Blc llb llm ma lldDownload 130.56 Kb.
Page1/7
Date16.03.2021
Size130.56 Kb.
#120572
  1   2   3   4   5   6   7


Contemporary challenges to international human rights law and the role of human rights education*
Frans Viljoen

BLC LLB LLM MA LLD

Centre for Human Rights, University of Pretoria

OPSOMMING

Hedendaagse uitdagings vir internasionale menseregte en die rol van menseregte-opleiding

In hierdie bydrae word vier hedendaagse uitdagings aan international menseregte onder die loep geneem. Hierdie uitdagings is: (1) Die internasionale menseregte-sisteem is oormatig ingewikkeld en gefragmenteerd, dog steeds onvolledig in die substantiewe beskerming wat dit bied. (2) Internasionale menseregte het nie voldoen aan die beloftes wat dit voorgehou het nie. (3) Die staats-gesentreerde aard van menseregte gee aanleiding daartoe dat state die paradoksale posisie inneem as beide menseregte-beskermer en menseregte-skender. (4) Internasionale menseĀ­regte het nie voldoende aandag geskenk aan die behoeftes van die mees behoeftige lede van samelewings nie. Hierdie artikel maak die argument uit dat elkeen van hierdie uitdagings beter verstaan en benader kan word indien 'n multidissiplinere, eerder as 'n streng judisiele of regsgebaseerde benadering gevolg word. Die inhoud van menseregte-opleiding moet dus krities heroorweeg word, en toelatingsvereistes vir meseregte-programme behoort aangepas te word om so 'n multidissiplinere benadering te vergestalt.


Download 130.56 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7
The database is protected by copyright ©essaydocs.org 2022
send message

    Main page