OM, ii (1970), 281–4; Ger. trans. in Leoš Janáček – Materialien, ed. J. Knaus (Zürich, 1982), 68–73 [on the demise of Janáček’s Organ School]

J. Kazda: ‘Janáčkovo svědectví o českých hercích’ [Janáček’s documentation of Czech actors], HV, xv (1978), 333–9

J. Procházka: ‘Leoš Janáček, Václav Talich a Česká filharmonie’, OM, x (1978), 184–7; nos.5–6, pp.xix–xxiv

V. Gregor: ‘L. Janáček a společnost pro výzkum dítěte v Brně’ [Janáček and the Society for Child Research in Brno], OM, xiii (1981), 265–7

A. Závodský: ‘Petr Bezruč a Leoš Janáček’, SPFFBU, D28 (1981), 29–38

J. Sajner: ‘Patografická studie o Leoši Janáčkovi’ [A pathological study of Janáček], OM, xiv (1982), 233–5

H. Krones: ‘Leoš Janáčeks Studienaufenthalt in Wien’, ÖMz, xxxix (1984), 657–61

S. Přibáňová: ‘Nové prameny k rodokmenu Leoše Janáčka’ [New sources for Janáček’s family tree], ČMm, lxix (1984), 129–37

C. Susskind: Janáček and Brod (New Haven, CT, and London, 1985) [incl. correspondence]

Z. Blažek: ‘Janáček, organizátor: neznámé dokumenty z let 1887 až 1919’ [Janáček as organizer: unknown documents 1887–1919], OM, xix (1987), 196–205

P. Macek: ‘Leoš Janáček a František Ondrúšek: přátelství skladatele a malíře’ [Janáček and Ondrúšek: the friendship of composer and painter], OM, xx (1988), 52–6

J. Procházková: ‘Prezident a skladatel’ [President and composer], OM, xxii (1990), 168–82

J. Vysloužil: ‘Leoš Janáček und Wien’, SMw, xli (1992), 257–85

V. Kyas: ‘Janáček se neměl o koho opřít? Amálie Wickenhauserová-Nerudová, Leoš Janáček a léta sedmdesátá’ [Did Janáček have no one to rely on? Amálie Wickenhauserová-Nerudová, Janáček and the 1870s], OM, xxv (1993), 33–42Download 6.47 Mb.

Share with your friends:
1   ...   189   190   191   192   193   194   195   196   ...   1182
The database is protected by copyright ©essaydocs.org 2022
send message

    Main page