Gjermund Kolltveit: Jew’s Harps in European Archaeology


Var middelhavsområdet munnharpefritt?Download 29.4 Kb.
Page5/7
Date22.02.2021
Size29.4 Kb.
1   2   3   4   5   6   7
Var middelhavsområdet munnharpefritt?
Materialet består av jordfunnede munnharper, som enten er tilfeldige løsfunn eller fra profesjonelle arkeologiske utgravninger. Den geografiske avgrensningen er hele Europa, selv om den størst innsats på innsamlingssiden er gjort i den vestlige og nordlige delen av kontinentet. Landene med flest funn er Storbritannia (173), Sveits (137), Sverige (118), Nederland (81) og Tyskland (59). Dette er land med sterke tradisjoner innen middelalderarkeologi. I motstatt ende av skalaen har vi middelhavsområdet, som er representert med bemerkelsesverdig få funn. En forklaring på denne underrepresentasjonen kan være at landene ved Middelhavet har en svak arkeologisk tradisjon for å grave i middelalderlag, der munnharper oftest dukker opp. En vanlig praksis har vært å skuffe unna, bokstavelig talt, lagene fra middelalder, for å komme direkte ned på jordlag fra antikken, fordi antikken har hatt høyere arkeologisk prestisje.

At Norge bare har noen få funn (23) sammenlignet med Sverige (118) er også et tankekors. En opplagt forklaring er at munnharpa var vanligere og mer utbredt i Sverige enn i Norge i middelalderen. En mer sannsynlig tolkning er at det har med tilfeldigheter og arkeologiske tradisjoner å gjøre. Dessuten bodde det simpelthen flere mennesker i Sverige, og funntettheten kan således avspeile befolkningstetthet.

Selv om vi ikke har så mange norske funn, er det klart at de kontinentale munnharpestrømningene også nådde hit. Vi snakker om instrumenter som ble masseprodusert allerede på 1200-tallet. Stempler på flere av harpene viser at de ble lagd av profesjonelle håndverkere, som merket instrumentene sine med kvalitetsmerker eller sine egne mestermerker. Så langt har ingen stempler kunne tilbakeføres til betemte håndverkere eller smier fra middelalderen, men stempler belagt i skriftlige dokumenter fra 1700- og 1800-tallet fra landsbyene Molln (Østerrike) og Boccorio (Italia) har dukket opp på noen arkeologiske eksemplarer. I et par tilfeller har det til og med vært mulig å identifisere selve smeden. Når det gjelder middelalderen, kan vi foreløpig bare antyde hvor produksjonssentrene har ligget. Ett tidlig senter lå sannsynligvis i Øresund-området. Særlig det som nå er svensk side av Øresund har en stor funntetthet av harper fra 1300- og 1400-tallet.Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7
The database is protected by copyright ©essaydocs.org 2020
send message

    Main page