Gjermund Kolltveit: Jew’s Harps in European Archaeology


Kort oppsummering av avhandlingaDownload 29.4 Kb.
Page3/7
Date22.02.2021
Size29.4 Kb.
1   2   3   4   5   6   7Kort oppsummering av avhandlinga


Avhandlingen markerer avslutningen på flere års arbeid med arkeologiske munnharper. At det er en avslutning betyr ikke at materialet er gjennomanalysert og tømt for informasjon. Snarere tvert i mot. Det er lagt stor vekt på dokumentasjon av funn nettopp fordi dette er et nytt materiale, i betydningen at det ikke er samlet og sammenstilt tidligere. Og det er et rikt materiale, med flere uløste spørsmål knyttet til seg. Avhandlingen holder seg ganske nær selve gjenstandene, med et fokus på teknologi og typologi. Den ser også på funnkontekster, for å si noe om hvem som spilte og brakte med seg disse instrumentene. Den kvantitativt største delen av avhandlingen er en katalog, med dokumentasjon av 830 individuelle funn.Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7
The database is protected by copyright ©essaydocs.org 2020
send message

    Main page