An Outline of the full-time study Programme ofDownload 0.78 Mb.
Page5/10
Date31.05.2016
Size0.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Total exams: 4

Total tests : 4
YEAR V SEMESTER 9Name of the course


h/week


h/sem


E/P

ECTS credits


Type of class

Obligatory courses

M.A. seminar

3

45

P

13

S

Specialisation courses

2

30

E

4

T

Specialisation courses

2

30

E

4

T

Optional courses

3 courses to choose

6

60

P

9

T

Total hours / credits:

11

165
30Total exams: 2

Total tests: 4
YEAR V, SEMESTER 10Name of the course


h/week


h/sem


E/P

ECTS credits


Type of class
Obligatory courses
M.A. seminar

3

45

P

22

S

Specialisation courses

2

30

E

4

T

Specialisation courses

2

30

E

4

T

1 course to choose

2

30

P

3

T

Total hours / credits:

7

105
30Total exams: 2Total tests : 2
Total number of hours/credits during semesters 1- 10:


3000


300


Total number of exams: 36

Total number of tests: 61
From the academic year 2001/2002 the M.A. program for international relations also offers specialisation ‘political science’, taken up from the first year of studies.

Since the academic year 2003/2004 specialisation ‘German studies’ can be also taken up from the first year of the studies.
Course Descriptions

Note: Beginning from the second semester, students can choose optional courses. Optional courses are usually conducted as tutorials, 2 hours per week, 30 hours per semester. The number of credits obtained for passing an optional course is 3 (according to ECTS standards).

Semesters 01-08 obligatory courses

During the semesters 1 to 8 the obligatory courses are offered, as part of a general, basic and specialised training. The courses are constructed according to the Resolution No 589/99 of the General Council for Higher Education from the 25th Nov. 1999) (Uchwała Nr 589/99 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 listopada 1999 r.). The foreign language course (as part of general training) has been extended hourly: L1 level (basic language) – total 240 hours and L2 level (additional language) – also total 240 hours. Foreign language courses offered to the students include: English, French, Spanish, German and Russian. The obligatory courses are concerned as having a set character, but some lectures may also be treated as optional. Their content is, however, based on the Resolutions of the General Council for Higher Education.

Optional courses may vary, new courses are usually suggested by departments by the end of every semester. Courses included in ‘specialisation’ group may also be modified. Their catalogue depends on the M.A. seminars subjects and the profile of the specialisation.

Semester 01 obligatory courses

Basics of Mathematics

Lectures: Dariusz Parys, Ph.D., Tutorials: Lechosław Stępień, Ph.D.

ECTS credits: 4

Theme and Outline:

 1. Function of one, two and many variables. Mathematical functions in political science.

 2. Mathematical functions in political science and international relations.

 3. Marginal calculus. Extremums.

 4. Elements of integral calculus.

 5. Introduction to differential calculus.

 6. Introduction to differential calculus.

 7. Integral and differential calculus in political science.

 8. Vector and matrix calculus.

 9. Vector and matrix calculus in practice.

 10. Equations system.

 11. Linear inequalities systems.

 12. Equations and linear inequalities systems in political science.

 13. Equations and linear inequalities systems in international relations science.

 14. Recapitulation.

Readings

David Philip J., Hersh Reuben, Świat matematyki , Warszawa 1996; Matematyka w ujęciu programowym dla studentów wydziałów ekonomicznych, (ed.) B. Pieczyński, Katowice 1990 Matematyka wspomagająca zarządzanie, red. K. Piasecki, Poznań 1997; Wstęp do matematyki, (ed.) Z. Duszak, Kielce 1989; Wstęp do matematyki, (ed.) A. Płoski, Kielce 1995.Political and Economical Geography

Lectures: Marek Sobczyński, Ph.D.

ECTS credits: 4

Theme and Outline: The content, assumptions and main streams of political and economical geography. The analysis methods of areal aspect of internal and international political and economical processes. Geopolitical and geoeconomical determination, indetermination, possibilities and probabilities. The significance of area, recourses and borderd for the integrity of a country. Civilization (Hungtington paradigm), demographical, ethnic, national and racial issues. Wars as incentives of political changes. Migrations. Electoral geography. International politics as one of the political and economical geography fields of interest. The position of regions in modern European integration trends. Main problems of world’s economy. The pace of political and economical changes and relations in contemporary world.

Readings

Bohdanowicz J., Dzięcielewski M., Zarys geografii historycznej i politycznej, Gdańsk 1994.

Dobosiewicz Z., Olszewski T., Geografia ekonomiczna świata, Warszawa 1994.


Gardner Philip , Geografia państw świata , Warszawa 1995.

Geografia gospodarcza świata, red. I. Fierla, Warszawa 1998.

Geografia świata . Praca zbiorowa, red. M. Rościszewski, Warszawa 1992.

Otok S., Geografia świata: geopolityka – pastwo- ekopolityka, Warszawa 1997.Przeglądowy atlas świata, red. R. Mydel i J. Groch, Kraków 2000, vol.1-5.

Repetytorium z geografii gospodarczej, (ed.) I.Fierla, Warszawa 1999.

International Relations History

Lectures: Radosław Żurawski vel Grajewski, Ph.D., Tutorials: Magdalena Marczuk, M.A.

ECTS credits: 7

Theme and Outline: The main trends of international political and economical relations evolution prior to the end of the World War I. International situation between World War I and World War II. Diplomacy during the World War II. The origin of the ‘Cold War’, the creation of polarized system and its evolution. Decolonialisation, global and regional changes of political and economical forces relations.

Basic readings:

H. Batowski, Między dwiema wojnami 1914 – 1939. Zarys historii dyplomatycznej, Kraków 1988; W. Dobrzycki Historia stosunków międzynarodowych w czasach nowożytnych 1815-1945, Warszawa 1996; A, Czubiński, W. Olszewski, Historia Powszechna 1939-1997, Poznań 1998; J. Krasuska, Europa Zachodnia po II wojnie światowej: dzieje polityczne, Poznań 1990; J. Kukułka, Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych 1945-1994, Warszawa 1995.Social Communication

Lectures: Ewa Brzezińskia, Ph.D., Tutorials: Dorota Golańska, M.A., Jarosław Wojcieszek, M.A.

ECTS credits: 5

Theme and Outline: The course is the introduction to communication science – the youngest out of social sciences. The content includes the issues of communication on the interpersonal, group, organisations, social and cultural levels. The aim of the course can be described as deepening the knowledge of communication processes and underlining the significance of interpersonal communication in life, as well as the influence of social and cultural differences on communication itself. Additionally, the tutorials focus on perfecting the abilities of effective communication in various situations and environments, contacts with foreigners and public pronouncements.

Basic readings:

E. Brzezińska, Komunikacja społeczna, Łódź 1997; B. Dobek-Ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego, Wrocław 1999; J. Mikułowski Pomorski, Komunikacja międzykulturowa, WAE, Kraków 2003; Ch Hampden-Turner, F. Trompenaars, Siedem kultur kapitalizmu, Warszawa 1998; R. Gusteland, Różnice kulturowe a zachowanie w biznesie, Warszawa 2000; A. Murdoch, Współpraca z cudzoziemcami w firmie, Warszawa 1999.Economics, Part 1

Lecture: Zbigniew Podlasiak, Ph.D.

ECTS credits: 5

Theme and Outline: Basic definitions, the subject of economics. Market and its functions. The position and influence of State. Household economy. Enterprise economy. Competition and monopoly. National income accounting. Optimal production calculus. Consumption, saving and investment functions. Fiscal policy. Monetary policy. Inflation. Unemployment. Global and international economy.

Readings:

Elementarne zagadnienia ekonomii, praca zbiorowa pod red. R. Milewskiego, PWN, Warszawa 2000; P. Samuelson i W. Nordhaus, Ekonomia, PWE 1995; D. Begg, R. Dornbush, S. Fischer, Ekonomia, PWE 1996.

Computer Science – basic course

Person in charge: Zbigniew Mikurenda, M.A.

ECTS credits: 2

Theme and Outline:

 1. Windows 98 manual

 2. Computer graphics

 3. Text editors for MS WORD 97

 4. Internet – basics.


Semester 02 obligatory courses
Basics of Statistics

Lectures: Wacława Starzyńska, Ph.D., Tutorials: Maria Grzelak, Ph.D.

ECTS credits: 3

Theme and Outline: Statistic data. Basic statistical measures. Variations and variations distributions. Relations analysis, correlation and regression, dynamics analysis. Calculus of probability. Statistical conclusions, statistical hypothesis verification, estimation.

Readings:

T. Grabiński, Elementy statystyki międzynardowej, Kraków 1997; H. Kassyk-Rokicka, Statystyka. Zbiór zadań, Warszawa 1997; W. Starzyńska, Statystyka praktyczna, Warszawa 2000; M. Woźniak, Statystyka ogólna, Kraków 1997; R. Zieliński, Rachunek prawdopodobieństwa z elementami statystyki matematycznej, Warszawa 1973.Introduction to cultural studies

Lectures: Marek Olędzki, Ph.D., Magdalena Śniadecka Kotarska, Ph.D., Tutorials: Elżbieta Durys, Ph.D.

ECTS credits: 5

Theme and Outline: The content includes basic terminology of cultural studies, which are understood in genetic and synchronic senses. Also includes basics of historical science, cultural anthropology, sociology and religion science. The tutorials are focused on the analysis of texts on culture sociology, anthropology and history. The also present the basic concepts of various ideas of culture, nation and fatherland, mass culture, totalitarism and open society.

Basic readings:

A. Piskozub, Cywilizacje w czasie i przestrzeni, Gdańsk 1998; J. Le Goff, Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa 1997; C. Renfrew, Archeologia i język, Warszawa 2001; P. Rietberg, Europa. Dzieje kultury, Warszawa 2001, A. Toynbee, Studium historii, Warszawa 1999.Economics, Part 2

Lectures: Zbigniew Podlasiak, Ph.D.

ECTS credits: 5

Theme and Outline: Microeconomics: market, household, theory of consumer behaviour, theory of production, perfect competition and pure monopoly, business organisation and behaviour.

International Relations Theory

Lectures: Karol Stryjski, Ph.D.

ECTS credits: 6

Theme and Outline: Introduction to international relations science, basic concepts and definitions. The content of international relations. The origin of international relations science, its main streams. Sources of knowledge of international relations. Research methods. Internalisation and institutionalisation of international relations. Interactions in international relations. International relations parties. International systems, their evolution. Types of international relations. Character of international relations. Factors influencing international relations and international environment. International order, international and national safety. National identity and public opinion influence. Rules in international relations. Common values. Human rights in international relations.

Readings:

Ch. Frankfort – Nachmias i D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001; E. Haliżak i R. Kuźniar, Stosunki międzynarodowe, Geneza, struktura, dynamika, Warszawa 2000; J. Kukułka, Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2003; J. Kukułka, Teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa 2000; T. Łoś – Nowak, Stosunki międzynarodowe, Teorie – systemy – uczestnicy, Wrocław 2000.Methodology of Humanistic Sciences

Lectures: prof. Ryszard Kleszcz, Ph.D.

ECTS credits: 2

Theme and Outline: Introduction to methodology of humanistic sciences. Characteristics of various types of science, their classification and research methods analysis. Focus on humanistic sciences and their structure. Scientific recognition and its attitude towards common recognition, philosophy and theology. Description of historically important and contemporary scenic classifications. Formal sciences, natural sciences and humanistic sciences. Science structure. Justification as a condition of rational attitude. Humanistic sciences in contemporary culture.

Basic readings:

E. Agazzi, Dobro, zło i nauka, Warszawa 1997; J.M. Bocheński, Współczesne metody myślenia, Poznań 1992; Z. Hajduk, Ogólna metodologia nauk, Lublin 2000; S. Kamiński, Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Lublin 1992; T. Pawłowski, Tworzenie pojęć w naukach humanistycznych, W-wa 1986; P. Winch, Idea nauki o społeczeństwie i związki z filozofią, Warszawa 1995.

Semester 02 optional courses

Japanese Characters and Caligraphy History

Lectures: Masakatsu Yoshida, M.A.

ECTS credits: 3

Theme and Outline: The aim is to present Japanese language materials and publications on Japan. KANJI characters. Preparation to entry exams to Japanese schools. Japanese society, language, culture, art and tradition. Films on Japan, summarised with discussion. The course offers possibility to meet Japanese artists – actors, tea ceremony specialists, ikebana art specialists. Note: the course continues in following semesters.

History and Culture of Caucas

Lectures: Dawid Kolbaja, Ph.D.

ECTS credits: 3

Theme and Outline: Introduction to issues related to culture and civilisation of Caucasian countries. Origin of the countries, characteristics of international relations in the regional ethnic conflicts after the collapse of the Soviet Union. Geopolitical conditions of Caucas and Central Asia development, economical development scenario. Society during transformation period. Regional transformations. Relations and interactions: Caucas – Chechnya, Ingushetiya, Osetiya, Dagestan. Caucasian immigration to America. Russia policy towards Caucas and Central Asia. The collapse of the Soviet Union vs. Caucasian republics.

Basics readings:

G. Gleason, The Central Asian States. Discovering Independence; Etniczeskije i regionalnyje konflikty w Ewrazji, kniga 1-3, (ed.) B. Koppiters, Z. Remakl, A. Zwerew; M. Rywkin, Przemiany polityczne, etniczne i kulturowe w Azji Środkowej, „Obóz”, nr 31/32.


Introduction to Islam
Lectures: Izabella Kończak, Ph.D.

ECTS credits: 3

Theme and Outline: Basic information on origin and development of Muslim culture. Sacred texts of Islam (the Koran, sunna). Muslim responsibilities and obligations (prayer, pilgrimage, etc.). description of Islam fractions. Contemporary issues related to development of Muslim ideology.

Basic readings:

J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie, Warszawa 1997; J. Danecki, Słownik kultury islamu, Warszawa 1997; J. Danecki, Arabowie, W-wa 2001; M.M. Dziekan, Symbolika arabsko-muzułmanska, W-wa 1997; M.M. Dziekan, Arabowie słownik encyklopedyczny W-wa 2001; M Gaudefroy-Demomynes, Narodziny Islamu, W-wa 1988; F. Halliday, Islam i mit konfrontacji, Warszawa 2002; Koran, tłum J. Bielawski, Warszawa 1986; R. Piwiński, Mitologia Arabów, W-wa 1989; F. Robinson, Świat islamu, Warszawa 1996.Basic Knowledge of State and Law

Lectures: Marek Olędzki, Ph.D.

ECTS credits: 3

Theme and Outline: Basic knowledge of law, basic terminology of State and its institutions. Nature of the State. State – nation interactions. Functions of State. Government and system. State in teleological sense. Law and its language. Law systems. Creation of law and its implementation.

Basic readings:

T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 1996; w. Lamentowicz, Państwo współczesne, Warszawa 1993; P. Winczorek, Wstęp do nauki o państwie, Warszawa 2000; J. Steiner, Demokracje europejskie, Rzeszów 1993.Culture and Tradition of Great Britain

Lestures: Agata Dąbrowska, M.A.

ECTS credits: 3

Theme and Outline: British tradition and culture. The four nations of Great Britain vs. continental sense of English nation. The self – given supremacy of English over their neighbours. Geography of Great Britain. British citizens – national identity, stereotypes, class differentiation. Royal Family. British classical music, literature and art. Architecture – modern trends. London – now and before. British culture and tradition in post-modern era.Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
The database is protected by copyright ©essaydocs.org 2020
send message

    Main page