Gjermund Kolltveit: Jew’s Harps in European ArchaeologyDownload 29.4 Kb.
Page4/7
Date22.02.2021
Size29.4 Kb.
1   2   3   4   5   6   7
Musikk og arkeologi
Avhandlingen skriver seg inn i en musikkarkeologisk forskningstradisjon, i skjæringspunktet mellom musikkforskning og arkeologi. I dette tilfellet dreier det seg om en periode der det faktisk finnes skriftlige kilder, men siden (nesten) ingen brydde seg om å nevne munnharpa i sine manuskripter, blir arkeologien desto viktigere for å si noe om instrumentet.

Det er gjort lite på dette feltet tidligere, både innenfor musikkarkeologi generelt og munnharpefunn spesielt. Det finnes publisert materiale fra flere land, men ingen studie i et internasjonalt perspektiv. Å kikke over landegrensene er nødvendig fordi dette instrumentet vandret raskt, og var en kommersiell handelsvare og en motegjenstand sannsynligvis helt siden 1200-tallet.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7
The database is protected by copyright ©essaydocs.org 2020
send message

    Main page