Inhoudstafel 1Algemene onderwerpsverkenning 3 2De basistekst 5 Context: 5 Auteur : 6 Structuur 6 Gelijksoortige informatie 6 Lijsten 6 3Beschikking krijgen en meer zoeken 11 4Contextualiseren 13 5Persoonlijk besluit 16 6Bronnenlijst 17Download 52.46 Kb.
Date16.04.2016
Size52.46 Kb.

Cédric De Ruyck

Academiejaar 2015-20161e jaar bachelor Orthopedagogie

1BaOA3


Informatievaardigheden

Einddocument Sadan-opdracht
Inhoudstafel

2.1Algemene onderwerpsverkenning 3

2.2De basistekst 5

1. Context: 5

2. Auteur : 6

3. Structuur 6

4. Gelijksoortige informatie 6

5. Lijsten 6

2.3Beschikking krijgen en meer zoeken 11

2.4Contextualiseren 13

2.5Persoonlijk besluit 16

2.6Bronnenlijst 17


SADANopdracht

2.1Algemene onderwerpsverkenning

1 Vertaal je thema in trefwoorden en zoektermen. Omschrijf hoe je tot die trefwoorden komt.


Verwante woorden extremisme en radicalisme:

Anarchisme

Communisme in het algemeen en de stalinistische en maoïstische stromingen daarbinnen in het bijzonder

Fascisme


Islamisme

Kapitalisme

Nazisme

TerrorismeFanatisme

Bron: wikipedia

https://nl.wikipedia.org/wiki/Radicalisme

https://nl.wikipedia.org/wiki/Extremisme

https://nl.wikipedia.org/wiki/Terrorisme

https://nl.wikipedia.org/wiki/Anarchismehttps://nl.wikipedia.org/wiki/Fascisme

2 Gebruik de trefwoorden (of combinaties ervan) voor een verkennende zoekopdracht via de klassieke zoekmachines (Google, Yahoo, Bing, … ) te starten3 Geef een beknopt overzicht van je zoekresultaten

Google

Bing

Yahoo

Fanatisme

753.000 resultaten

437 000

440.000

Nazisme

802.000 resultaten

641 000

644.000

Terrorisme

18.100.000 resultaten

2 990 000

3.000.000

Krant
Google

Bing

Yahoo

Terrorisme

158.000

73.300

84.100

Fanatisme

64.500

12.900

12.900

Nazisme

77.500

13.000

13.100

Boek
Google

Bing

Yahoo

Terrorisme

388.000

58.200

56.600

Fanatisme

649.000

14.000

14.100

Nazisme

821.000

15.200

19.000

Website
Google

Bing

Yahoo

Terrorisme

186.000

58.200

313.000

Fanatisme

214.000

14.000

22.500

Nazisme

195.000

15.200

22.100


4 Bruikbaarheid en betrouwbaarheid van je bronnen:


Gevonden woord op Wikipedia : Fanatisme

De publicatiedatum: het document is voor de laatste keer bewerkt 5 september 2014. Dus is relatief actueel.

Aangezien het een artikel van op Wikipedia is zijn er verschillende auteurs. Ook kan iedereen dit artikel aanpassen en is de informatie dus niet zo betrouwbaar. De laatste auteur die het artikel heeft bijgewerkt heet Kjell Knudde.

Er is niet echt een inhoudsopgave in dit artikel, er is alleen een onderverdeling in categorieën. Het is een redelijk kort artikel, maar toch een ruime inleiding. Het besluit is eerder een soort referentiekader.


5 Wat neem je mee uit deze zoekopdracht?


De zoekopdracht is redelijk vlot verlopen. Ik zou zeker andere trefwoorden zoeken als ik gerichter wil te werk gaan. Want er zijn teveel zoekresultaten. Je kunt niet uit 180.000 resultaten gericht gaan zoeken.

6 In welke mate is het nazisme nog aanwezig de dag van vandaag?


Hoe staat de bevolking de dag van vandaag tegenover het nazisme? Zijn er nog sporen terug te vinden? Het nazisme laat zeker nog sporen na op de dag van vandaag, op vlak van racisme en discriminatie. Er zijn nog steeds mensen die door de theorie van Darwin en door de daden van Hitler geïnspireerd zijn. Zo vloeit tot op de dag van vandaag racisme voort uit deze verschrikkelijke gebeurtenissen

2.2De basistekst


1. Context:

De schriftaanhaling zijn gehaald uit de Statenvertaling uit het jaar 1977. Voor het eerst gepubliceerd in Creation Ex Nihilo Technical Journal.

2. Auteur :

Dr. Jerry Bergman, Dr. Gerald R. "Jerry" Bergman is een adjunct universitair hoofddocent aan Medische Universiteit van Ohio en een instructeur in de afdeling van de Kunsten en Wetenschappen aan Northwest State Community College in Archbold, Ohio. Hij doceert biochemie, biologie, scheikunde en fysische wetenschappen.

3. Structuur

A) De tekst heeft een luchtige structuur, logische opbouw met inleiding, tussentitels en slot.

B) Er zijn redelijk veel tussentitels die ervoor zorgen dat het niet één doorlopende tekst is.

C) Hoofdzakelijk tekst, op het begin staat er 1 foto van Adolf Hitler. Darwin zit op de schouder van Hitler.

D) In de tekst zijn verschillende referenties terug te vinden die volgens get APA-referentiesysteem zijn opgebouwd, net zoals bij de bronnenlijst die aanwezig is op het einde van het artikel.

4. Gelijksoortige informatie

Uitgeprinte versie

5. Lijsten  1. Lijst van organisaties.( instellingen of organisaties)Nazi’s (NSDAP).

De politieke partij waarin het nationaalsocialisme zich georganiseerd had: de Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij (NSDAP).

Nazi’s waren aanhangers van het nationaalsocialisme. Dit is de naam van de ideologie die Duitsland overheerste van 1933 tot 1945. Opgericht door Adolf Hitler. Zijn doelgroep waren alle “Arische mensen” en zijn doel was om een superieur ras te bekomen. Dit door het executeren van Inferieure rassen. De naam van de politieke partij waarin het nationaalsocialisme zich georganiseerd had: de Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij (NSDAP).
Pan Duitse Liga

Opgericht in 1891. Doelgroep: Duitse Nationalisten. Zij waren toegewijd aan het ‘onderhouden van de Duitse raciale zuiverheid.
  1. Specialisten ( belangrijke auters, personen met belangrijke functie)

Charles Darwin

Brits onderzoeker, Bioloog en geoloog.

(1809-1882).https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/charles_darwin_photograph_by_herbert_rose_barraud,_1881.jpg

Günther, Hans

Professor van de raciale wetenschap.

https://ccwe.files.wordpress.com/2008/10/hans-guenther.jpg


Haeckel , Ernst

Duits filosoof en dierkundige (1834-1919).

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/ernst_haeckel_1860.jpg

Hitler,Adolf

Duits politieker, leider van NSDAP. Verantwoordelijke voor de Holocaust. (1889-1945).

adolf hitler, portretfoto uit 1933  1. Vaktaal

Ariërs : Is een term uit de pseudowetenschappelijke rassentheorieën. Deze Ariërs zouden zogezegd een superieur ras zijn. Het was het ras dat Hitler wou bekomen. Een puur Arisch ras.

Frenologie : leer volgens welke men uit de vorm van de schedel het bezit van bepaalde eigenschappen zou kunnen afleiden.

Inferieure rassen: Inferieur betekent letterlijk minderwaardig. Dus inferieure rassen zijn rassen die als minderwaardig beschouwt worden.

Nazi-holocaust: Was de Jodenvervolging door de Nazi’s gedurende de tweede wereldoorlog.

Sociaal Darwinisme: Is een kenmerk van het Darwinisme, het concept van “the survival of the fittest”. ( het blijven overleven van de sterkste). Deze toepassing van Darwiniaans dogma op de menselijke maatschappij en het menselijke gedrag is gekend onder de term Sociaal Darwinisme.

4. Bronnen

- Stein G., Biological science and the roots of Nazism, American Scientist 76(1):50-58,1988. ( sociaalwetenschappelijke bron).

- Schleunes K., The Twisted road to Auschwitz, Urbana 2, 1970. ( Sociaalwetenschappelijke bron)

-Haeckel, E., The wonders of life; A popular study of Biological Philosophy, Harper, New York, 1905.

- Beyerchen, A.D. , Scientists under Hitler, Yale University Press, New Haven, CT,1977.

- Weindling, P. , Health , Race and German Politics Between National Unification and Nazism 1870-1945, Cambridge University Press, Cambridge, MA, 1889.7. Samenvatting

Samenvatting nazisme en het darwinisme

Inleiding:

Darwins idee dat evolutionaire vooruitgang hoofdzakelijk gebeurt door de eliminatie van de zwakken, was één van de belangrijkste factoren voor het ontstaan van Nazi-Duitsland. Deze theorie droeg bij tot het doden van minsten 9 miljoen mensen. Het echte hart van het Darwinisme is natuurlijk het bekende “survival of the fittest” (Haeckel, E. 1900 , The Riddle of the Universe.)

Het belang van ras in het Darwinisme:

De theorie is gebaseerd op individuen die een bepaalde bijzondere eigenschap verwerven. Die eigenschap maakt het mogelijk dat deze individuen in uiterst moeilijke omstandigheden kunnen overleven. Als deze eigenschap zich verspreid over het hele ras, haalt het hele ras een overlevingsvoordeel. Zo beweerde Hitler dat de “minderen” uitroeien een overlevingsvoordeel was. Citaat: Hitler en de nazi-partij beweerde dat het een van hun belangrijkste oogmerken was deze aanvaarde ‘wetenschap’ toe te passen op de maatschappij: And ‘the core idea of Darwinism was not evolution, but selection. Evolution … describes the results of selection’(Stein, Ref.). De zgn Ariërs geloofden hierdoor dat het niet alleen hun recht maar hun plicht was om alle andere volkeren te onderwerpen. (Haeckel, E., The Wonders of Life,1905).

Hitlers eugenetische oogmerken:

Het nazibeleid kwam voort uit het idealistische doel om hun “superieure “ ras te beschermen tegen vergiftiging. Hitler maakte vergelijkingen om te tonen dat de sterken altijd de zwakkeren doodden. Hij verwees onder andere naar de kat die de muis opeet.

De evolutietheorie is eigenlijk gebruik om te het bestaande Duitse racisme te rechtvaardigen. Zoals Schleunes bemerkte :

“Darwin’s notion of struggle for survival … legitimized by the latest scientific views, justified the racists’ conception of superior and inferior peoples and nations and validated the conflict between them” (Schleunes,ref 29.)

Conclusie:

Hitler was er zéér sterkt van overtuigd dat de Darwinistische evolutie waar was. Hij zag zichzelf dan ook als een redder van het volk. Beter gezegd : de moderne redder van de mensheid of een wetenschappelijk socialist zoals hij het zelf verwoorde. Als het darwinisme waar zou zijn, dan was Hitler onze redder. Maar als het Darwinisme niet waar is, dan is de poging van Hitler één van de verschrikkelijkste daden in de geschiedenis. En Darwin als de vader van een van de meest destructieve filosofieën ooit.

Bron : Bergman,J,1999, Darwinisme en de Nazi-Holocaust.


2.3Beschikking krijgen en meer zoeken


  1. Publicaties binnen handbereik?

Bron

Vindplaats

Stein G., Biological science and the roots of Nazism, American Scientist 76(1):50-58,1988.

Niet terug te vinden in bibliotheken of limo.

Wel op internet

http://www.helsinki.fi/~pjojala/Stein2.htm

Schleunes K., The Twisted road to Auschwitz, Urbana 2, 1970.

Er zijn 3 artikels op limo te vinden, maar van een andere auteur. Geen fysiek exemplaar in Vives Bibliotheken. Het boek kan wel gekocht worden op de volgende site:

http://www.amazon.com/The-Twisted-Road-Auschwitz-1933-39/dp/0252061470


Haeckel, E., The wonders of life; A popular study of Biological Philosophy, Harper, New York, 1905.

Ook hier zijn er artikels te vinden op Limo, véél zelfs. Maar van andere auteurs. En Geen fysiek exemplaar in Vives Bibliotheken.

Beyerchen, A.D. , Scientists under Hitler, Yale University Press, New Haven, CT,1977.

Niet terug te vinden

Weindling, P. , Health , Race and German Politics Between National Unification and Nazism 1870-1945, Cambridge University Press, Cambridge, MA, 1889.

Dit boek is als enige van mijn bronnen terug te vinden in de campusbibliotheek. Wel van de KU Leuven.

Mijn artikel is redelijk oud(geschreven in 1999) en de meeste bronnen dateren van begin 20ste eeuw. Ik heb de meeste recente bronnen genomen en opgezocht.

  1. Auteur

Van Jerry Bergman zijn er geen fysieke exemplaren te vinden in de Campusbibliotheek. Er zijn wel 2 artikels die geschreven zijn door hem terug te vinden in Limo.

Eerste artikel: The modern religious objection to mandatory flag salute in America: A history and evaluation.

Bergman, J. (1997). The modern religious objection to mandatory flag salute in America: A history and evaluation. Journal of Church & State, p215. 22p. (1997).Tweede artikel:

Bergman, J. (1996). The Jehovah\'s Witnesses\' experience in the Nazi concentration camps: a history of their conflicts with the Nazi state. (Germany). Journal of Church and State, p87-113 (1996).Sterauteurs :

Ernest Haeckel: geen titels verwant met het thema.

Arthur Keith :

An Address on Darwin's Theory of Man's Descent as it Stands To-Day.

Arthur, K. (1927). An Address on Darwin\'s Theory of Man\'s Descent as it Stands To-Day. British Medical Journal, 2 (10.09.1927), pp. 38-39.


  1. Zoek ter plaatse in de bieb.

Er is jammer genoeg geen boek aanwezig in onze campus. De dichtstbijzijnde waar er een boek aanwezig is in KuLeuven.

4. zoek verder buiten je basistekst

A. boek (via limo) :

Trefwoorden: Darwinism and Hitler

Titel:La société pure: de Darwin à Hitler

Pichot, A. (2000). La société pure: de Darwin à Hitler. Paris: Flammarion.

5 resultaten.

B. Artikels, trefwoord Darwinism and Hitler, 3 artikels gevonden.

Book Reviews: Richard Weikart, From Darwin to Hitler: Evolutionary Ethics, Eugenics,and Racism in Germany.

Paul, F. (2005). Richard Weikart, From Darwin to Hitler: Evolutionary Ethics, Eugenics,and Racism in Germany. Journal of the History of Biology, vol.38(2)

C. Review, 34 reviews gevonden
From Darwin to 
Hitler. Evolutionary Ethics, Eugenics, and Racism in Germany

Walser,H.(2006) ,From Darwin to Hitler,Cental European History,pp.142-144.


2.4Contextualiseren


  1. Organisaties

Aangezien mijn basistekst over het nazisme gaat. Meer bepaalt de vervolging van de Joden. Is het redelijk moeilijk om een organisatie te vinden omtrent dit thema. Daarom kies ik voor de organisatie “International Commission on Missing Persons”(ICMP). Omdat deze organisatie zich inzet voor verschillende misdaden tegen de mensheid. Waaronder de genocide van Srebrenica. Waar duizenden mensen stierven. De schuld hiervan ligt bij het Bosnisch-Servische leger in 1995. Er zijn ca. 7000 moslims gedood. Maar volgens tellingen die dateren van 2009 zijn er al 8300 doden geteld.

De organisatie zet zich tot op de dag van vandaag in om vermiste personen op te sporen en te identificeren.

De website zit goed in elkaar. Met verschillende rubrieken zoals, home, about us, what we do, where we work, enzoverder. Zo is het gemakkelijk om op de site gewenste informatie te vinden. De taal is zakelijk, en goed verzorgd. De site is niet beschikbaar in het Nederlands, daarom had ik soms last alle woorden te begrijpen. Een auteur wordt niet echt vermeld. Maar ze vernoemen wel de directeurs van de organisatie. En ze vermelden tevens dat ze meer dan 140 werknemers hebben! Er staat wel een emailadres, fax, gsm-nummer en adres op de site.

De site bevat ontzettend veel informatie. Bijvoorbeeld de oorsprong van deze organisatie. De organisatie is opgericht in 1996. Op de bijeenkomst van de G-7. De site is zeer betrouwbaar, mede omdat de organisatie samenwerkt met verschillende overheden van landen. Er zijn ook véél foto’s, filmpjes en artikels te vinden wat betreft de acties die ze doen. Het is een zeer grote organisatie. Maar toch geniet deze niet zoveel aandacht in de media als ze verdient!

Er is een echte diversiteit aan waar ze opereren. Ze zijn in elk continent wel ergens aanwezig. Zoals in De verenigde Staten, Canada, Colombia, Chili, Turkije, Irak , Iran , Thailand, Noorwegen, enzoverder.

Bron : http://www.icmp.int/http://www.ic-mp.org/wp-content/uploads/2013/03/icmp-conf-logo-primary-without-date.png

308 woorden  1. Juridische Documenten

Voor juridische documenten heb ik de wetgeving omtrent terrorisme opgezocht.

Artikelen 137-141 Sw., ingevoegd bij Wet van 19 december 2003 betreffende terroristische misdrijven (B.S. 29 december 2003) in uitvoering van het Europees Kaderbesluit van 13 juni 2002.

Wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging en de Wet van 10 juli 2006 tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten en van de artikelen 323bis en 327bis van het Gerechtelijk Wetboek (B.S. 20 juli 2006).

Wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen van 11 december 1998 (B.S. 7 mei 1999), gewijzigd door de Wet van 3 mei 2005 (B.S. 27 mei 2005).

Wet van 6 januari 2003 inzake de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden (B.S. 12 mei 2003), ingevolge de verbreking door het Grondwettelijk Hof gewijzigd door de Wet van 27 december 2005 (B.S. 30 december 2005). Hierbij werd de mogelijkheid ingevoerd om het gerechtelijk onderzoek in terrorismezaken te laten voeren door ‘in terrorisme gespecialiseerde onderzoeksrechters’.

Wet van 30 november 1998 houdende de regeling van de Inlichtingen en Veiligheidsdienst (B.S. 18 december 1998).

http://www.dsb-spc.be/web/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=64&lang=dutch


  1. Maatschappelijke context

Jan Jambon :

-Minister van Binnenlandse zaken

-Minister van Veiligheid

Meneer Jambon zijn visie rond terrorisme is dat men de wapenwet veel strenger moet aanpakken. Hij pleit ook voor meer grenscontroles zodat verdachten sneller kunnen worden opgepakt.

Bron: http://www.janjambon.be/nieuws/minister-jambon-sneller-en-efficienter-optreden-tegen-terrorisme

De organisatie die zich bezighoudt met hoe omgaan met radicalisme in Vlaanderen is het Vlaams vredesinstituut. Ook onderzoeken zij( en dit is aansluitend met meneer Jambon zijn punten) de wapenhandel en productie. En vooral hoe wij daarmee best omgaan. Dit om radicalisering te voorkomen.

Bron:http://www.vlaamsvredesinstituut.eu/onderzoek/wapenhandel-productie


  1. Statistieken

Statistieken gevonden op www.statbel.fgov.be:

Omtrent migratie in België. We zien een stijging in zowel migratie en immigratie. De immigratie stijgt wel iets meer dan de migratie. Met pieken in 1963, en vanaf 1995 blijvende stijging.

http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/bevolking/migraties/

Statistieken gevonden op www.vlaanderen.be

Statistieken van asielaanvragen in België sinds 1988 tot 2006. Opvallend hierbij is dat dit niet in stijgende lijn gaat. In tegenstelling tot de migratie in België. Bij asielaanvragen bereiken we een piek in het jaar 2000. Dit daalt tot 2006.

Statistieken aantal geregistreerde criminele feiten:

Hier zien we dat sinds het jaar 2000 en het jaar 2013 de totale aantal geregistreerde criminele feiten gestegen is van 20000 naar 25000. Maar in 2010 bedroeg dit nog een 28000.

http://www4dar.vlaanderen.be/sites/svr/Cijfers/Pages/Excel.aspx2.5Persoonlijk besluit


Deze Sadan-opdracht verliep niet altijd even vlot. Ik heb veel getwijfeld of ik wel goed bezig was. Soms wist ik echt niet goed hoe ik moest beginnen aan een stap. Bij stap 3 bijvoorbeeld was ik zeer onzeker over de juistheid van mijn opdracht. Dit zorgde ervoor dat ik soms gebrekkige motivatie had om de opdracht helemaal nauwkeurig te maken. Ik heb vaak gesukkeld en dit leidde af en toe tot frustraties.

Ik heb een aantal keer hulp gevraagd, en gekregen van mensen uit mijn groepje. Vanaf dan verliep alles wel iets vlotter. Ik voelde ook dat doorheen de opdracht mijn zoekgedrag op he web veel verandert is. Ik besef nu hoe belangrijk het is om de juiste trefwoorden te gebruiken. Zodat je gerichter kunt zoeken, en geen duizenden zoekresultaten bekomt. Maar te specifiek is ook niet goed, want dan wordt je zoekopdracht misschien te beperkt.

Er zijn zeker punten waar ik nog beter in kan/moet worden. Ik ben iemand die helemaal niet computervaardig is, dus voor mij was deze Sadan een echte uitdaging. Maar ik denk dat ik veel progressie heb gemaakt. Ik hoop dat dit voldoende was om te slagen voor mijn opdracht.

2.6Bronnenlijst


Wikipedia- bronnen :

https://nl.wikipedia.org/wiki/Radicalisme

https://nl.wikipedia.org/wiki/Extremisme

https://nl.wikipedia.org/wiki/Terrorisme

https://nl.wikipedia.org/wiki/Anarchisme

https://nl.wikipedia.org/wiki/Fascisme

Andere:

Stein G., Biological science and the roots of Nazism, American Scientist 76(1):50-58,1988. ( sociaalwetenschappelijke bron).

Schleunes K., The Twisted road to Auschwitz, Urbana 2, 1970. ( Sociaalwetenschappelijke bron)

Haeckel, E., The wonders of life; A popular study of Biological Philosophy, Harper, New York, 1905.

Beyerchen, A.D. , Scientists under Hitler, Yale University Press, New Haven, CT,1977.

Weindling, P. , Health , Race and German Politics Between National Unification and Nazism 1870-1945, Cambridge University Press, Cambridge, MA, 1889.

Bergman, J. (1997). The modern religious objection to mandatory flag salute in America: A history and evaluation. Journal of Church & State, p215. 22p. (1997).

Arthur, K. (1927). An Address on Darwin\'s Theory of Man\'s Descent as it Stands To-Day. British Medical Journal, 2 (10.09.1927), pp. 38-39.

Pichot, A. (2000). La société pure: de Darwin à Hitler. Paris: Flammarion

Paul, F. (2005). Richard Weikart, From Darwin to Hitler: Evolutionary Ethics, Eugenics,and Racism in Germany. Journal of the History of Biology, vol.38(2)

Walser,H.(2006) ,From Darwin to Hitler,Cental European History,pp.142-144

Bergman,J,1999, Darwinisme en de Nazi-Holocaust.

Andere internetbronnen:

http://www.icmp.int/

http://www.dsb-spc.be/web/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=64&lang=dutch

http://www.janjambon.be/nieuws/minister-jambon-sneller-en-efficienter-optreden-tegen-terrorisme

http://www.vlaamsvredesinstituut.eu/onderzoek/wapenhandel-productie

www.statbel.fgov.be:

http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/bevolking/migraties/

http://www4dar.vlaanderen.be/sites/svr/Cijfers/Pages/Excel.aspx


Share with your friends:
The database is protected by copyright ©essaydocs.org 2020
send message

    Main page