Inhoud tweede hoofddeel derde gedeelte: tijdens het bewind van george van oostenrijkDownload 2 Mb.
Page1/33
Date19.02.2021
Size2 Mb.
#113807
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33HET PROTESTANTISME IN HET BISDOM LUIK

EN VOORAL TE MAASTRICHT
1505-1557

DOOR
W. BAX


EMERITUS-PREDIKANT DER HERVORMDE GEMEENTE VAN MAASTRICHT

DEEL II

'S-GRAVENHAGE

MARTINUS NIJHOFF

1937

STICHTING DE GIHONBRON

MIDDELBURG

2008INHOUD TWEEDE HOOFDDEEL

DERDE GEDEELTE: TIJDENS HET BEWIND VAN

GEORGE VAN OOSTENRIJK (1544-1557):

Blz.


I. GEORGE VAN OOSTENRIJK 243

II. PROTESTANTISME EN VERVOLGING IN HET BISDOM 250

III. VERBODEN BOEKEN 279

IV. GULIK 300

V. ROERMOND, VENLO EN OMGEVING 324

VI. DE VERKLEINING VAN HET BISDOM 356

VII. TERUGBLIK EN BESLUIT 371
BIJLAGEN (Digitaal niet alles aanwezig)

I. Brief van burgemeesters en raad van Sint-Truiden aan de ma­gistraat van Hasselt (1520)

II. Brief van de schout van Gronsveld (1525)

III. Vervolging van Jan Kemerlynx en anderen wegens hun ketterse gevoelens (± 1528)

IV. Blasfemie van Johanna, de vrouw van Michiel de timmerman, (1530)

V. Blasfemie van Willem Kaiskin (1532)

VI. Vonnis van de officiaal te Luik over de ketterse priester Cornelis van Koudekerke (1534) VII. Brief der hoge overheid te Brussel aan schout en schepenen van Maastricht, nopens de vervolging der Lutheranen (1534)

VIII. Brief der overheid van Antwerpen aan die van Maastricht nopens de Wederdopers (1538)

IX. Het antwoord (op bovenstaande brief) van Maastricht aan Antwerpen (1538)

X. Brief der overheid van Maastricht aan die van 's Hertogenbosch nopens de Doperse Gheet Eijsskens Lepelmakersse (1538)

XI. Het antwoord (op bovenstaande brief) van 's-Hertogenbosch aan Maastricht (1538)

XII. Opdracht aan de beide schouten van Maastricht om casu quo Lutheranen te doen arresteren (1540)

XIII. Uit het „testament" der „toveres" Luyt Jegers (1542)

XIV. Opdracht der Spaanse vertaling van het Nieuwe Testament aan Karel V door Francisco de Enzinas (1543)

XV. Verboden boeken te Maastricht (1547)

XVI. Confessie der Doperse martelares Metken, vrouw van Jacob Vrencken (1547) XVII. Rapport aangaande de ketterse kapelaan Henrick Kamer­linck te Venlo (1549)

XVIII. Uitgaven in verband met de terechtstelling der Doperse mar­telares Clara Vrancken (Vrencken) te Valkenburg (1550)

XIX. Verordening van 1551 tegen de Wederdopers

XX. Confessie van de Doperse martelaar Thönis van Hastenradt (1551)

XXI. Memorie voor de griffier Jehan Schenck (+ 1550)


TOEGEVOEGD ST. GIHONBRON

VERSLAGEN VAN 3 MARTELAREN: Petrus Flijsteden en Adolf Clarenbach; Willem van Zwolle; een Boekverkoper; Joost Jusberg, (of Ousbergen)

Download 2 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33
The database is protected by copyright ©essaydocs.org 2022
send message

    Main page