I. eksamenspensumDownload 25.37 Kb.
Date25.05.2016
Size25.37 Kb.
en/2u/MØ/290/99

I. EKSAMENSPENSUMAdrian Mitchell, Man Friday (pp. 25-41) 20,0 ns

Rudyard Kipling, The White Man’s Burden 1,4

George Orwell, Shooting An Elephant 10,5

J.B. Priestley, An Inspector Calls (Act 1, pp. 162-182) 20,0

Jonathan Swift, A Modest Proposal (pp. 1640-44) 6,5

Charles Higson, The Red Line 10,0

Tom Hopkinson: The Boy Who Went To Work 7,2

Jan Needle, White Man’s Burden 13,8

Daniel Keyes, Flowers For Algernon 20,0

Ishmael Reed, Beware Do Not Read This Poem 1,0

Time Magazine, Technology 3,0

Brian Aldiss: Super-Toys Last All Summer Long 11,6


i alt 125,0

II. LÆSEPENSUM

A Særligt studerede emner

1. Imperialisme (hist)

Adrian Mitchell: Man Friday (1974) (skuespil/værk)

(Teglbjærg & Frøberg: War Without Weapons, GAD 1979, pp. 5-48)

Robert Hughes: The Fatal Shore (1990) (essay)

(H. Kjeldsen: Australia Fair?, Gyldendal 1990)

Rudyard Kipling: The White Man’s Burden (1890) (digt)

(Dahlman m.fl.: Facts & Fiction, Empire, Commonwealth… GAD 1979, p.20f)

George Orwell: Shooting An Elephant (1936) (essay)

(Dahlman m.fl.: Facts & Fiction, Empire, Commonwealth… GAD 1979, p.25-32)


2. Social Classes in Britain (hist)

Penelope Lively: The Happiest Days Of Your Life (år ikke opgivet) (novelle)

(Hovgaard & Bøgh: Children Our Future, Musagetes1979, pp. 61-65)

George Orwell: The English Class System (1947) (essay) (st)

(Dahlman m.fl.: Facts & Fiction, Empire, Commonwealth… GAD 1979, p.78-84)

Donald Rumbelow: Outcast London (1995) pp. 18-23 (essay) (st)

(Rumbelow: The Complete Jack The Ripper, Penguin, 1995)

J.B. Priestley: An Inspector Calls (1947) (skuespil/værk)

(Priestley: Time and the Conways…, Penguin 1969, p. 157-220

Jonathan Swift: A Modest Proposal (1729) (essay)

(Norton Anthology of Eng. Lit., Norton1968, pp.1640-47)3. Racism

Shirley Jackson: After You My Dear Alphonse (1949) (novelle)

(Lange: Here & Now, Gyldendal 1972, pp. 20-24)

Charles Higson: The Red Line (1993) (novelle) (st)

(Bühlmann: Now & Zen)

Tom Hopkinson: The Boy Who Went To Work (år ikke opgivet) (novelle)

(New Sound Anthology, Futurum 1988, pp.32-38)

Tony Hillerman: The Ghostway, pp. 78-81, 121-124 (1984) (romanuddrag)

(Warner Books, 1992)

Jan Needle: White Man’s Burden (1982) (novelle)

(Flensted & Mandrup: Black Man’s Burden, systime 1989, pp. 40-51)


B Andre tekster

fra Lange: Here & Now, Gyldendal, 1972

Shirley Jackson: Charles (1949), pp. 9-14 (novelle)

Carson McCullers: Sucker (1963) pp. 39-50) (novelle)


fra Andersen & Watts: The Lucid Eye, Gyldendal, 1972

James Thurber: Mr. Preble Gets Rid of His Wife, 1945?, pp. 38-42) (novelle)

John Wain: Rafferty (1960) pp. 23-34 (novelle)

Irwin Shaw: The Girls In Their Summer… (1939) pp. 16-22 (novelle)

Muriel Spark: You Should Have Seen… (1958) pp. 114-120 (novelle)

Robert M. Coates: The Darkness Of The Night (1942) pp. 103-113 (novelle)


Kurt Vonnegut: Slaughterhouse-Five (1969) (roman/værk)

(Vintage, 1991)

Daniel Keyes: Flowers For Algernon (1959) (roman/værk)

(Bantam 1967)

Isaac Asimov: The Fun They Had (år ikke opgivet) (novelle)

(Hovgaard & Bøgh: Children Our Future, Musagetes1979, pp. 68-70)

The Boomtown Rats: Like Clockwork (1975) (digt)

(aflyttet fra LP Boomtown Rats)

John Lennon: God (1970) (digt)

(fra Lennons første solo-LP John Lennon)

Lennon/McCartney: She’s Leaving Home (1967) (digt)

(fra Beatles-LP: Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band)

Lennon/McCartney: Eleanor Rigby (1965) (digt)

(fra Beatles-LP: Revolver)

Ishmael Reed: Beware Do Not Read This Poem (1990) (digt)

(i kopi)

Joseph Bruchac: The Hitchhiker (1990) (digt)

(i kopi)

Peter Dufault: Tele-News Blues (1990) (digt)(i kopi)

Bill Gates: Remarks (on the years ahead) 1999 (nat/tek)

(http://www.microsoft.com/billgates/speeches/02-26wcit.htm)

Time Magazine: Technology (nat/tek)

(Time Magazine, Januar 1990, p. 104ff.)

Brian Aldiss: Super-Toys Last All Summer Long (år ikke opg.) (nat/tek)

(Kierkegaard & Randa: High Tech, systime 1987, pp. 32-36)

Niels Frid-Nielsen: video om the Brixton Riots,1981 (1989) (video) (st)

(Amtscentralen for Undervisningsmidler, Aalborg, item nr. 898867 Z )

III. Bemærkninger om arbejdsformer m.v.

Mange tekster er læst i grupper som AFEL-projekt med forudgående vejledende spørgsmål,

opsamling, rapportskrivning m.v. Det gælder bl.a. de større værker samt

George Orwell: Shooting an Elephant, The English Class System, samt

Donald Rumbelow: The Complete Jack The Ripper

----------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Èn elev, Mette Kvist Sørensen, er overflyttet efter 1.g og opgiver særskilt pensum.

Ud går: Flowers For AlgernonErstattes af: J.Kozinsky: Being There, 1970, Bantam Books 1982, pp. 3-30


Share with your friends:
The database is protected by copyright ©essaydocs.org 2020
send message

    Main page