Design and development of touristic products Main author: Gábor Michalkó Szilvia Boros, János Csapó, Éva Happ, Pál Horváth, Anikó Husz, Mónika Jónás-Beri, Katalin Lőrinc, Andrea Máté, Gábor Michalkó, Erzsébet Printz-Markó, Krisztina Priszinger, Tamara


Handicrafts and arts fair (photo: Máté, A.)Download 9.31 Mb.
Page46/65
Date25.01.2021
Size9.31 Mb.
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   65
Handicrafts and arts fair (photo: Máté, A.)Wine court (photo: Máté, A.)Street of tastes (photo: Máté, A.)

Bibliography

1.      Alpár, L. – Farkas, Z. – Geönczeöl, A. – Nemes, R. – Sztakovics, K. (2008):Közösségi Bormarketing Stratégia (Community Wine Marketing Strategy) 2009-2013. – Magyar Bormarketing Kht., Budapest, 144 p. http://www.bormarketing.hu [2009.05.12.]

2. Arabadzisz, I.-né – Oriskó, F. – Tomis, A. (2005): Gasztronómiai alapismeretek (The basics of gastronomy). – Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 124 p.

3. Bádonyi, M. (2009): Vendéglátó szakmai ismeretek a modulrendszerű képzésben (Catering skills in a modular training system). – KIT, Budapest, 325 p.

4.      Bodnár, L. (2005): Az idegenforgalom hazai és nemzetközi vonatkozásai (Hungarian and international relevances of tourism). – Nemzeti Tankönyvkiadó Rt, Budapest, 382 p.

5.      Burkáné, Szolnoki Á. (1999): Vendéglátó szakmai alapismeretek (Basic skills in catering industry). – Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 135 p.

6.      Cambourne, B. (et al.) 2002a: The maturing wine tourism product: an international overview. – In: Hall, C. M. – Sharples, L. – Cambourne, B. – Macionis, N. (eds.): Wine Tourism Around the World. Butterworth-Heineman, Oxford, pp. 24–66.

7.      Cambourne, B. (et al.) 2002b: The future of wine tourism. – In: Hall, C. M. – Sharples, L. – Cambourne, B. – Macionis, N. (eds.): Wine Tourism Around the World. Butterworth-Heineman, Oxford, pp. 297–321.

8.      Cambourne, B. – Macionis, N. 2002: Meeting the wine-maker: wine tourism product development in an emerging wine region. – In: Hall, C. M. – Sharples, L. – Cambourne, B. – Macionis, N. (eds.): Wine Tourism Around the World. Butterworth-Heineman, Oxford, pp. 81–101.

9.      Charters, S. – Ali-Knight, J. 2002: Ki a borturista? – Szemelvények a nemzetközi idegenforgalmi szaksajtóból (Who is a wine tourist? Excerpts from the international literature on tourism). (4) pp. 56–63.

10.  Csoma, Zs. 2002: A borkóstolás története, művészete és gyakorlata (The history, art and practice of wine tasting). ‑ Agroinform, Budapest, 286 p.

11.  Dávid, L. – Jancsik, A. – Rátz, T. (2007): Turisztikai erőforrások. A természeti és kulturális erőforrások turisztikai hasznosítása (Tourism resources. Utilisation of natural and cultural resources in tourism). – Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös, 289 p.

12.  Fehér, I. – Kóródi, M. (2008): A vidéki turizmus fejlesztése (The development of rural tourism). – Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, 196 p.

13.  Frochot, I. 2002: Wine tourism in France: a paradox? – In: Hall, C. M. – Sharples, L. – Cambourne, B. – Macionis, N. (eds.): Wine Tourism Around the World. Butterworth-Heineman, Oxford, pp. 67–80.

14.  Halassy, E. (2008): A 2008. évi Nyitott Pince Napok eredményessége (Results of the Open Cellars Days of 2008). – Turizmus Bulletin, 12. (1) pp. 34-35.

15.  Hall, C. M. (et al.) 2002a: Wine tourism: an introduction. – In: Hall, C. M. – Sharples, L. – Cambourne, B. – Macionis, N. (eds.): Wine Tourism Around the World. Butterworth-Heineman, Oxford, pp. 1–23.

16.  Hall, C. M. (et al.) 2002b: Wine tourism and regional development. – In: Hall, C. M. – Sharples, L. – Cambourne, B. – Macionis, N. (eds.): Wine Tourism Around the World. Butterworth-Heineman, Oxford, pp. 196–225.

17.  Kollega Tarsoly, I. (chief ed.. 2000): Magyarország a XX. században (Hungary in the 20th century). Volume 4, Technical and natural sciences. Babits Kiadó, Szekszárd, pp. 669-690. http://mek.niif.hu/02100/02185/html/1106.html [2010.08.25.]

18.  Kozma, P. (1995): A szőlő- és borkultúra története Magyarországon (History of viticulture and wine culture in Hungary). – Magyar Bor Akadémia – Mezőgazda, Budapest, 62 p.

19. Marketingterv (Marketing plan) 2006. – MTzRT, Budapest, 160 p. www.itthon.hu [2010.07.16.]

20.  Máté, A. (2009): A "Pannon borrégió" borturizmusa (Wine tourism in the “Pannon wine region”). – In: Michalkó, G. – Rátz, T. (eds.): A tér vonzásában: a turisztikai termékfejlesztés térspecifikus vonásai (Attracted by space: space specific features or tourism product development). Kodolányi János Főiskola – MTA Földrajztudományi Kutatóintézet – Magyar Földrajzi Társaság, Székesfehérvár-Budapest. pp. 255-271.

21.  Máté, A. (2007a): A „Pannon borrégió” agrárföldrajzi és borturisztikai értékelése (Evaluation of the “Pannon wine region” from an agro-geographical and wine tourism approach). – Manuscript, Ph.D. thesis, PTE TTK FI, Pécs, 246 p.

22.  Máté, A. (2007b): A „Pannon borrégió” borútjainak összehasonlító értékelése (A comparative assessment of the wine routes in the “Pannon wine region”). – Modern Geográfia (4) pp. 1-15.

http://www.moderngeografia.hu/tanulmanyok/magyar_turizmus/mate_andrea_2007_4.pdf

23.  Máté, A. – Pap, N. (2007): Tematikus utak szerepe a terület- és településfejlesztésben (The role of theme routes in spatial and settlement development). – In: Pap, N. (ed.): Területfejlesztés a gyakorlatban (Spatial development in practice). Lomart Kiadó és a PTE TTK FI Politikai Földrajzi és Területfejlesztési Tanszék, Pécs, pp. 169-190.

24.  Máté, A. (2006): A borturizmus helyzete Tolna megyében (The situation of wine tourism in Tolna County). – In: Aubert, A. (ed.): Fejlesztés és képzés a turizmusban (Development and training in tourism). II. Országos Turisztikai Konferencia tudományos közleményei. PTE TTK FI, Pécs, pp. 278-288.

25.  Michalkó, G. – Vizi, I. (2006): A Balaton borturizmusának földrajzi vizsgálata (A geographical survey of wine tourism of the Lake Balaton). – Turizmus bulletin 10. (Balaton különszám) pp. 34–41.

26. Magyar Turizmus ZRt. - M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság 2006: A magyar lakosság étkezési és alkoholfogyasztási szokásai és Magyarország gasztronómiai imázsa 2005-ben (Eating and alcohol consumption habits of the Hungarian population and Hungary’s gastronomic image in 2005). Turizmus Bulletin X. évf. 1. szám pp. 39-49.

27.  MTzRT (2009): A 2008. évi Torkos Csütörtök akció fogadtatása (Results of the Gourmand Thursday programme of 2008). –Turizmus Bulletin, 12. (1) pp. 30-33.

28. Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia (Hungarian National Tourism Development Strategy) 2005–2013. (2005): – Manuscript, Magyar Turisztikai Hivatal, Budapest, 210 p. http://www.mth.gov.hu/main.php? folderID=906 [2006.03.03.]

29.  Niszkács, M. – Mészáros, A. 2002: Szekszárd és Villány-Siklós borgasztronómiája (Wine gastronomy in Szekszárd and Villány-Siklós). ‑ Paginarum Kiadó, Budapest, 185 p.

30.  Oszoli, Á. – Szabó, A. – Molnár, E. – Botos, E. P. (2003): Borfogyasztási szokások Magyarországon (Wine consumption habits in Hungary). – Manuscript, OSZKŐ Tanácsadó BT. és az FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézete Kecskemét, Budapest, 164 p.

31.  Pethő, M. (2003): A falusi turizmus gyakorlata. Magyarország népi ételei (The practice of village tourism. Folk dishes of Hungary). – Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, 118 p.

32.  Rohály, G. – Mészáros, G. – Nagymarosy, A. (2004): Terra Benedicta. Áldott fold (Terra Benedicta. A sacred land). – AKÓ Kiadó, Budapest, 271 p.

33.  Sarkadi, E. – Szabó, G. – Urbán, A. (2000): Borturizmus szervezők kézikönyve (Handbook of the organisers of wine tourism). – Baranya Megyei Falusi Turizmus Szövetség, Pécs, 86 p.

34.  Szabó, G. (2006): A borturizmus Magyarországon (Wine tourism in Hungary) – In: Aubert, A. (ed.): Magyarország idegenforgalma (Tourism in Hungary). Szakkönyv és atlasz. Cartographia, Budapest, 65 p.

35.  Szabó, G. (2003a): A borturizmus, a borutak kialakításának tapasztalatai a Dél-dunántúli régió borvidékein (Wine tourism and experiences of the creation of wine routes in the wine producing areas of South Transdanubia). – In: Kovács, D. (ed.): A falusi turizmus hagyományai (The traditions of village tourism). Mezőgazda, Budapest pp. 133–142.

36.  Szabó, G. (2003b): A hazai borútfejlesztés tapasztalatai és példái, tokaj-hegyaljai alkalmazásuk lehetőségei (Experiences and examples of the development of wine routes in Hungary, and the possibilities of the use of these in Tokaj-Hegyalja). – In: Frisnyák, S. – Gál, A. (eds.): Szerencs és a Zempléni-hegység (Szerencs and the Zemplén Mountains). Nyíregyházi Főiskola, Szerencs-Nyíregyháza, pp. 273–283.

37.  Szabó, G. (2002): A borút, mint tematikus turisztikai termék Magyarországon (Wine routes as thematic tourism products in Hungary). – In: Erdősi, M. (ed.): Borturizmus és a tájegységi hagyományos terméke gazdaságfejlesztő hatása (The economic development impact of wine tourism and traditional products). Olasz Köztársaság Magyarországi Nagykövetség – Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, Budapest, pp. 16–27.

38.  Szabó, G. (ed.) 2008: A Pannon Borrégió Bormarketing Stratégiája 2008 (Wine Marketing Strategy of the Pannon Wine Region). Pannon Borrégió Egyesület. Manuscript, 110 p.

39.  Szabó, G. (ed.) 2009: A Pannon Borrégió Bormarketing Akcióterve (Wine Marketing Action Plan of the Pannon Wine Region) 2009. Pannon Borrégió Egyesület. Manuscript, 84 p.

40.  Szabó, G. (2001): Borturizmus és Borutak (Wine tourism and wine routes). – In: Cey-Bert, R. Gy. (ed.): Balatoni borgasztronómia (Balaton wine gastronomy). Paginarum Kiadó, Budapest, pp. 123–140.

41.  Szabó, G. (1995): A Villány-Siklósi borút, mint idegenforgalmi termék és területfejlesztő együttműködés (The Villány-Siklós Wine Route as a touristic product and spatial development cooperation). – In: Kovács, T. (ed.): A mezőgazdaságtól a vidékfejlesztésig. III. Falukonferencia (From agriculture to rural development. 3rd Village Conference). MTA RKK, Pécs, pp. 358–359.

42.  Takács, Zs. (ed.) 1999: Bor, turizmus, gasztronómia Tolnában (Wine, tourism and gastronomy in Tolna County). ‑ KAFI Bt. Szekszárd, 106 p.

43.  Takács, Zs. (ed.) 2001: Bor, turizmus, gasztronómia Baranyában (Wine, tourism and gastronomy in Baranya County). ‑ KAFI Bt. Szekszárd, 138 p.

44.  Tusor, A. – Sahin-Tóth, Gy. (2006): Gasztronómia. Étel- és italismeret (Gastronomy. Foods and beverages). – KIT, Budapest, 219 p.

45.  Tusor, A. Gasztronómia. Vendéglátás - idegenforgalom szakmacsoport, (Gastronomy. Catering and tourism profession) World Bank project http://mek.oszk.hu/00100/00129/html/index.htm [2010.08.25.]

46. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (New Hungary Rural Development Programme) (2007): – Manuscript. Budapest, 499 p. http://www.fvm.hu/doc/upload/200707/umvp_20070709.pdf [2007.07.20.]

Internet

1.      Agromarketing Centre http://www.amc.hu

2.      Gastronomy http://www.gasztronomia.lap.hu

3.      National Council of Wine Producing Settlements http://www.hnt.hu

4.      Community Wine Marketing Ltd. http://www.bormarketing.hu

5.      Hungarian Central Statistical Office http://www.ksh.hu

6.      Association of Hungarian Wine Routes http://www.magyarborutak.hu/

7.      Wine regions in Hungary http://www.borregio.hu

8.      Hungarian Tourism Inc. http://itthon.hu/szakmaioldalak

9.      Hungarian Festival Registration and Qualification Programme http://www.fesztivalregisztracio.hu

10.  Mohács-Bóly White Wine Route Association http://www.feherborut.hu

11.  Pannon tourism: with vocational training for quality (pannon) village tourism http://www.pannoniantourism.hu/htmls/fooldal.html

12.  Pécs-Mecsek Wine Route Association http://www.pecsmecsekiborut.hu

13.  Pécsi Borozó http://www.pecsiborozo.hu/

14.  Szekszárd Wine Route http://www.szekszardiborut.hu

15.  Szekszárd Vintage Days www.szekszardiszuretinapok.hu

16.  Villány Wine Route http://www.borut.hu

17.  http://www.vintour.hu/pages/sub.jsp?id=130  

9. fejezet - Pál Horváth - Mónika Jónás-Berki - Bulcsú Remenyik: Theme parks and routes

1. I. Theme parks
Share with your friends:
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   65
The database is protected by copyright ©essaydocs.org 2020
send message

    Main page