An Outline of the full-time study Programme of


Semesters 07-10 M.A. seminarsDownload 0.78 Mb.
Page10/10
Date31.05.2016
Size0.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Semesters 07-10 M.A. seminars

interregional specialisationInternational Relations in the 20th Centuries

Seminars: Prof. Waldemar Michowicz, Ph.D.

ECTS credits: 42

Theme and Outline: Disarmament during the period between the wars. National League and United Nations in international relations. Contemporary political thought of Arabic world. Transnational conflicts in Middle East. Decolonisation of Africa. Pacifistic movements after World War II. Economic, scientific, technical and cultural factors influencing peace.

Contemporary Political and Cultural Issues of European Integration

Seminars: Stanisław Konopacki, Ph.D.

ECTS credits: 42

Theme and Outline: Theoretical model of integration in the nineties. Integration vs. liberal democracy. European integration vs. globvalization. Europe and citizen society. Western European identity vs. Central and Eastern European identity. New tribalism and Christianism vs. integration.


International Culture

Seminars: Prof. Krystyna Kujawińska – Courtney, Ph.D.

ECTS credits: 42

Theme and Outline: International culture with the focus on British culture in the aspects of postmodernism, elitist culture, mass culture, national identity, advertising and mass media.

Globalisation and International Policy

Seminars: Ryszard Machnikowski, Ph.D.

ECTS credits: 42

Theme and Outline: Globalisation, contemporary international relations, transatlantic relations. War on terror. War in Afghanistan and Iraq. International and European security in the context of European integration and the position of USA and Great Britain in contemporary world.

Semesters 07-10 specialisation courses –

Eastern studies specialisation


Islam – Religion and Politics

Lectures: Prof. Marek Dziekan, Ph.D.

ECTS credits: 4

Theme and Outline: General aspects of Muslim religion. Political elements in Koran. Muslim thought: Al – Ghazali, Ibn Chaldun. Modernists: M. Abduh, M. Rachid rida, Al-Afghani. Fundamentalists: H. Al-Banna, Al-Maududi. Conetmporary Shiists: Khomeini and As-Sadr. Arabic socialism. The problem of Palestine.

Minor Asia. History and Culture

Lectures: Marek Olędzki, Ph.D.

ECTS credits: 4

Theme and Outline: Ethnic groups, nations and countries constituting the history of Minor Asia – political and cultural aspects. Focus on modern and contemporary times.

Basic readings:

E.H. Klengel, Hetyci i ich sąsiedzi, Warszawa 1974; R. Browning, Cesarstwo Bizantyjskie, Warszawa 1997; Sulejman Wspaniały i jego czasy (ed. H. Kunta), Wrocław 1998; J. Reyman, Dzieje Turcji, Wrocław 1973.
Main Aspects of Global Politics. Caucas and Central Asia

Lectures: Dawid Kolbaja, Ph.D.

ECTS credits: 4

Theme and Outline: Caucas as geopolitical region. Geopolitics and oil – oil as a determining factor for Russian policy towards Middle East. Caspian Sea in the context of legal and geopolitical issues. Competition for influence on Caspian Sea region among traditional parties (Russia, Iran, Turkey) and modern parties (Western Europe, USA). Geopolitical aspects of Caucas and Central Asia regions development. Economic development scenario. Terrorism + new challenge for security. Caucas, Central Asia and Uzbekistan. Carabhan War and refugies issues. Chechnya war.

Basic readings:

J. Bańbor, J. Bierny, D. Kuziel, Konflikty na Kaukazie, Warszawa 1997; T. Bodio, K. Wojtaszczyk, Kazachstan. Historia społeczenstwo, polityka, Warszawa 2000; T. Bodio, K. Wojtaszczyk, Uzbekistan. Historia, społeczenstwo, polityka, Warszawa 2001; A. Furier, Droga Gruzji do niepodległości Poznań 2000; W. Materski, Historia Państw Świata w XX w. Gruzja, Warszawa 2000; T. Świętochowski Azerbejdżan i Rosja. Kolonializm, islam i narodowość w podzielonym kraju, Warszwa 1998; M. Zakrzewska-Dubasowa, Historia Armenii, Wrocław-Warszawa-Kraków 1999.

Conflicts in Asia in the 20th Century

Lectures: Małgorzata Pietrasiak, Ph.D.

ECTS credits: 4

Theme and Outline: Origin of Asian conflicts – economic, cultural and national diversities and western superpowers interventions. Main conflicts during and after World War II – China, Japan, USA, Russia.

Basic readings:

„Azja – Pacyfik” t. 1, 2, 3, 4, 5; Bartnicki A., Zarys dziejów Afryki i Azji 1869-1996, Warszawa 1998. Bolechów B, Terroryzm w świecie podwubiegunowym , Toruń 2002; Dziak M. Burdelski M. Republika Chińska na Tajwanie, Toruń 1999; Dziak W.J. Kim Ir Sen Dzieło i Polityczne Wizje, Warszawa 2000; Fairbank J.K. Historia Chin: Nowe spojrzenie, Gdańsk 1996; Gawlikowski K., Powrót Hongkongu do macierzy, Warszawa 1997; Haliżak E. Stosunki międzynarodowe w regionie \Azji i Pacyfiku, Warszawa 1999; Jelonek A.W. Rewolucja Czerwonych Khmerów 1975-1978 Warszawa 1999; Korea Doświadczenia i perspektywy, pod red. K. Gawlikowski, E. Potocka, Warszawa 2002; Kowalczyk A., Kambodża 75-95; Kuczyński M. Konflikty zbrojne na świecie: Azja, Warszawa 1995; Pietrasiak M, Problem wietnamski na forum ONZ. 1945-1977, Łódź 2002.Jewish Issues and Zionist Movements in the 19th Century

and the First Half of the 20th Century

Lectures: Jacek Walicki, Ph.D.

ECTS credits: 4

Theme and Outline: Jews in Ancient and Medieval Times. Focus on Jewish history in 19th century and beginning of the 20th century (prior to 1939). Jewish nation in Western Europe, Russia and Central and Eastern Europe. Anti-Semitism. Balforąs declaration. Palestinian mandate. Beginnings of Jewish – Arabic conflict. Jews in the USA between the wars. Jews in the second Republic of Poland (1918 – 1939).

Basic readings:

A. Chojnowski, J. Tomasz, Izrael; E. Mendelsohn, Żydzi w Europie Środkowo-Wschodniej, P. Johnson, Historia Żydów, G. Shimoni, The Zionist Ideology; W. Laqueur, A History of Zionism.

Russian Questions on Russia

Lectures: Marian Broda, Ph.D.

ECTS credits: 4

Theme and Outline: Complex analysis of questions on Russia that are considered crucial for Russian intellectual and cultural tradition. Religious, ideological, cultural and social impact on and of analysed questions. Orthodox Church and Western elements of Russian philosophy. Old Russian theological thought. The thought of Russian Renaissance. The core, main stream and disputes of Russian philosophy of the 19th century. Russian Marxism and its migrant alternatives. Contemporary quest for alternative.

Basic readings:

W. Zienkowskij, Istorija russkoj fiłosofii; F. Copleston, Philosophy in Russia. From Hercen to Lenin and Berdaev; G. Fłorowskij, Puti russkogo prawosławija; N. Bierdjajew, Russkaja idieja; T. Špidlik, Myśl rosyjska. Inna wizja człowieka;A. Walicki, Rosyjska filozofia od oświecenia do marksizmu; M. Broda, Historia a eschatologia. Studia nad myslą Konstantego Leontjewa i „zagadka Rosji”.


Vatican’s Policy towards East

Lectures: Prof. Grzegorz Przebinda, Ph.D.

ECTS credits: 4

Theme and Outline: Part of wider question of religions and wars in Eastern Europe and Asia. Pope’s attitude towards Islam and Orthodox Church for the previous five centuries. Vatican vs. USSR. Vatican vs. China. Muslim and Christians in China. Vatican vs. Russia after 2000.

Basic readings:

R. Armour, Islam, chrześcijaństwo i Zachód. Burzliwe dzieje wzajemnych relacji, Kraków 2004; S. Runciman, Upadek Konstantynopola 1453, Warszawa 1968; K. Armstrong, Historia Boga. 4000 lat dziejów Boga w judaiźmie, chrześcijaństwie i islamie, Warszawa 1995; R. Bauckham, Biblia i polityka, Lublin 1995; G. Minois, Kościół i wojna. Od czasów Biblii do wojny atomowej, Warszawa 1998; H. Stehle, Tajna dyplomacja Watykanu. Papiestwo wobec komunizmu (1917-1991), Warszawa 1993; Z. Wietrzak SJ, Kościół katolicki w Europie Środkowo-Wschodniej, Kraków 1997; E. Winter, Russland und das papsttum (vol 1-3), Berlin 1960-1972; G. Przebinda, Większa Europa. Papież wobec Rosji i Ukrainy, Kraków 2001.
Culture of the East –Selected Aspects

Lectures: Artur Przybysławski, M.A.

ECTS credits: 4

Theme and Outline: Far East civilisation. Buddhism and lamaism. India, Tibet – history. Spiritual culture of India.

Readings:

A.L. Basham, Indie, Warszawa 2000; D. Snellogrove, H. Richardson, Tybet, Warszawa 1978; J. Powers, Wprowadzenie do buddyzmu tybetanskiego, Kraków 1999; L.O. Nydahl, Jakimi rzeczy są. Współczesne wprowadzenie do budyzmu, Kraków 1999; Muttavali, Księga wypisów starobuddyjskich, Kraków 1999; T. Lechnert, Oszuści w szatach, Gdańsk 1998; P. Williams, Buddyzm Mahajana, Kraków 2000; Tybetańska księga umarłych, (translate by I. Kania), Kraków 2001; E. Conze, Buddhist Thought in India, London 1962.Semesters 07-10 M.A. seminars -

Eastern studies specialisation

Philosophical, Social and Political Ideas – Past and Present

Seminars: Prof. Andrzej de Lazari, Ph.D.

ECTS credits: 42

Theme and Outline: Nation and national identity, xenophobia, nationalism in Central and Eastern Europe.

Islam – Past and Present

Seminars: Prof. Marek Dziekan, Ph.D.

ECTS credits: 42

Theme and Outline: Methodology of M.A. thesis. Classical and contemporary Arabic and Muslim world – politics, economy, culture. Relations of the Western world with Muslim. Muslims in Europe.

Politics and Historic and Its Eastern Aspect

Seminars: Prof. Grzegorz Przebinda, Ph.D.

ECTS credits: 42

Theme and Outline: Contemporary history of countries and nations on the post-soviet territory. Internal situation of the region. Russia, Ukraine, Belarus, Baltic Sea region, Caucasus, Central Asia, Afghanistan. Discussion: History of countries and nations and their internal and external policy.
Contemporary Society Theories

Seminars: Prof. Marian Broda, Ph.D.

ECTS credits: 42

Theme and Outline: Seminar of interdisciplinary character, with the focus on two main issues: theoretical description of contemporary societies in the context of social sciences and philosophy; analysis of cultural, civilizational, social, political and intellectual changes in global and regional aspects.
Contemporary International Relations in the Area of Asia and Pacific

Seminars: Małgorzata Pietrasiak, Ph.D.

ECTS credits: 42

Theme and Outline: Various aspects of Far Eastern policies, international relations, conflicts in the area of Asia and Pacific and economic and social development dynamics. Internal situation in the region. Focus on two regional superpowers: China and Japan and Indochina issues, Korean Peninsula and its impact on global situation, Taiwan, Tibet, political changes in Hong Kong.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
The database is protected by copyright ©essaydocs.org 2020
send message

    Main page