Henry alfred kissinger – uměNÍ diplomacie


-1806 – William Pitt ml. – britským premiérem – Napoleonův nepřítelDownload 247.71 Kb.
Page5/84
Date15.04.2021
Size247.71 Kb.
#129539
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   84
1804-1806 – William Pitt ml. – britským premiérem – Napoleonův nepřítel
EVROPSKÝ KONCERT: VELKÁ BRITÁNIE, RAKOUSKO, RUSKO
1814-1815 – VÍDEŇSKÝ KONGRES
Shromáždili se na něm vítězové napoleonských válek, aby rozhodli o podobě poválečného světa. Rakousko zastupoval kníže von METTERNICH, pruský král vyslal knížete von HARDENBERGA, zatímco francouzský král Ludvík XVIII., který opět usedl na trůn, se opíral o TALLEYRANDA. Car ALEXANDR I. Odmítl přenechat zastupování Ruska někomu jinému a přijel vyjednávat osobně. Za Velkou Británii přijel anglický ministr zahrani-
čí lord CASTLEREAGH.


Těchto pět mužů dosáhlo cílů, jež si vytkli. Po vídeňském kongresu Evropa zažila nejdelší období míru ve své historii. Po 40 let nedošlo mezi velmocemi k žádné válce. Státníci, kteří se účastnili vídeňského kongresu, se tedy rozhodli Německo reorganizovat do větších celků, avšak nesjednotili je. Vůdčími německými státy se staly Rakousko a Prusko. Více než 300 přednapoleonských státečků bylo spojeno do zhruba 30. Vznikl útvar, který dostal název NĚMECKÝ SPOLEK. Účelem Spolku bylo zabránit sjednocení Německa na národním základě, uchovat trůny různých německých knížat a monarchů a předejít francouzské agresi. Ve všech těchto ohledech byl úspěšný.

Avšak státníci ve Vídni dospěli k závěru, že Evropa bude bezpečnější, bude-li Francie poměrně spokojená, než kdyby byla prodchnuta touhou po odvetě a nespokojeností. Francie přišla o dobytá území, ale bylo jí zaručeno její „staré“ – tj. předrevoluční území, i když bylo značně větší, než jakému kdy vlád RichelieuDownload 247.71 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   84
The database is protected by copyright ©essaydocs.org 2023
send message

    Main page