הפקולטה למדעי הרוח ב. א. רב תחומי Faculty of HumanitiesDownload 97.41 Kb.
Date29.04.2016
Size97.41 Kb.
#25790


הפקולטה למדעי הרוח

ב.א. רב תחומי

Faculty of Humanities

Multidisciplinary B.A. Programlogo%20bar%20ilan%20for%20paper


שם הקורס: שיטת המשפט הסינית מס' הקורס: 54-431-01/02

הדס פלד

סוג הקורס: (שיעור)

שנת לימודים: תשע"ב סמסטר: ב' היקף שעות: 2

אתר הקורס באינטרנט:

א. מטרות הקורס:

הכרת יסודות שיטת המשפט בסין העכשווית (מאז 1978).

ב. תוכן הקורס:

הקורס יבחן את יסודות שיטת המשפט הסינית, בדגש על סוגית שלטון החוק ומערכת המשפט המתעוררת בסין במהלך שלושים השנים האחרונות, מפרספקטיבה כלכלית, פוליטית, פילוסופית, תרבותית והיסטורית. בין הסוגיות שיידונו: שיטת ותורת המשפט, מוסדות משפטיים ותהליכי חקיקה; יחסי מרכז ורמה מקומית (לוקאליות); צמיחתו של משפט קונסטיטוציוני וזכויות אזרח.

מהלך השיעורים:

הקורס מועבר במתכונת של הרצאה ודיון. ההרצאות ילוו במצגות, סרטונים, וישלבו הרצאות אורח.

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

הערות

1

הצגת הקורס נושאיו ומטרותיו

מוטיבים מרכזיים בשיטת המשפט הסיני

המקורות ההיסטוריוסופיים של המשפט הסיני העכשווי

1. Benjamin I. Schwartz, The World of Thought in Ancient China, "Confucius: the Vision of the Analects" (Chap. 3), Legalism: the Behavioral Science" (Chap. 7) (Cambridge, Mass: Belknap Press of Harvard University Press, 1985)

2

המקורות ההיסטוריים של המשפט הסיני העכשווי - התקופה הקיסרית

השפעתו של המשפט בתקופה הקיסרית על שיטת המשפט הסינית העכשווית

2.Albert H. Y. Chen, An Introduction to the Legal System of the People's Republic of China, Hong Kong: Lexis Nexis, 3rd ed. 2004, "The Legal History of Traditional China" (Chap. 2);

3. Jonathan K. Ocko, " I'll Take it All the Way to Beijing: Capital Appeals in the Qing", The Journal of Asian Studies 47, no. 2 (May 1988): 291 – 315.


3

המקורות ההיסטוריים של המשפט הסיני העכשווי – תקופת הרפובליקה והתקופה המאואיסטית (עד 1978)

השפעת המשפט בתקופת הרפובליקה ובתקופה המאואיסטית על שיטת המשפט העכשווית

4. Albert H. Y. Chen, An Introduction to the Legal System of the People's Republic of China, Hong Kong: Lexis Nexis, 3rd ed. 2004, "The Legal History of Modern China" (Chap. 3)

5. Laszlo Landany, Law and Legality in China: The Testament of a China Watcher, The Mao Era – Lawlessness (London: Hurst & Company, 1992)


4

5


מבנה הממשל בסין

האורגנים בשיטת הממשל הסיני: הקונגרס הפוליטי המייעץ; הקונגרס המרכזי; הממשלה

מודל הריבון כנגד מודל הפרדת הרשויות

6. The Chinese Constitution (Chap. 2, 3)

7. Fusen Zhang (ed.), Outlines of the Constitution of the People's Republic of China, (Beijing: Lawpress, 2004)

8. LC Backer, "The Rule of Law, The Chinese Communist Party and Ideological Campaigns: Sange Daibiao (the 'Three Represents'), Socialist Rule of Law and Modern Chinese Constitutionalism. 29 (2006-2007)

9. Top Legislator Stresses Differences Between Chinese, Western Political Systems (Beijing Review, March 9, 2009)


6

7


מקורות החוק

כללי הפרשנות והמדרג הנורמטיבי


10. Chenguang Wang and Xianchu Zhang, Introduction to Chinese law, Hong Kong : Sweet & Maxwell Asia, 1997. (Chaps. 5, 6)

11.The Law on Legislation of the People's Republic of China

12. Interpretations of the Chinese Supreme People's Court


תרגיל בכיתה - פרטים ימסרו בהמשך


8

One Country Two Systems

פדרליזם בסגנון סיני

13. The Basic Law of Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China

14. Ng Kaling and Ng Tantan v. Director Immigration (1998)

15. Jiang Enzhu v. Emily Lau Waining (1998)

16. FG Hemisphere Associates LLC v. DemocraticRepublic of Congo (2011)
9

10


הרשות השופטת:

עבר, הווה ואתגרים לעתיד

עצמאות שיפוטית ואקטיביזם שיפוטי


17. Judges Law of the People's Republic of China

18. The Organic Law of the People's Court of the People's Republic of China

19. Mei Ying Gechlik, "Judicial Reform in China: Lessons from Shanghai", 19 Colum. J. Asian L. 97,

20. Keith Henderson, "Corruption in China: Half Way Over the Great Wall", Transparency International Global Corruption Report: Corruption and Judicial Systemsכחלק מהנושא ישולב סרט דוקומנטרי על מערכת המשפט בסין

11

12


מדיניות הדלת הפתוחה התפתחות דיני השקעות חוץ (FDI) והשפעתם על התפתחות שיטת המשפט

21. Law of the People's Republic of China on Chinese-Foreign Joint Ventures

22. Law of the People's Republic of China on Chinese-Foreign Contractual Joint Ventures

23. Law of the People's Republic of China on Wholly Foreign Owned Enterprises

24. Leontine D. Chuang, "Investing in China's Telecommunications Market: Reflections on the Rule of Law and Foreign Investment in China", 20 Nw. J. Int'l L. & Bus. 509 (2000)

25. James McGregor, One Billion Customers: Lessons from the Front Lines of Doing Business in China, Chapter 2. "Same Bed, Different Dreams"


כולל הרצאת אורח – פרטים ימסרו בהמשך

13

המהפכה החוקתית בסין

26. Fusen Zhang (ed.), Outlines of the Constitution of the People's Republic of China, (Beijing: Lawpress, 2004)

27. Keith J. Hand, "Using Law for a Righteous Purpose: The Sun Zhigang Incident and Evolving Forms of Citizens Action in the People's Republic of China", 45 Colum. J. Transnat'l L. 114 (2006)

28. He Haibo, "The Idealism and Reality of Rule of Law: A Survey of Withdrawing Action in Administrative Litigation"

14

משפט וחברה בסין של עידן הרפורמות: מגמות, הישגים ואתגרים

29. Hu Jintao, Speech at the Meeting Marketing the 30th Anniversary of Reform and Opening Up (February, 2008)

30. Stanley Lubman, "Bird in a Cage: Chinese Law Reform After Twenty Years", 20 NW. J. INT'L L. & BUS. 383

31. Randall Peerenboom, "What have we Learned about Law and Development? Describing, Predicting and Assessing Legal Reforms in China", Michigan Journal of International Law, Vol. 27, pp. 823-871, Spring 2006

ג. חובות הקורס:

דרישות קדם:

חובות / דרישות / מטלות:

נוכחות חובה

חומר קריאה חובה – יועלה לאתר הקורס

מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר):

10 נק' – נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים (לרבות תרגיל אמצע קורס)90 נק' – בחינה מסכמת

ד. ביבליוגרפיה: (חובה/רשות)

ספרי הלימוד (textbooks) וספרי עזר נוספים:

חומר מחייב למבחן:

חומר קריאה חובה (כמפורט בטבלה לעיל)

ביבליוגרפיה מורחבת (מומלצת):


 1. Benjamin I. Schwartz, The World of Thought in Ancient China, "Confucius: the Vision of the Analects" (Chap. 3), Legalism: the Behavioral Science" (Chap. 7) (Cambridge, Mass: Belknap Press of Harvard University Press, 1985);

 2. Albert H. Y. Chen, An Introduction to the Legal System of the People's Republic of China, Hong Kong: Lexis Nexis, 3rd ed. 2004, "The Legal History of Traditional China" (Chap.2); "The Legal History of Modern China" (Chap. 3);

 3. Jonathan K. Ocko, " I'll Take it All the Way to Beijing: Capital Appeals in the Qing", The Journal of Asian Studies 47, no. 2 (May 1988): 291 – 315;

 4. Zhiping Liang, "Tradition and Change: Law and Order in a Pluralist Landscape", Cultural Dynamics 1999, Vol. 11, 215;

 5. Laszlo Landany, Law and Legality in China: The Testament of a China Watcher, Chap. 2: The Mao Era –Lawlessness (London: Hurst & Company, 1992);

 6. Suli Zhu, Legal Development in China (Hong Kong: Sweet & Maxwell, 1996): "The Function of Legal Evasion in China's Economic Reform – From a Socio-Legal Perspective";

 7. The Constitution of the People's Republic of China;

 8. Fusen Zhang (ed.), Outlines of the Constitution of the People's Republic of China, (Beijing: Lawpress, 2004);

 9. Chenguang Wang and Xianchu Zhang, Introduction to Chinese law, Hong Kong : Sweet & Maxwell Asia, 1997;

 10. LC Backer, "The Rule of Law, The Chinese Communist Party and Ideological Campaigns: Sange Daibiao (the 'Three Represents'), Socialist Rule of Law and Modern Chinese Constitutionalism, 16 Transna'l L. & Contemp. Probs. 29 (2006-2007);

 11. Top Legislator Stresses Differences Between Chinese, Western Political Systems (Beijing Review, March 9, 2009);

 12. The Law on Legislation of the People's Republic of China;

 13. Gov't Revokes 92 Outdated Statues (Beijing Review January 24, 2008);

 14. Interpretations of the Chinese Supreme People's Court ((כפוף להשלמה ופירוט

 15. The Basic Law of Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China;

 16. The Basic Law of Macau Special Administrative Region of the People's Republic of China;

 17. Relevant Interpretations by the Standing Committee of the National People's Congress;

 18. Ng Kaling and Ng Tantan v. Director Immigration (1998);

 19. Jiang Enzhu v. Emily Lau Waining (1998);

 20. Judges Law of the People's Republic of China;

 21. The Organic Law of the People's Court of the People's Republic of China;

 22. Mei Ying Gechlik, "Judicial Reform in China: Lessons from Shanghai", 19 Colum. J. Asian L. 97;

 23. Keith Henderson, "Corruption in China: Half Way Over the Great Wall", Transparency International Global Corruption Report: Corruption and Judicial Systems;

 24. Reporting Courts Independently, Beijing Review, Vol. 52, No. 22, June 4 2009;

 25. Fusen Zhang (ed.), Outlines of the Constitution of the People's Republic of China, (Beijing: Lawpress, 2004);

 26. Zhang Mo, "The Newly Enacted Property Law and the Protection of Property Rights in China", Berkley Business Law Journal, 2008;

 27. Kahn, Joseph. 2007. “China approves property law, strengthening its middle class,” The New York Times, 16 March 2007;

 28. Keith J. Hand, "Using Law for a Righteous Purpose: The Sun Zhigang Incident and Evolving Forms of Citizens Action in the People's Republic of China", 45 Colum. J. Transnat'l L. 114 (2006);

 29. Outline for Promoting Law Based Administration in an All Round Way (2004);

 30. He Haibo, "The Idealism and Reality of Rule of Law: A Survey of Withdrawing Action in Administrative Litigation";

 31. Edward Cody, "Officials Held Hostage by Chinese Farmers" Washington Post (November 10, 2006);

 32. Joseph Kahn, "Rivals Seek to Expand Freedoms in China", The New York Times (February 25, 2007);

 33. Administrative Litigation Law of the People's Republic of China (1989);

 34. State Compensation Law of the People's Republic of China (1994);

 35. Administrative Penalty Law of the People's Republic of China (1996);

 36. Administrative Supervision Law of the People's Republic of China (1997);

 37. Administrative Reconsideration Law of the People's Republic of China (1999);

 38. Administrative License Law of the People's Republic of China (2003);

 39. Regulation on Complaint Letters and Visits of the People's Republic of China (2005)

 40. Leontine D. Chuang, "Investing in China's Telecommunications Market: Reflections on the Rule of Law and Foreign Investment in China", 20 Nw. J. Int'l L. & Bus. 509 (2000)

 41. Dickie, Mure, “China calls to restrict foreign takeovers,” Financial Times, 3 August 2006

 42. James McGregor, One Billion Customers: Lessons from the Front Lines of Doing Business in China, Chapter 2. "Same Bed, Different Dreams",

 43. Information Office of the State Council of the People's Republic of China, China's Efforts and Achievements in Promoting the Rule of Law (February, 2008)

 44. Hu Jintao, Speech at the Meeting Marketing the 30th Anniversary of Reform and Opening Up (February, 2008)

 45. Stanley Lubman, "Bird in a Cage: Chinese Law Reform After Twenty Years", 20 NW. J. INT'L L. & BUS. 383

 46. Randall Peerenboom, "What have we Learned about Law and Development? Describing, Predicting and Assessing Legal Reforms in China", Michigan Journal of International Law, Vol. 27, pp. 823-871, Spring 2006
Download 97.41 Kb.

Share with your friends:
The database is protected by copyright ©essaydocs.org 2022
send message

    Main page