Cccc 2015 workshop: Deep Rewards and Serious Risks: Working Through International Higher Education Writing Research Exchanges, Tampa, Florida, March 2015Download 135.45 Kb.
Page3/3
Date07.04.2021
Size135.45 Kb.
1   2   3
M.E.B Turk Dili ve Edebiyati- Kompozisyon I, II, III. Milli Egitim Basimevi, Istanbul 2002.

Milli Egitim Bakanligi Talim ve Terbiye Kurulu Baskanligi Dil ve Anlatim Dersi 9, 10, 11, ve 12. Siniflar Ogretim Programi. Ankara, 2011.

Richardson, Mark. “Who Killed Annabel Lee? Writing about Literature in the Composition Classroom.” College English Volume 66, No 3, January 2004.

Scott, Tony. Dangerous Writing: Understanding the Political Economy of Composition. Utah State University, Logan 2009.

Tate, Gary. ‘A Place for Literature in Freshman Composition’. College English. Volume 55, No 3. March 1993; 317-312.Turk Edebiyati 9.sinif Ders Kitabi, Milli Egitim Bakanligi, 2012.

Uzun, Mustafa. Turk Hitabet Tarihine Genel Bir Bakis. M.U. Ilahiyat Fakultesi Dergisi 19, (2000); 145-169.

Welch, Nancy. Living Room, Teaching Public Writing in a Privatized World. Boynton/Cook 2008.


1 Türk Dil Kurumu (Turkish Language Association) is the national institution that heads research on Turkish language and the Turkic languages of Central Asia. It maintains and publishes the official Turkish dictionary and the Turkish writing guide. It protects the integrity of the Turkish language as the national language of the Turkish nation-state.

2 1. İyi konuşma, sözle inandırma yeteneği: Gülünç olduğu kadar hazin bir belagati varmış. -H. F. Ozansoy. 2. Söz sanatlarını inceleyen bilgi dalı, retorik. 3. ed. Konuyu bütün yönleriyle kavrayarak hiçbir yanlış ve eksik anlayışa yer bırakmayan, yorum gerektirmeyen, yapmacıktan uzak, düzgün anlatma sanatı: “Hakikati ifade için yazıdan ziyade resmin belagatine müracaat daha doğru olacak.” -S. M. Alus. 4. mec. Bir şeyde gizli olan derin anlam: Sükûtun belagati. Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlük.

3 Etkili söz söyleme sanatı.4 Orhun Âbideleri çok yönlü vesikalardır. Şöyle ki: Türk milletinin adının geçtiği ilk Türkçe metin olup; taşlar üzerine yazılmış ilk Türk târihi; Türk devlet adamlarının millete hesap vermesi; milletle hesaplaşması, devletin ve milletin karşılıklı vazîfeleri; Türk nizâmının, Türk töresinin, Türk medeniyetinin, yüksek Türk kültürünün büyük vesîkası; Türk askerî dehâsının, Türk askerlik sanatının esasları; Türk feragat ve fazîletinin büyük örneğidir. Türk içtimaî hayâtının yüksek tablosu; Türk hitâbet sanatının şâheseri, hükümdarâne edâ ve ihtişamlı hitap tarzı; Türk milliyetçiliğinin temel kitabı; Bir kavmi bir millet yapabilecek eser; Türk yazı dilinin ilk örneği ve başlangıcını mîlâdın ilk asırlarına çıkartan delil, Türk ordusunun kuruluşunu ilk asırlara götüren vesîka; insanlık âleminin sosyal muhtevası bakımından en mânâlı mezar taşlarıdır. Muharrem Ergin, Orhun Abideleri, Boğaziçi Yayınları: İstanbul, 2008

5 "Ey büyük Türk ulusu!Dört bir yerden taşçılar getirdim bu barkı yaptım.İçine dışına Cihan Kahramanı Gültekin'in uğraşlarını yazdım,resimlerini yaptım.Gönlümdeki dilekleri bu taşa kazıdım.Sen büyük bir ulussun,sana beni Hakan yapan Tanrıya bin alkış.
"Ey Büyük Türk Ulusu!Bizden sonra gelenler bunu görün,böyle bilin.Ölmez taşı işledim,bu ıssız yere diktim.Üzerine her şeyi yazdım.Oku!Türk Ulusunun birleşmesi için sen de sırasında kanını akıtmaktan korkma!

"Bayrağını düşmana kaptırma!


"Yurduna yabancı ayak bastırma!
"Dilini unutup yabancı dillerlen konuşma!
"Düşmanın verdiği öğütlere kanıp kardeşlerini küçük görme!
"Yurdunu Bırakıp yağıya(düşman) yanaşma!
"Ey büyük Türk ulusu!

"Dünyada yapamayacağın hiçbir iş yoktur;Çünkü sen Gültekin gibi kahramanlar yetiştirmiş bir ulusun oğlusun!Bunu böyle gör,böyle dinle!Bayrağımızın rengi solmasın, Gölgelice kaba ağaçlarımız kesilmesin,ulusumuzun arasına ikililik girmesin,yurdumuza yağı ayak basmasın,ey büyük Türk Ulusu! "Oğuz Beyleri!Türk ulusu,dinleyiniz!Yukarında Tanrı ezmeden,aşağıdan yer çökmeden,ey Türk


ulusu,ülkeni,yasaklarını kim bozdu?Türk Ulusu tövbe et!Baş eğerek yükselttiğin Hakan'ının güzel yurdunu aldattın.Kötülüklerinle,fenalıklarınla,özgür yaşadığın güzel yurdu tutsaklar yurdu edip kirlettin.Yabancı komşuların amaçlarına uşaklık ettin.Kendi yurdundan kaçıp düşmanlarının yanına sığındın.

"Türk ulusunu dağıtıp sürmek için mızraklar nereden geldi?Onları getiren sen oldun."


"Ey Ünlü Ötüken Ormanın ulusu!Çin'e kaçtınız!Varanlarınız vardı,kalanlarınızı sığındığınız Çinliler öldürdü.Kaçtığınız erde sizi uşak yaptılar.Kanınız su gibi aktı.Kemikler dağ gibi yığıldı.Bay oğlun kul oldu.Temiz kızın gön oldu.Korkaklığından,bilgisizliğinden amcam Hakan uçtu,gitti.Artık adın değişti,Çince ad aldın.

Kangum kağan süsi böri teg ermiş, yağısı kony teg ermiş.” (Babam hakanın askerleri kurt gibi, düşmanları da koyun gibiymiş.); Türgiş kağan süsi Bolçuda otça borça kelti.” (Türgiş kağanının ordusu Bolçu’dan ateş gibi, bora gibi üzerimize geldi.)
6

 Anlayıș ve bilgiyi açığa çıkaran dildir;İnsani aydınlatan açık dilin değerini bil.
Sözüne dikkat et, bașın gitmesin;

Dilini tut, dișin kırılmasın.


Söz, bilerek söylenirse, bilgi sayılır;

Bilgisizin sözü kendi bașını yer.


Kiși söz ile yükseldi ve sultan oldu;

Çok söz bașı, gölge gibi yere serdi.


Bilgisiz insan, kușkusuz kördür;

Ey bilgisiz, yürü; bilgiden yararlan.


Bak doğan ölür; ondan eser olarak söz kalır;

Sözünü iyi söyle, ölümsüz olursun.


Bak, insan doğdu, oldu; sözü kaldı;

İnsanin kendisi gitti, adı kaldı


Kișinin süsü sözdür, bu söz de çok çeșitlidir;

Haydi ey dilim, iyi sözlü insanı öv.


Bunu açıklayan Türkçe bir Atasözü vardır;

İște onu söylüyorum, șöyle der:


Akıl süsü dil, dil süsü sözdür;

İnsanın süsü yüz, yüzün süsü gözdür.
7

 Yüce Tanrı: Türkçe öğreniniz, çünkü Türkçe’nin uzun bir saltanatı vardır.8

 Kumandanlarım, askerlerim! Biz ne kadar az olursak olalım, onlar ne kadar çok olursa olsunlar, daha fazla bekleyemeyiz. Bütün Müslümanların minberlerde bizim için dua ettiği şu saatlerde kendimi düşman üzerine atmak istiyorum. Ya muzaffer olur gayeme ulaşırım, ya şehit olur cennete girerim. Sizlerden beni takip etmeyi tercih edenler takip etsin. Ayrılmayı tercih edenler gitsinler. Burada emreden sultan ve emredilen asker yoktur. Zîrâ bugün ben de ancak sizlerden biriyim, sizlerle birlikte savaşan gaziyim. Beni takip edenler ve nefislerini Yüce Allah’a adayanlardan şehit olanlar Cennet’e, sağ kalanlar ise ganimete kavuşacaklardır. Ayrılanları Âhiret’te ateş; dünyada da alçaklık beklemektedir. Ya Rabbi! Sen’i kendime vekil yapıyor, azametin karşısında yüzümü yere sürüyor ve Sen’in uğrunda cihad ediyorum. Ey Allah’ım! Niyetim hâlistir, bana yardım et, sözlerimde hilâf varsa beni kahret!”

9

 Türkiye Büyük Millet Meclisi Orduları!Afyonkarahisar-Dumlupınar Büyük Meydan Muharebesi’nde zalim ve mağrur bir ordunun anâsır-ı asliyesini (asıl unsurlarını) inanılmayacak kadar az bir zamanda imha(yok) ettiniz. Büyük ve necîb(soylu,asil) milletimizin fedakârlıklarına lâyık olduğunuzu ispat ediyorsunuz. Sahibimiz olan büyük Türk milleti istikbalinden emîn olmaya haklıdır. Muharebe meydanlarındaki maharet ve fedakârlıklarınızı yakından müşahade(gözlem) ve takip ediyorum. Milletimizin hakkınızdaki takdirlerine delâlet (kılavuzluk, aracılık) etme vazifemi mütevâliyen (ardarda) ve mütemadiyen (aralıksız şekilde) ifa edeceğim.Başkomutanlığa teklifatta (tekliflerde) bulunulmasını Cephe Komutanlığı’na emrettim.Bütün arkadaşlarımın Anadolu’da daha başka meydan muharebeleri verileceğini nazar-ı dikkate alarak ilerlemesini ve herkesin kuvâ-yı akliyesini (aklının gücünü), yiğitliğini ve menâbî-i celâdet (kahramanlığının kaynaklarını) ve himmetini müsabaka ile ibzâle (yarışırcasına bol bol harcamaya) devam eylemesini talep ederim.

Ordular,ilk hedefiniz Akdeniz’dir.İleri!Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi
Başkumandan
M.Kemal


10

 One of the major influences that shapes Turkish composition instruction is the language revolution that officially began in 1928 and continued until 1938, which involved the adoption of the Latin alphabet and adopting Turkish folk words and phrases in place of Arabic and Persian ones. During the 700 years of Ottoman rule, Ottoman Turkish was used as the official language of the empire. A mixture of Arabic, Persian, and Turkish which only the educated elite learned, it was the language of writing and it was written by using the Arabic alphabet. In addition to Ottoman Turkish, Arabic and Persian were also language of the empire. While Arabic was the language of religion and religious law, Persian was the language of the arts, literature, and diplomacy. The Turkish language was used by the peasantry of Anatolia that remained illiterate for centuries. In fact, when the Turkish republic was founded in 1923, only 7% of the male population and 0.04% of the female population in Anatolia could read and write. This was due to the fact that the sounds in Turkish cannot be written by using the Arabic alphabet. The results are dramatic following the adoption of the Latin alphabet; by 1935, 20% of the men and women who live in Anatolia can read and write.

11

 After the Turkish republic was founded in 1923, education was nationalized and only books written and published or approved by the Ministry of Education are utilized in schools. In universities, MEB books are utilized for mandatory core courses, mainly the Ataturk’s Principles and Revolutionary Reforms (Atatürk İlke ve Inkılapları) and Turkish language and literature.

12

 Atasözümüzü inceleyin, duygu ve düșüncelerinizi kompozisyon șeklinde açıklayın.

13

 Okuyucunun sezgisine ve anlayıșına bırakılan ifadeler.

14

 Birikim sahibi olmak.

15

 yazı yazmada ve konușma hazırlamada kültür birikiminin, kișisel deneyimin ve çevrenin üzerinde durulur.

16

 Söz söylemek için önce dinlemek gerekir. Söze, kulak verme yolundan gir.

17

 İki dinleyelim, bir soyleyelm diye Allah iki kulak, bir ağız vermiștir.

18

 Sözün en hayırlısı, az ve anlaşılır olanıdır: Ne kadar çok bilirsen bil, ne kadar güzel anlatırsan anlat, anlattıkların karşındakinin anlayacağı kadardır.

19

 Mecliste ârif ol kelâmı dinle El iki söylerse, sen birin söyle

20

 Türkiye’nin en mühim kültür davası hiç șüphesiz dil davasıdır. O bütün davaların bașında gelir.

21

 Bir milletin dilini bozdunuzmu, onun bütün kültür faaliyetini aksatmıș, mazi ile olan alakalarını kesmiș, halihazırda cereyan eden fikir hareketlerin tam bir karıșıklık içine düșürmüș olursunuz. Dilde milletin ortak kültür birikimi vardır. Toplumla uyumlu, kișiliği bakımından sağlıklı, dil birikimi ile kendini ifade edebilen, düșünebilen kiși, mutlu ve sağlıklı bir insandır”. Ulusal kimliği olușturan ulusun ortak değerleri, dil sayesinde düșünccemizde yer eder, tavır ve davranıslarımıza yansır. Maddi ve manevi değerlerimizi (vatan, ana, bayrak sevgisi, adalet, din, tarih, sanat, gelenek, görenek) dil ile öğreniriz.

22

 Her ulusun sanatı ve edebiyatı o ulusun toplumsal gerçeklerinden doğar. Malzemesi dil olan edebiyat, dilin olanaklari çerçevesinde ulusun düșünce, duygu, hayal, ve beklentilerinin șiir ya da düz yazı biçiminde anlatımıdır.

23

 Edebi metinlerin sihirli dünyasında yetișen insanlar, insanlığın bugünü ve geleceği için büyük hizmetler yapacak gücü kendinde bulacaktır. Böyle yetișenler, mensubu olduğu millet için de övünç kaynağı olacaktır. İnsanı sosyalleștiren duyguları, düșünceleri ve davranıșlarıdır. Edebi metinler de insanın bu yönünü tamamlayarak ortaya mükemmel insanlar çıkmasını sağlar. Bu yüzden edebi metinlerin milli, ahlaki ve insani değerler açısından önemli rolü vardır. Türk Dili ve Edebiyatı Kompozisyon 2 (94).

24

 “Esas, Türk Milletinin haysiyetli ve șerefli bir millet olarak yașamasıdır……”

25

 “Efendiler, affedersiniz, bir noktayı açıklamak için bir an duracağım.”Efendiler!" dediğim zaman hanımefendiler ve beyefendiler demektir. Kolaylıkla kullanılması gereği ve bayanlarla bayların hepsini ifade etmek için bu sesleniş şeklini uygun gördüm”. 

26

 The party was founded as the union of resistance groups at the Sivas congress during the Independence War.Share with your friends:
1   2   3
The database is protected by copyright ©essaydocs.org 2020
send message

    Main page