Jablonski, Marek (Michael)Download 6.47 Mb.
Page111/1182
Date29.06.2021
Size6.47 Mb.
#147305
1   ...   107   108   109   110   111   112   113   114   ...   1182

WRITINGS


‘Beiträge zur Dialektfrage der ungarischen Volksmusik in Rumänien’, Studia memoriae Belae Bartók sacra (Budapest, 1956, Eng. trans., 1959), 469–501; Hung. orig. in Zenetudományi írások, ed. C. Szabó (Bucharest, 1977), 25–51

‘A romániai magyar népzenekutatás néhány kérdése’ [Hungarian folk music research in Romania], Korunk, xvi (Cluj, 1957), 1163–8

‘Cîntecul satului’ [The song of the villages], Revista de folclor, ii/1–2 (1957), 93–8; in Hung. in Ethnographia, lxviii (1957), 93–8

‘Unele observaţii privitoare la geneza şi structura cvartsextacordului’ [History of the origin and structure of the six-four chord], LM, i (1965), 85–93

‘Despre sistemele tonale în ‘‘Mikrokozmos’’ de Béla Bartók’ [The tonal system in Bartók’s ‘Mikrokosmos’], LM, ii (1966), 99–122; in Hung. in Igaz szó, no.9 (1970), 423–30 and in Bartók-dolgozatok, ed. F. László (Bucharest, 1974), 47–70

‘A magyar népzene és műzene kapcsolatairól’ [The relation of Hungarian folk music to art music], Árkos 1971 (Sfîntu Gheorghe, 1972), 23–34

‘Népzenénk kutatásának történet’ [The history of the research of our folk music], Korunk-évkönyv, i (Cluj, 1973), 203–18

‘A magyar népdal régi és új stílusának kapcsolatáról’ [On the relationship between the old and new style of Hungarian folksong], Zenetudományi írások, ed. C. Szabó (Bucharest, 1977), 52–72

‘A kupolás kvintszerkezetű magyar népdal és a fúga expozíciója’ [Cupola-shaped Hungarian folksong on a fifths structure and the fugal exposition], Zenetudományi írások, ed. A. Benkő (Bucharest, 1980), 263–70

‘Bartók Béla: A magyar népdal: hatvan esztendő távlatából’ [Bartók: The Hungarian folksong: a perspective 60 years after it was published], Bartók-dolgozatok 1981, ed. F. László (Bucharest, 1982), 127–46

‘Népdalgyűjtés a hétfalusi csángók között’ [Folksong collection at the Csángós of Hétfalu], Zenetudományi írások, ed. A. Benkő (Bucharest, 1983), 85–117

A népzene mikrokozmoszában [In the microcosm of folk music], ed. I. Almási (Bucharest, 1984)Download 6.47 Mb.

Share with your friends:
1   ...   107   108   109   110   111   112   113   114   ...   1182
The database is protected by copyright ©essaydocs.org 2022
send message

    Main page