Gjermund Kolltveit: Jew’s Harps in European Archaeology



Download 29.4 Kb.
Page1/7
Date22.02.2021
Size29.4 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

Gjermund Kolltveit:
Jew’s Harps in European Archaeology
(Doktoravhandling, Universitetet i Oslo, 2004)
264 sider

Publisert 2006 av forlaget Archaeopress, Oxford (archaeopress.com)


i serien British Archaeological Reports (BAR), International Series, nr. 1500.

Bestilling: Hadrian Books, Oxford: www.hadrianbooks.co.uk

eller kontakt forfatteren Gjermund Kolltveit: tlf. 957 96 259; gjermund.kolltveit@musark.no; www.musark.no.



Første norske musikkarkeolog


Kan man si noe om fortidas musikk? Tonene er borte for alltid, men noe er igjen, avbildninger, skriftlige kilder, noteoppskrifter – eller rester av instrumenter.

Norge har fått sin første forsker innen fagfeltet musikkarkeologi. Drøyt 800 arkeologiske munnharper fra hele Europa danner grunnlaget for Gjermund Kolltveits doktoravhandling Jew’s Harps in European Archaeology.

Gamle leksikalske sannheter om at vikingene, sakserne og romerne spilte munnharpe må nå vike. De eldste daterte funnene er fra rundt 1200 konkluderer Kolltveit.

Gjennom objektene kan musikkarkeologen si endel om fortidas musikkliv. For eksempel at munnharpa fikk en nærmest eksplosiv popularitet og utbredelse på 1300- og 1400-tallet og at den var mest brukt av folk i det nedre sosiale sjikt. Men ikke entydig, det finnes familievåpen og utskårne engler som spiller munnharpe og andre tidlige kilder som kan tyde på en viss status.



Mange av funnene stammer fra klostre og borger. Munnharpa har tydeligvis vært populær som tidtrøyte for soldater. På italiensk bærer instrumentet navnet Scacciapensieri – den som sender tankene på flukt. Instrumentets uvanlig mange benevnelser – med svært forskjellige referanser – kan også fortelle mye: Det heter for eksempel mungiga (munnfele) på svensk, og maultrommel (munntromme) eller brummeisen (brummende jern) på tysk, mens bulgarerne kaller den brumbazuk (lita humle).


Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7




The database is protected by copyright ©essaydocs.org 2020
send message

    Main page