Henry alfred kissinger – uměNÍ diplomacie


dokumenty – ALIANCE ČTYŘ – VB, Prusko, Rakousko, RuskoDownload 247.71 Kb.
Page6/84
Date15.04.2021
Size247.71 Kb.
#129539
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   84
2 dokumenty – ALIANCE ČTYŘ – VB, Prusko, Rakousko, Rusko

- SVATÁ ALIANCE – Prusko, Rakousko, Rusko (východní dvory)

Proč? Zabránit jakýmkoli agresivním tendencím FRANCIE!

Podle Castlereagha je Aliance čtyř – aliance za „osvobození velké části evropského kontinentu od vojenské nadvlády Francie“.
1854-1856 – KRYMSKÁ VÁLKA – Turecko (VB, F, Rakousko) x Rusko

příčina: Mikuláš I. Chtěl uskutečnit starý ruský sen: získat Konstan-

tinopol i Bospor s Dardanelami.

Rakousko zpočátku neutrální, později dalo carovi ultimátum, v němž požadovalo, aby se Rusko stáhlo z Moldávie a z Valašska. To se stalo rozhodujícím popudem ke skončení krymské války
Neuplynulo ani 5 let od skončení krymské války, když italský nacionalistický vůdce CAMILLO CAVOUR vyprovokoval s Rakouskem válku a tím zahájil proces jeho vytlačování z Itálie. Jeho spojencem se stala Francie, zatímco Rusové pouze přihlíželi. Za dalších pět let Bismarck porazil Rakousko ve válce vedené o dominantní postavení v Německu. Rusko opět nezasáhlo a Francie také ne. Od krymské války se však diplomacie opírala více o holou moc než o společné hodnoty. Mír se udržel dalších padesát let, ale každým desetiletím se stupňovalo napětí a zrychlovaly se závody ve zbrojení.Na začátku 20. století ovládly britskou politiku obavy z Německa a Ra-
kousko – spojenec Německa – se poprvé v britských kalkulacích objevilo jako protivník


V 18. století zpravidla reprezentovali královu zahraniční politiku TORYOVÉ, kteří měli sklon zasahovat do kontinentálních sporů. WHIGOVÉ, jako Robert Walpole si raději udržovali od kontinentálních hádek odstup a kladli větší důraz na expanzi v zámoří. V 19. století si vyměnili role. WHIGOVÉ, jako Palmerston, reprezentovali aktivistickou politiku, zatímco TORYOVÉ, jako Derby či Salisbury, se měli velmi na pozoru, aby se Británie nenechala zatáhnout do cizích záležitostí.Download 247.71 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   84
The database is protected by copyright ©essaydocs.org 2023
send message

    Main page