Dit word aan die hand gedoen dat die langverwagte ondernemingsreddingprosedure wel uit die wegspringblokke gekom het, maar dat dit met stampe en stote gepaard gegaan het, soos hierbo aangedui isDownload 44.35 Kb.
Page1/9
Date23.03.2021
Size44.35 Kb.
#123441
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Dit word aan die hand gedoen dat die langverwagte ondernemingsreddingprosedure wel uit die wegspringblokke gekom het, maar dat dit met stampe en stote gepaard gegaan het, soos hierbo aangedui is. Die konserwatiewe benadering wat die hof gevolg het in die oorweging of die bevel toegestaan behoort te word, dui daarop die die hof nie die gesketsde agtergrond in ag geneem het nie en dat die hof nagelaat het om 'n aanvanklike sterk grondslag vir die toestaan van ondernemingsreddingbevele te le.
EP JOUBERT

Universiteit van Pretoria


Download 44.35 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
The database is protected by copyright ©essaydocs.org 2022
send message

    Main page