Indigenous tourism is a phenomenon specific to the post-colonial w


partmentofdiscovery.com/images/casestudys_pics/tourismoz_01.jpg>)Download 172.03 Kb.
Page3/3
Date13.04.2016
Size172.03 Kb.
#5211
1   2   3
)
Figure 2:

A
n image showing the ecological knowledge of Aboriginal peoples.

(Information About Australian Holidays & Travel. Tourism-Australia, 2010. Web. 20 June 2010. )


Figure 3:


A snapshot from a TV advertisement. A little Aboriginal angel arrives to a metropolis to save the hectic life of a female manager. He invites her to “ancient” Australia where she finds spirituality and peace.

(Baz Luhrmann. Come Walkabout. 2009. Youtube. Youtube LLC, 2010. Web. 20 June 2010. )

Figure 4:

A
boriginal children fishing.(Tourism NT Corporate Site, Northern Territory Government, 2009. Web. 23. June 2010. )

Abstract (in English)
The thesis deals with Indigenous tourism in Australia and attempts to analyze both the positive and negative effects it has on Aboriginal communities. The non-Aboriginal tourists – both international and domestic – are fascinated by Aboriginal cultures and sites of Aboriginal heritage and religious significance. They travel to visit Aboriginal communities from various reasons and are influenced by wide range of factors such as advertising, marketing, psychological needs for self-actualization, quest for spirituality, etc. In the thesis, motivations of tourists, their expectations about Indigenous tourist experience, marketing and promotional strategies of Aboriginal tourist venues, and the search for “authentic” Aboriginality will be discussed. These are often based on stereotypical preconceptions about Aboriginal peoples (e.g. that Aboriginal peoples are primitive savages). All of these influence both tourists and Aboriginal host communities in many ways that will be described.

The aim of the thesis is to show both positives and negatives that the participation in Indigenous tourism introduces to Aboriginal communities, and to prove that Indigenous tourism can serve as a tool for the revival and re-creation of Aboriginal cultures and identities, as well as the means to international understanding and reconciliation between Aboriginal and non-Aboriginal Australians.


Abstract (česky)
Tato práce se zabývá turistikou v Austrálii, která je zaměřena na poznávání původních Aboriginských kultur kontinentu. Zkoumá přístup jak zahraničních, tak domácích turistů k Aboriginským komunitám. Ten je ovlivněn celou řadou faktorů, jako jsou například marketing a reklama, motivace a očekávání turistů, přístup k umění a jeho autentičnosti, či míra respektu k Aboriginské historii a společnosti.

Cílem práce je nejen analyzovat pozitiva a negativa jež turistika přináší Aboriginským komunitám, ale také dokázat, že turistika může sloužit jako nástroj k porozumění, respektu a vyrovnání se s koloniální minulostí, ač mnozí tvrdí, že turistika původní kultury a jejich tradice naopak ničí. Je pravdou, že v mnohých aspektech není interakce mezi turisty a Aboriginci harmonická. Turisté na Aborigince často pohlíží jako na jakousi raritu – primitivní kmeny jež nebyly schopny adaptovat se a začlenit do moderního světa. Tyto stereotypní představy také velmi často převládají v reklamách a spotech cestovních agentur.

Ovšem na druhou stranu je také nezpochybnitelné, že právě prostřednictvím turistů se informace o Aboriginských kulturách, společnostech, umění i socioekonomické situaci šíří kolem celého světa. Debaty o těchto tématech výrazně napomáhají Aborigincům vyrovnat se s následky koloniálního režimu a ostatním Australanům přijmout Aborigince za spoluobčany jim rovné.

Works Cited

Altman, John C. Indigenous Australians in the National Tourism Strategy: Impact, Sustainability and Policy Issues. Canberra: Australian National Uni, Centre for Aboriginal Economic Policy Research, 1993.

Attwood, Bain. “The Past as Future: Aborigines, Australia and the (Dis)course of History.” In the Age of Mabo: History, Aborigines and Australia. St. Leonards: Allen and Unwin, 1996.

Australian Government. Tourism White Paper, A Medium to Long Term Strategy for Tourism. Canberra: Commonwealth of AU, 2003.

Australian Heritage Commission. Heritage Economics: Challenges for Heritage Conservation and Sustainable Development in the 21st Century. Canberra: Australian National Uni, 2000.

Beeton, Sue. Community Development Through Tourism. Collingwood: Landlinks, 2006.

Belhassen, Yaniv, Kellee Caton, and William P. Stewart. “The Search for Authenticity in the Pilgrim Experience.” Annals of Tourism Research 35.3 (2008): 668-89.

Bennett, Judy, and Wilfred Gordon. “Social Capital and the Indigenous Tourism Entrepreneur.” Striving for Sustainability: Case Studies in Indigenous Tourism. Eds. Buultjens, Jeremy, and Don Fuller. Lismore: Southern Cross Uni Press, 2007. 333-70.Blundell, Valda. “Aboriginal Cultural Forms as Tourist Attractions in Canada” Paper presented to the Post-Colonial Formations Conference, Griffith University, Brisbane, Australia, 7-10 July 2003.

Blunt, Alison. Travel, Gender and Imperialism: Mary Kingsley and West Africa. New York: Guilford, 1994.

Boo, Elizabeth. Ecotourism: Potentials and Pitfalls. Vol.1. Washington, DC: World Wildlife Fund, 1990.

Butler, Caroline F., and Charles R. Menzies. “Ecological Knowledge.” Tourism and Indigenous Peoples: Issues and Implications. Eds. Butler, Richard, and Thomas Hinch. London: International Thomson Business, 2007. 15-27.

Butler, Richard W. “The Influence of the Media in Shaping International Tourists Patterns.” Tourism Recreation Research 15.2 (1990): 46-53.

Butler, Richard, and Thomas Hinch, eds. Tourism and Indigenous Peoples: Issues and Implications. London: International Thomson Business, 2007.

Campbell, Alan and Patricia Cambell. Bromley Climbs Uluru. Sydney: Lansdowne, 1993.

Canning, Simon. “Telstra Hit Over Virtural Uluru.” News.com.au: News website of the year. News limited 2010, 24 May 2007. Web. 20 May 2010. .

Collard, Len, Sandra Harben, and Rosemary van den Berg. “Nyungar Tourism in the South-West Region of Western Australia: Three Nyungar Studies.” Striving for Sustainability: Case Studies in Indigenous Tourism. Eds. Buultjens, Jeremy, and Don Fuller. Lismore: Southern Cross Uni Press, 2007. 403-37.

Craik, Jennifer. “The Culture of Tourism.” Touring Cultures: Transformations of Travel and Theory. Eds. Rojek, Chris, and John Urry. London: Routledge, 1997. 110-39.

Craik, Jennifer. “Peripheral Pleasures: The Peculiarities of Post-Colonial Tourism.” Culture and Policy 6.1 (1994): 21-31.

Dewailly, Jean-Michel. “Sustainable Tourist Space: From Reality to Virtual Reality?” Tourism Geographies 1.1 (1999): 41-55.

Digance, Justine. “Pilgrimage at Contested Sites.” Annals of Tourism Research 30.1 (2003): 143-59.

Fennell, David A. “Ecotourism and the Myth of Indigenous Stewardship.” Journal of Sustainable Tourism 16.2 (2008): 129-49.

Franklin, Adrian. “The Tourist Syndrome: An Interview with Zygmunt Bauman.” Tourist Studies 3 (2003): 205-17.

Gale, Deborah, and Jeremy Buultjens. “Mt Warning Visitation and Indigenous Concerns: Visitors’ Perceptions.” Striving for Sustainability: Case Studies in Indigenous Tourism. Eds. Buultjens, Jeremy, and Don Fuller. Lismore: Southern Cross Uni Press, 2007. 247-90.

Gale, Fay, and Jane M. Jacobs. Tourists and the National Estate: Procedures to Protect Australias heritage. Canberra: Australian Government Publishing, 1987.

Hall, Michael C. Introduction to Tourism in Australia: Development, Issues and Change. Frenchs Forest: Pearson Education Australia, 2007.

---. “Politics, Power and Indigenous Tourism.” Tourism and Indigenous Peoples: Issues and Implications. Eds. Butler, Richard, and Thomas Hinch. London: International Thomson Business, 2007. 305-18.

Hannerz, Ulf. “Cosmopolitans and Locals in World Culture.” Theory, Culture and Society 7 (1990): 237-51.

Healy, Chris. “White Feet and Black Trails: Travelling Cultures at the Lurujarri Trail.” Postcolonial Studies 2.1 (1999): 55-73.

Hewison, Robert. The Heritage Industry: Britain in a Climate of Decline. London: Methuen, 1987.Higgins-Desbiolles, Freya. “Reconciliation Tourism: Challenging the Constraints of Economic Rationalism.” Indigenous Tourism: The Commodification and Management of Culture. Eds. Ryan, Chris, and Michelle Aicken. Oxford: Elsevier, 2005. 223-46.

Hinch, Thomas. “Ecotourists and Indigenous Hosts: Diverging Views on Their Relationship With Nature.” Current Issues in Tourism 1.1 (1998): 120-4.

Hinkson, Melinda. “Encounters with Aboriginal Sites in Metropolitan Sydney: A Broadening Horizon for Cultural Tourism?” Journal of Sustainable Tourism 11.4 (2003): 295-306.

Hodgson, Renata, Tracey Firth, and Rayka Presbury. “Aboriginal Cultural Tourism in the Northern Territory: Sociocultural Impacts of Tourism on the Manyallaluk Community.” Striving for Sustainability: Case Studies in Indigenous Tourism. Eds. Buultjens, Jeremy, and Don Fuller. Lismore: Southern Cross Uni Press, 2007. 291-332.

Hollinshead, Keith. “Indigenous Australia in the Bittersweet World: The Power of Tourism in the Projection of ‘Old’ and ‘Fresh’ Visions of Aboriginality.” Tourism and Indigenous Peoples: Issues and Implications. Eds. Butler, Richard, and Thomas Hinch. London: International Thomson Business, 2007. 281-304.

Hollinshead, Keith. “Marketing and Metaphysical Realism: The Disidentification of Aboriginal Life and Traditions Through Tourism.” Tourism and Indigenous Peoples. Eds. Butler, Richard, and Thomas Hinch. London: International Thomson Business, 1996. 308-48.

Chan, Shun Hing, et al. “Negotiating Culture, Economics and Community Politics: The Practice of Lei Yue Mun Tourism in Postcolonial Hong Kong.” Cultural Studies Review. 12. 2 (2006):107-28.

James, Jane. “Interpreting Umeewarra Mission.” International Journal of Heritage Studies 5.3, 5.4 (1999): 203-12.

Johnston, Alison M. Is the Sacred for Sale? Tourism and Indigenous Peoples. London: Earthscan, 2006.

Knowles, Tim et al. The Globalization of Tourism and Hospitality. London: Thomson, 2004.

Lash, Scott, and John Urry. Economies of Signs and Spaces. London: Sage, 1994.

Low, Bobbi S. “Behavioral Ecology Conservation in Traditional Societies.” Human Nature 7.4 (1996): 353-79.Lury, Celia. “The Objects of Travel.” Touring Cultures: Transformations of Travel and Theory. Eds. Rojek, Chris, and John Urry. London: Routledge, 1997. 75-95.

McGrath, Ann. “Travels to a Distant Past: The Mythology of the Outback.” Australian Culutral History 10 (1991): 1113-24.

Nielsen, Noah. “The Bhamie Dreaming Cooperative: Regional Self-Determination and Aboriginal Tourism Planning in North-West New South Wales.” Striving for Sustainability: Case Studies in Indigenous Tourism. Eds. Buultjens, Jeremy, and Don Fuller. Lismore: Southern Cross Uni Press, 2007. 211-46.

Olsen, Kjell. “The Maori of Tourist Brochures: Representing Indigenousness.” Journal of Tourism and Cultural Change 6.3 (2008): 161-84.

Parsons, Michael. ‘“Ah that I Could Convey a Proper Idea of this Interesting and Wild Play of the Natives’: Corroborees and the Rise of Indigenous Australian Cultural Tourism.” Australian Aboriginal Studies 2 (2002): 14-26.

Pearson, Noah. Our Right to take Responsibility. Cairns: Noel Pearson & Associates Pty Ltd, 2000.

Pitcher, Merridy, Penny Van Oosterzee, and Lisa R. Palmer. Choice and Control”: The Development of Indigenous Tourism in Australia. Darwin: Northern Territory Uni, Centre for Indigenous Natural and Cultural Resource Management, 1999.

Rickard, John. “Aborigines.” Images of Australia: An Introductory Reader in Australian Studies. Eds. Whitlock, Gillian, and David Carter. St. Lucia: Uni of Queensland, 1992. 61-74.

Ritzer, George, and Allan Liska. “‘McDisneyization’ and ‘Post-Tourism’: Complementary Perspectives On Contemporary Tourism.” Touring Cultures: Transformations of Travel and Theory. Eds. Rojek, Chris, and John Urry. London: Routledge, 1997. 96-109.

Roberts, Richard G., Rhys Jones, and Mike A. Smith. “Thermoluminescence Dating of a 50,000-year-old Human Occupation Site in Northern Australia.” Nature 345.6271 (1990): 153-6.

Rojek, Chris. “Indexing, Dragging and Social Construction.” Touring Cultures: Transformations of Travel and Theory. Eds. Rojek, Chris, and John Urry. London: Routledge, 1997. 52-74.

Ryan, Chris. “Introduction: Tourist-Host Nexus – Research Considerations.” Indigenous Tourism: The Commodification and Management of Culture. Eds. Ryan, Chris, and Michelle Aicken. Amsterdam: Elsevier, 2005. 1-14.

Ryan, Chris, and Michelle Aicken. Indigenous Tourism: The Commodification and Management of Culture. Amsterdam: Elsevier, 2005.

Ryan, Chris, and Jeremy Huyton. “Balanda Tourists and Aboriginal People.” Indigenous Tourism: The Commodification and Management of Culture. Eds. Ryan, Chris, and Michelle Aicken. Amsterdam: Elsevier, 2005. 51-65.

Ryan, Chris, and Birgit Trauer. “Conceptualizaton and Aspiration.” Indigenous Tourism: The Commodification and Management of Culture. Eds. Ryan, Chris, and Michelle Aicken. Amsterdam: Elsevier, 2005. 219-22.

Ryan, Maria M., and Fiona H. McKenzie. “A Monastic Tourist Experience: The Packaging of A Place.” Tourism Geographies 5.1 (2003): 54-70.

Ryan, Michael. “Postemodern Politics.” Theory, Culture and Society 5.2-3 (1988): 560-1.

Schmiechen, Joc, and Alicia Boyle. “Aboriginal Tourism Research in Australia.” Tourism and Indigenous Peoples: Issues and Implications. Eds. Butler, Richard, and Thomas Hinch. London: International Thomson Business, 2007. 58-72.

Taylor, John. A Dream of England. Manchester: Manchester Uni Press, 1994.

Turgeon, Laurier, and Madeleine Pastinelli. ‘“Eat the World”: Postcolonial Encounters in Quebec City's Ethnic Restaurants.’ The Journal of American Folklore 115.456, Special Issue: Folklore in Canada (2002): 247-68.

Waitt, Gordon. “Naturalizing the ‘Primitive’: A Critique of Marketing Australia’s Indigenous Peoples as “Hunter-Gatherers.” Tourism Geographies 1.2 (1999): 142-63.

Weiler, Betty, and S. Harron. “Review. Ethnic Tourism.” Special Interest Tourism. Eds. Weiler, Betty, and Colin Michael Hall. London: Belhaven, 1992.Whittaker, Elvi. “Public Discourse on Sacredness: The Transfer of Ayers Rock to Aboriginal Ownership.” American Ethnologist 21 (1994): 310-34.

Ziffer, Karen. Ecotourism: The Uneasy Alliance. Washington, DC: Conservation International, 1989.

1Indigenous peoples in Australia are Aboriginal and Torres Strait Islander Peoples, further referred to as Aboriginal peoples


Download 172.03 Kb.

Share with your friends:
1   2   3
The database is protected by copyright ©essaydocs.org 2023
send message

    Main page