De wetenschappelijke carrière van Antione LavoisierDownload 20.06 Kb.
Date20.04.2016
Size20.06 Kb.

Antoine Lavoisier

De wetenschappelijke carrière van Antione Lavoisier:
Zijn wetenschappelijke carrière begon in 1775. Hij werkte toen bij de koninklijke buskruitadministratie. Hij werkte aan verbeteringen van buskruit, hij wou het krachtiger maken en probeerde door middel van experimenten uit of je minder buskruit nodig hebt voor een krachtiger schot.

Dit was voor een groot belang van de productie van buskruit. Want het betekende dat er minder buskruit nodig was en dat was voordeliger voor de productie.

Ook hielp hij aan een nieuwe productiemethode van salpeter. Door al deze experimenten kreeg hij samen met 71 ander Fransen zijn naam op de Eiffeltoren.

Voor de rest werkte hij niet echt meer bij bedrijven voor zijn wetenschappelijke carrière, maar hij heeft natuurlijk nog veel meer zelf uitgevonden. Ook heeft hij bij deze experimenten hulp gehad van andere wetenschappers en experts.

De belangrijkste ontdekkingen van Antoine Lavoisier:
Een van zijn bekendste ontdekkingen is de formulering van het scheikundige principe verbranding. Door al zijn experimenten toonde hij aan dat verbranding een proces is waarbij een materiaal met zuurstof reageert.

Het simpelste experiment dat hij deed, was een pot over een kaars zetten waardoor de kaars uitging. Hij toonde zo aan dat vuur zuurstof nodig heeft.

Een ander experiment dat hij deed was een kaars aansteken in een zuurstofarme ruimte en één in een ruimte met wel zuurstof. De ruimte waar wel zuurstof was had een veel grotere vlam dan de ruimte met weinig zuurstof.

Een andere ontdekking die ook met zuurstof heeft te maken is de rol van zuurstof in de ademhaling van planten en dieren. Hij voerde experimenten uit in samenwerking met Pierre-Simon Laplace waarin hij aantoonde dat de ademhaling in feite een langzame verbranding is van organisch materiaal waarbij de ingeademde zuurstof werd gebruikt.

Lavoisiers verklaring van het verbrandingsproces versterkte de phlogistontheorie. Deze theorie luide dat er bij verbranding van materialen een stof vrijkwam die phlogiston werd genoemd.

Antoine Lavoisier toonde ook aan dat lucht een bron van zuurheid was, want hij claimde dat de scherpe smaak van zuren afkomstig was van zuurstof.

Doormiddel van deze theorie toonde Lavoisier aan dat de phlogistontheorie niet kopte, want er kwamen ook zuren vrij. Joseph Priestley de bedenker van de phlogistontheorie weigerde de theorie van Lavoisier te accepteren. Dit hield hij 20 jaar vol en bleef de phlogistontheorie verdedigen.

Door al zijn scheikundige uitvindingen wordt Antoine Lavoisier ook wel de vader van de scheikunde genoemd.Privéleven van Antoine Lavoisier:
Antoine Lavoisier is geboren in Parijs op op 26 augustus 1743. Lavoisier groeide op in Parijs.
Hij volgde een studie van 1754 tot 1761 in scheikunde, botanica, astronomie en wiskunde aan de universiteit van Mazarin.

In 1767 deed hij een studie over de geologie van Elzas en Lotharingen.


In 1768 werd hij lid van de franse Académie des sciences. Dat was een Franse academie der wetenschappen en is één van de oudste academies der wetenschappen die nog steeds bestaat. Tussen 1700 en 1800 speelde deze academie een grote rol in de wetenschap van Europa. Dit was ook de tijd van Antoine Lavoisier en die speelde daar dus ook weer een grote rol in mee.

In 1771 trouwe Antoine Lavoisier met Marie-Anne Pierette. Antoine was toen zelf 28 jaar en zij was 13 jaar. Dat is een verschil van 15 jaar,  maar in die tijd was dat gewoon nog legaal. Marie-Anne Pierette hielp Antoine met het vertalen van Engelse stukken en documenten en illustreerde het werk van Antoine zodat het later nog terug te kijken was.

Antoine Lavoisier heeft ook een grote rol gespeeld in de Franse politiek. Hij heeft in zijn jongere jaren rechten gestudeerd en kwam daardoor al snel in de politiek terecht.

Hij begon op 26 jarige leeftijd als agent bij het bedrijf Ferme Général. Dit was een bedrijfje dat belastingen inde.


Tijdens deze baas probeerde hij het metrische stelsel tot stand de brengen om een uniformiteit in maten en gewichten in heel Frankrijk toe te passen.

Dit houd in dat je gewichten hebt in belastingen. Als je meer geld hebt betaal je meer belasting en als je minder geld hebt betaal je minder geld.

Door zijn werk als belastinginner was hij een vijand in de revolutie. Niemand was fan van hem en mensen begonnen klachten over hem in te dienen. De man die de meeste klachten had was Jean-Paul Marat. Door al deze negativiteit werd hij in 1794 op 50-jarige leeftijd opgehangen in Parijs.


http://enciclopedia.us.es/images/thumb/9/91/antoine_lavoisier.jpg/180px-antoine_lavoisier.jpghttp://www.seilnacht.com/lexikon/lavoisi.jpg


De vijf hoofdvragen van ANW (B-domeinen):
Hoe komt natuurwetenschappelijke kennis tot stand:

Hij heeft zijn ontdekkingen gedaan doormiddel van experimenten. Veel experimenteren met bepaalde dingen zoals bijvoorbeeld een glas over een kaars heen zetten.

Maar ook doormiddel van documenten van andere wetenschappers. De ademhaling van dieren heeft hij namelijk met Pierre-Simon Laplace.

Hoe wordt natuurwetenschappelijke kennis gebruikt:

De ontdekkingen van Lavoisier worden hedendaags nog steeds gebruikt in de scheikunde. De formulering van verbrandingen wordt nog steeds aan de leerlingen geleerd.Hoe bepaal je de betrouwbaarheid van wetenschappelijke kennis:

Antoine deed dat doormiddel van oude documenten en eigen experimenten. Als je wilt bepalen dat er zuurstof bij verbranding nodig is. Moet je op de één of andere manier zuurstof bij een vlam houden en kijken of hij groter wordt. Dan weet je ook dat het betrouwbaar is.Hoe beïnvloeden de samenleving en natuurwetenschappen elkaar:

Ze hebben natuurlijk wel met elkaar te maken. Als er meer natuurwetenschappelijke kennis ontstaat dan worden de mensen ook slimmer en heb je dus een hele andere samenleving.Wat is je mening van het toepassen van natuurwetenschappelijke kennis en mag alles?

Nee ik vind niet dat alles kan. Het moet natuurlijk wel betrouwbaar blijven en ook veilig zijn.

Het leren van de formulering van verbranding bij scheikunde is natuurlijk heel erg goed, want dat is goede informatie en dat moet iedereen weten die scheikunde heeft. Maar sommige onbetrouwbare informatie moet men niet toepassen, want dan komt er steeds meer onbetrouwbare informatie in de samenleving.

Zijn betekenis voor de wetenschap:
Antoine had natuurlijk een enorme betekenis voor de wetenschap en dan met name de scheikunde.
Nu nog steeds is hij van groot belang, want wat hij heeft ontdekt met verbranding en zuurstof, word nog steeds in de hedendaagse scheikunde geleerd aan de leerlingen.De vijf toetsvragen:

Vraag 1: Hoe hete de vrouw van Antoine Lavoisier?


………………………………………………………………………………………….
Vraag 2: Wat was de baan van Antoine Lavoisier naast zijn wetenschappelijke bestaan?
………………………………………………………………………………………….
Vraag 3: Wat was de belangrijkste ontdekking van Antoine Lavoisier die nu nog steeds wordt toegepast in scheikunde?
………………………………………………………………………………………….
Vraag 4: Wat was het opmerkelijke aan de relatie van Antoine Lavoisier en zijn vrouw?
………………………………………………………………………………………….
Vraag 5: Hoe hete de theorie die Lavoisier destijds ontkrachte door zijn theorie dat er zuren zaten in zuurstof?
………………………………………………………………………………………….

Gijs van Stekelenburg V4B

103272@amadeuslyceum.nl

Waarom ik Antoine Lavoisier heb gekozen:
Ik had als eerste eigenlijk Charles Darwin gekozen, maar dat was een beetje gedoe met de wikispaces van ANW. Het bleek namelijk dat er nog een leerling Charles Darwin had en zij had er toch iets meer aan gedaan dan ik op dat moment dus heb ik maar een andere wetenschapper gekozen.

Antoine Lavoisier sprak mij toen het meeste aan, want op dat moment leerden wij zijn ontdekkingen met scheikunde namelijk verbrandingen. Daardoor vond ik het erg grappig om hem te kiezen, omdat ik daar op dat moment ook een beetje kennis van had.

Share with your friends:
The database is protected by copyright ©essaydocs.org 2020
send message

    Main page