A study of the Life and Personality of Abu Hamid Muhammad al-Tusi al-Ghazali, togetherDownload 1.09 Mb.
Page23/23
Date conversion30.05.2016
Size1.09 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

March. 1910.

- Pugio Fidei. Leipzi&. 1687.

L. Massignon, La Passion d'al-Halldj. Paris. 1922. - Textes In6dits. Paris. 1929. P. Elmer More, Christian Mysticism. London. 1932.

R. A. Nicholson, Eastern Poetry and Prose, Cambridge. 1922. - The Idea of Personality in Sufism. Cambridge. 1923. - .4 Literary History of the Arabs. Cambridge. 1930. - The Mystics of Islam. London. 1914. - Studies in Islamic Mysticism. Cambridge. 1921.

J. Obermann, Der Philosophische and Religiose Subjectivismus Ghazalfs. 1921.

237

238


M. Assn Palacios, Islam and the Divine Comedy (tr. H. Sunderland). London.

• 1926.


- Logia et Agrapha. Patrologia Orientals,. \III, XIX. Paris. 1926.

- La Mystique d'al-Gharalf. Beyrout 191 f­

- La esptritualidad de Algazel y ore scni to .-ristiano. Madrid. 1934-1936. Blaise Pascal, Works (ed. Lahure). Paris. 1972 Plotinus Enneads (tr. S. Mackenna). London 1917- 1o. G. Russell (A. E.), Song and its Fountain, I . radon. 112. Margaret Smith, An Early Mystic of Baghdad L Ion. 1935. - RSbi'a the Mystic and her Fellow-Saints in l:l'sm. 'ambridge. 1928. - Studies in Early Mysticism. London. 1931 G. Le' Strange, Palestine under the Moslems, hmdo..', Tbyn. St. Thomas Aquinas, Contra Gentiles.

- Summa Theologica.

A. J, Wensinck, The Relation between al-Gkasdlf's Cosmology and his Mysticism.

Amsterdam. 1933­

A. F. Wfistenfeld, Die Acadamien der Araber and ihre Lehrer. Gottingen. 1937. The Zohar (tr. H. Sperling and 111. Simon), London. 1931-34. S. Zwemer, A Moslem Seeker after God. New York. 1920.

II. ARABIC, PERSIAN AND SYRIAC AUTHORS

N. al-D. Ibn al-'Arabs, Kitab al-Ajwiba (tr. T. H. Weir). J.R.A.S. 1goi. - Fusus al-Hikam. Bombay. A.H.1300. - Futlihal al-Makkiya. Cairo. A.H. 1293­- Tarjurndn al-Ashwaq (ed. and tr. R. A. Nicholson). London. 1gi,.

Ibn 'Asakir, Kitab Tabyin (tr. Mehren) IIIrd Inter. Congress of Orientalists. Abu'l Faraj Barhebraeus, Book of the Dove. Leiden. i9o9. Abu Hamid al-Ghazall, The Alchemy of Happiness (tr. C. Field from the

Hindustani). London.

- al-Arba'in ft Ulul al-Din. Cairo. A.H. - Ayyuha'-l-Walad. Cairo. A.H. 1349­- Bidayat al-Hiddya. Cairo. A.H. 1349. - Fatihat al-'Ulum. Cairo. A.H. 1322.

- al-Hikmat ft Makhlugat Allah, Cairo. A.H. 5321.

Ihya 'Ulum al-Din. Cairo. A.H. 1272 (reprint 1340). - Imih (margin Ithaf). Cairo. A.H. 1311. - Khuldsat al-Talanif f'l-Tacawwuf. Cairo. A.H. 1327. - Kimiya al-Sa4da. Cairo. A.H. 1343. - al-Ma'arif al-'Agliyya. 11 MS. Bodleian. Pococke 263. - Ma'arij al-Quds fi madarij Ma'rifat a1 Nafs. Cairo. - al-Matinun bihi 'ala Ghayr ahlihi. Cairo. A.H. 1309. - at-Marinun al-Saghir. Cairo. A.H. 1309. - al-Maglad al-Asnd Sharh Asma Allah. Cairo.

- Min Ajwibat As'ilat Ibn al-'Arabf. MS. Paris. 5291­- Minhaj al-'Ahidin. Cairo. A.H. 1353. - Minhaj al-'Arifin. Cairo. A.H. L344­- Mi'rdj al-Sdlihtra Cairo. A.H. 1344.

.tlishkat al-Anwar. Cairo. A.H. 1343. - ;bli'yar al-'I'm. Cairo. A.H. 1329. - .1111kashafat al-Quhib. Cairo. n,d.

al-Mungidh min al-Datal. Cairo. A.H. 1304

- al-Qalida al-Ta'iyya. Cairo. A.H. 1346.

- al-Radd alJamil li Ilahivat 'Isd bi larch allnjfl. - ol-Rawdat al-Tdlibin, Cairo, A.H. 1344­- al-Risalat al-Laduniyya. Cairo. A.H. 1343. - al-Risalat al-Wa'yya. Cairo. A.H. 1343.

- (attributed tc) Sire al-'Alamayn wa Kashf ura fit-Darayn. Cairo. A.H. 5327.­A. b. 'U. al-jullanl al-Hujwiri, Kashf alMahjab (tr. R. A. Nicholson), London.

1926,

BIBLIOGRAPHY 239Ikhwln al-Sail, Rasa'il. Cairo. 1928.

Isaac of Nineveh. Mystic Treatises. (Tr. A. J Wensinck): Amsterdam. 1923. Abu Nu'avm al-Isfahani, Hilyat al-.tw?rya MS. Leiden Or. 3iIa. 'A. al-R.. Jamt, Lawa'ih (ed. and tr. R. Ff. Whinfield). London. 1928.

Nafaat al-Uns.. (ed. W. N. Lees) Calcutta. 1850.

J. al-Din Ibn al-Jawzi, al-Ndmus ft Talbis Iblis. Cairo. A.H. 1340. Ibn Jubayr, Rihla (ed. de Goeje). London 1907. Ibn Khaldun, Ilistoire des Berb&res (tr. de Slane). Paris. 1925. Ibn Khallikln, Biographical Dictionary (tr. de Slane). . Paris. 1842­M. b. 'A. al-Khatib, Mishkat al-Ma.66fh. Lucknow. A.H. 1319. M. Bagir Khw&nsarl, RaWat al-Jannat. Teheran. A.H. 1306. Abu J'alib al-Makki, Qut al- uliib, Cairo. A.H. 1351.

'A. al-Wahid alMarrakusbI, History of the al-Mohades (ed. R. Dozy). Leiden.

1881.


H. b. Asad al-Muhasibl. Fall fi'l-Mahabba. MS. Leiden. Or. Via. - Kitab al-'71m. MS. 'Milan Am. 460. - Ma'iyyat al-'Aql wa ma'ndhu. MS. Stambul. Jarallah. - al-Ri aya li Hugaq Alldh (ed. Margaret Smith). Cambridge. - Risalat Adab al-Nufus. t'IS. Stambul. Jarallah.

al-IValdva (Nal6'ih). Cairo Ta;. 1416.

AI. al-Murtada, Ithaf al-Soda. Cairo. A.x. 1311­

'A. al-R. al-Mun&wl, at-Kawakib al-Durriyya. MS. Brit. Mus. Add. 23369. 'Abd al-Qadir, Futiih al-Ghayb (margin Qala'id). Cairo. A.H. 1303. Qazw[nl, Athdr al.Bil4d (ed. F. Wustenfeld). Guttingen. 1848. Abu' 1-QAsim al-Qush'ayri, Risala. Cairo. A.H. 1330. M. Rid&, Aba Humid al-Ghas4li. Cairo. 1924.

Abu'l-Walid ibis Rushd (Averroes) alKashf 'an manahij. al-adilla. Cairo.

A.H. 1319.

J. al-D. Rums Diwdn Shams-i-Tabriz (ed. and tr. R. A. Nicholson). Cambridge.

1928. -


Abu NaF al-Sarraj, Kitab al-Luma' (ed. R. A. Nicholson). London. 191,.. 'A. al-W. al-Sha'rdril. (Sha'rlwi) al-Anwdr al-Qudsiyya (margin Landgilrl

Cairo. A.H. 1299.

- Lata'if al-Minan. Cairo. A.H. 1288.. - Mizan (ed. Perron). Alger. 1898.

- al-Tabagat al-Kubra (Lawigih al-Anwar). Cairo. A.H. 1299.

Ibn Sin& (Avicenna), Fi'l-Kashf -an Mahtyat al-$alai, Cairo. 1817. T. al-D. al-Subkr, J'abagat al-Shafi'iyya. Cairo. A.H. 1324.

Sh. al-D. Abu Hats Suhrawardi, 'Awarif al-Maarif (margin Ihya)• Cai

A.H. 1272 (reprint 1340).

'A. at-R. al-Sulamf, Tabaqat al-$ufiiyya. MS. Brit. Mus. Add. 18520. M. al-Tadaff, Qala'id al-Jawethir. Cairo. A.H. 1303. Ibn Tufayl, Hayy b. Yagzdn. Alger. 1goo.

Yafi'f al-Sb, al-Tamimi, Mir'at al-Jandn. MS. Br. Mus. Or. iii (sup. 4 Yaqut b. 'Abdallah, Mu'jam al-Buldan (Geog. Worterbuch). Leipsig. I. Ziy& Bay, Khardbat. Stambul. A.H. 1291,

BIBLIOGRAPHY


1940.

1344.


A.H. 1346.

MS. Aya Suya. 2246.

.Y

INDEX


I. GENERAL

Arabic names to which the definite article al- is prefixed will be found under their initial letter- Titles of books, etc., are printed in italics.

'AbdallAh h. Ja'far, 43, 44, 49 'Abdallah b. 'Umar, 46

'Abd al-Ghafir, Abu'1-Hasan al-Fdrisl,

32, 33, 61, 62

'Abd al-Hakim, 42

'Abd al-Qadir al-Jilani, 204, 205, 207 Ahiwardf, Abu'l-Mu4affer, 37 Abraham, 114, 126, 180 Abu'l-'Abbas al-Alishl, 37, 38 Abu 'AbdallAh Af. b. Hamdln, 198 Abu 'Abdall3h b. Said (al-ZAhid). 27 Abu Darda, 49. 50 Abu Dharr, 184

Abir Hhmid, A. b. SalAmat, 30

Abu 'HAmid al-Ghazall (uncle f

al-Ghaz.ll), ro, 17

Abu'l-Hasan al-Basrl, 28, 43 Abu Hurayra, 49 Abu'l-Khattab, 65

Abu Nu'aym al-IsfahAnl, 15, 124 Abu Sa'd al-Mubarak, 204

Abu Sa'id b. Abi'l-Khayr, 9, 184 Abu Sulavman, see al-Dar3nl Abu Talib, see al-Makkt AN TammAm, 37

Abu'l-WafA' b. 'Ugayl al-Hanball, 61 Ably Yazid al-Bistamf, 9 123, 125, 126,

156, 230, 232 ff.

Adam, 107 114 Adrianople, 218 Affifi, A. E., 212 Afghanistan, 6z Ahkdm al-Q>Mr'dn, 62 Ahmad b. Khadawiya, Aini, M. 'All, 204, 205 AhhMr Da'aid, 114 Alemanus, Johanan, 278 Aleppo, 209, 219 Alexander, II Alexandria, 28, 64, 112 Alffsi, Isaac, 218 'All b. Abl Talib, 64, 21.6

'All b. Yiisuf b. TAshfln, 63, 64, 1g8 Almohades, 64

Almoravides, 21, 64 Alp Arslan, in, s8

Aminiyya (Madrassa), 28

Amul, 19, 28 Andalusia, 198, 203 Angela of Foligno, coo Anthony, St., 52

Aquinas, St. Thomas, 67, 220 ff., 224 Asceticism, 17, 91 ff., 124, 129, 154

162, 201, 204, 229 Avendeath (Ibn Da'ud), 217 Averroes, see Ibn Rushd Avicenna, see Ibn SIMS Augustine, St., 2g, 121, 187 'Awarrf al-Ma'tlrnf, 207

Baghdad, ro, 149 ff., 29, 30, 33, 35. 55,

6o, 63 ff., 127 ff., 183, 198 ff., 204

209, 219

Baharanl, Abu'l-Fadl al-blu er, 202 Balearic Isles, rg8

Balkh, 19

Balgls (Quests of Sheba), 27 Barcelona, 217, 223 Barbebraus, 219 Barker, E., zoo, 136 Barkiyaruk, Majd al-Mulk, 61 Basra, 19, 48, 113, 128, 205 Baybaq, 61

Bayt al-Hikma, 20

Beauty, Divine, 89, 93, 94, 109, 131,

138, 139, 141, 151, 153, 175 fl.,

190, 192, 196, 205, 207, 209, 212,

228, 230, 233.

Bedouin, 55, 73 Berbers, 64 Bethlehem, 120

Bishr b. al-Harith, 183 Bistaml, see Abif Yazid Bahme, Jacob, 145 Book of the Dove, 319 Book of Love (Ihyu),.213

Book of the Refutation of the Bigot, 202 Brockelmann, C., 66, 202 Browne, E. G., 9, 134, 139 Bukhsh, Kh., 20

Bundar, Ibn al-Husayn, 193

126


241

244 INDEX

Listron, 218

Lotze, 234

Love. 35, 75, 84, 88, 99, 109, 123, 12q,

129, 131, 141, 152 ff., 173 ff., 185 ff.,

204, 212, 213, 226, 228, 232 1obab al-lhva, 55, 202 Llsgman, 52, 52
.4fa'arif ai-':lvlivya, 203, 227

Macdonald, D. B., 64 Maimonides, 217

Majd al-Din Muhammad, 6o Afajma' at-Ghara'ib, 62 isfalnun, 177

Makkl, Abu Tdlib, 123, 128, 163 Mdlik b. Dlnar, 48 Malik Shah, 9, 28, 61 Ma'mun, 20

11Iagd$id al-Fahisafa, 199, 223

Maraght, Abu'l-Futuh, 28 Marakash, 198

Marakushi, 'Abd al-Walud, 64 Mark, SL, 1x4

Martin, Raymund, 223, 225 Ma41$i, NW Allah, 27 Masruq, 183

Ma.ssignon, L., 112, 125, 127 Matthew, St., 1x6 ff., 128, r55 MazdarAn, 13

Mecca, 15, 22, 63, 128 Media, 6

Medina, 15, 6o, 216

Meditation, 25, 26, 32, 49, 67, 94,

168 ff., 185, 201, 213, 231

Melatia, 21g Merv, 2g Meshed, 9

Minaret of al-Ghaz&li, 27

Mishkdt at-Anwar, 232, 199, 202, 212,

2,8, 227, 235

Mizdn al-'Amal, 202, 217, 21g, 223, 227 More, Elmer, 173

Morocco, 33, 63, 199, 214

Moses, 15, 114, 117, 126, 235, 180, 211 Moses Ibn Habib, 218 Mosul, 19

Muhammad, the Prophet, 16, 34, 41,

43. 46, 49 ff., 6o, 77, 78, 82, 95, 97­

99, 101, 114, 122, 125, 143, 145, 146,

161, 179, 180, 210, 214, 225, 233, 236 M4diabal at-Nufas, 124

Muhaslbf, Harlth, 123 ff., 200, 229 8. Muk4shafai al-Qulab, 227 Munaw1, 35, 39, 51. 53, 92 ff., 122, 125,

141, 143


Mungidh min al-DaMl, igg

Mania, 209

Murta4a, 15, 18, 30, 37, 51, 66, 84,

85, 94, 202

Music, 58, 83 ff., 109, 110, 1F2,
125, 129, 131, 197, 201, 207

INDEX


245

113,


Naples, 220

Nardi, Bruno, 220 Na.r al-Magdisl, 27 Nassaj, Yusuf, 14, 25 Nawgan, 9

Nawgani, Abu Sa'Id, 30 Neo-Platonism, 105, io6, log, 110,

112 ff.


Nicholson, R. A., 9, 38, 46, 112, 173,

178, 213, 233. 234

Nishapur, ,o, 15, 17 ff., 31, 32, 6o ff-,

65, 77, 84, 129

NlshApurf, Abu Sa'Id b. Yahya, 64, 65 Niyam al-Mulk, 9,,17 ff. Nurl, Abu'l-Husayu, 49

Qabbalah, -218

Qadiriyya, order, 204, 205 Qaslda al-Ta'iyya, 9o, 118, Qazwln, 55

Qazwinl, 37, 39

Qur'4n, 10, 25, 35, 5o, 62, 87, 109, 114,

122, 124, 154, 227, 233, 236 Quray:h, 43, 44 Qushayri, Abu'I-Oasim, 17,

129 ff., 164, 229 QtI al-Quiab, 128

Rabi a al-'Adawivya, 45, 52, 57, 123,

179, 187, 230, 232 ff.

Radhkdn1 al-Tus1, 13

al-Raggl, Abu Bakr, see al-Dinawarl al-Raggi, Ibrahim, 51, 52 Rawdal al-f'alibln, 26, 131, 21-7 Raymond (of Toledo), 220 Ra2I, al-TayalisI, 174

Reason, 69, 71, 76, 124, 142, 151, 222,

225

Recollection, 25, 94 ff., 103, Iii, ,68 ff.,180, 182, 193, 206, 231 Repentance,.29, 102, 128, 152 ff., 206,

228


Republir, The, Iiz

Resurrection; 41, 59, 77, 98, 118, 196,

208

Ri'aya ti Uagaq A11ah, 123Rida, M., 11, 15, 19, 37, 56, 6o, 65,

94, 126, 3198, 200, ^-16

Rifa'I, Ahmad, 205 ff. Rifa'iyya; order, 205 ff. Risalat al-Laduniyva, 227

Risalat at-Qushayriyya, 62, 129, 219 Rumi, Jalal al-Din, 178, 235 Russell, George, 83

Sa'd b. Faris, al-LubAn, 65

Sa'di, 207

Said {Grand Vizier), 33

Saints, 42, 52, 56, 102, 103, 142, 163,

165, 193 8., 204, 217, 222, 226, 228,

232


Salerno, 220

Samisatiyya, Rhangah, 26

Sarraj, Abu NW, 51, 174, 193, 216 Satan, 14, 24, 74, 75, 78, 134, 156, 157 Satisfaction, 29, 89, izg, 163, 173,

182 ff., 232

Seftrtt, 218

Self- the 70, 84, 91, 94, zoo ff., 103,

107, 227, 143, 148 ff., 160, 174, 175,

181; 186, 289, 194, 206 ff., 212,

231 ff. ; self-mortification, 17, 18, 25 Seljugs, 20, 65

Seven Heavens, 38, 110 ff., 224

Seville, 64, 198. 199, 209

ShabbAk, see al-Jurlanf Shadhill, Abu'l-Hasan, 213 Shadhitiiyya, order, 214, 216 Shafi'l, 42, 63, 129 5hahnama, 9

Shakespeare, go Sha'ranl, 123, 216

Shibli, 35, 49, 123,-127, 164, 177, 103 Shirizi, Abu Ishaq,'20 Sicily, 220

Sima'an (Christian monk), 118

Sin, 25, 41, 53, 75, 79, 102, 120 ff.,

153, 160, 164, 166, 180, 194

Sitt al-Nisk, 6o Sociability, 40 ff.

Solitude, 18, 25, 54, 67, 73, 84, 93 6.,

103, 168, 169, 186, 195, 201, 203 Solomon, 114, 135

Soul, the, 16, 23, 25, 53. 56, 73, 88,

91, 98, 107 ff., 213, 122 R., 141 ff.,

147 ff., 157, 166.ff., 174 ff., 189,

207, 219, 222, 228 ff.; Universal

Soul, 107, 213

Spain, 21, 64, 198, 199, 209, 219, 2298. Spheres, the, go, 109, 113 Spirit, the Divine, 90, 120, 1.26, 142,

145, 208, 231

States, 5Ufi, 14, 15, 56, 88, 131, 162,

168, 173, 174, 201, 216, 229, 232
Stations, Stiff,- 14, 72, 131, 163, 166,

168, 173, 174, 216, 232

Subkl, so, 11, 13 ff, iS, 20, 21, 26 ff.,

32, 33, 35 ff., 53, 55, 60, 62 ff-, 71,

84, 85, 102, 215

Sufis, 17, 18, 22, 23, 33, 51, 53, 82,

88, 89, 91, 95, 104, 122, 123, 125,

129, 143, 157, 168, i89, zoo, 201,

209, 214, 216, 227, 230 ff., 236 Sufism, 24, 15, 17, 22, 23, 25, 26, 32,

62, 129, 141, 157, 200, 20t, 204, 207,

209, 214, 227, 230, 235, 236

Sufyan al-Thawrl, see al-Thawri Suhrawardi, al-lllagtul, 19, 37 Suhrawardi, Shibab al-Din, Abu Hafs,

179, 207 ff.

Sulami, Abu 'Abd al-RahmAn, 129, 171 Sus, 63

Suwar, M. b., 1,4

Syria, 25, 63, 120, 209, 214, 216,

230

TabarAn, 9, 36T'abaristdn, 19, 28, 61 Tabagal al-,dbyya, 129 TIdaf2, 205

Tafriga bayn al-Islam wa'l-Zandaga,

199

Tafstr (Kildb Haga'iq at-Tafstr), 129145

i

19, 62,Obermann, J., 112 Orpheus, 85 Otto, R., 99 Oxus, 62

Padwick, C., 115 Palacios, M. Asin,

225

Palermo, 220 Panentheism, 211, 234 Pantheism, 211, 234 ff.Paradise, 36, 41, 43, 59, 76, 92 ft.,

118,154, 166,187 ff.,195,196, 222 ff.,

226

Paradiso, 224Pascal, Bfaise, 225 ff.

Path, of the Sub, 17, 18, 25, 55, 72,

9i, 121, 131, 147, 152, 159 1f.

173 ff., 192, 204, 207, 228

Patience, 8o, 128, 154, 162 ff. Paul, St., 24, 216, 118, 119, 146 Pensies (of Pascal), 225 Persia, xo, 21g

Pheedo, 112 Pharisees, 117 Plato, tog, 121, Platonism, 112 Plotinus, 105 ff., 112 Porphyry, 1i2 Potiphar, t77

Poverty, 6o, 92, 125, 262, 184, 194 Prayer, 35, 8o, 90, 95 ff., 110, 113, 124,

i6,, 169, 171, 208, 229, 231;.for

the dead, 97

Prophet, see Muhammad Psalms, 85, 114 Pugio Fidei, 223, 225

Purification, 25, 89, 91, 100, 102, 113,

120, 1211 124, 1$7 ff., 162, 205, 229

120, 212, 220, 224,

95,


i

112


227,

246


Tahafut al-Faldsafa, 199 Takhrij (of Iraqi), 216 Talbis MO. 200 Talmud, Ito

Tarjuman al-Ashwaq, 213 7awral, 114

Thawri, SufvAn, 97, 123 Theology of 'Aristotle, 112 Tigris, 17, 44

Ti,nceus, 112

Tlnati, Ab'l-Khayr, 51, 52 Toledo, 217, 220

Traditions, 10, 20, 95, 61, 62, Travel, 44 ff.

Trinity, 167

Tripoli, 64, 219

Trust, in God, 116, 129, 162, 163, 166 ff., sea tawakkul Tughril Bey, 1o

Tunis, 213, 214

Turtasbf, Abu Bakr, 21, 63

TUs, 9, 10, 13 f., 17, 30, 33, 35, 60, 104, 130

Tustarr, Sah], 13, 183
'Ubayd AM, -6o

Umar b. 'Abd al-'Aziz, 47, 48 'Umar b, al-Khattab, 28 'Umar Khayyam, 9, 155

Umayyads, z6, 63

Underhill, E., 89

Union (the Unitive life), 125, 121, 128, 172, 187, 189 ff., 206, 213, 217, 228, 230, 234

WVasay4 (Nasa'ih), 124 W,Is2/, 65

Wensinck, A. J., 112, 114, 219 Whinfield, E, H., 112

Will, of God, 13, 74, 96, 97, 156,

Y6fi'f, 'Afif al-Din at-Tarniml, 16, 33,

274 .


Ya36, a b. u' ffadh, 77

Yaqut, 27, 37

Yamani, Abi'l-'Abbas, 37

Yazid b. Afu'awiya, 46..47, 202­Yemen, 214

YUsuf, 177

YUsuf b. TAshffn,, 21, 22, 33, 63

Ziya Bey, 113 Zohar, 218 Zulayka, 177 Zwemer, SS., 55, 120

naJahat, 161

nafs, 218; al-nafs al-ammara, 107;

al-nafs al-lawama, 107; al-I1afs

al-muhna' ulna, 107,141,174 ; al-nafs

al41afiga, 107, 141 nfsr allah, 108, 140, 222


gibla, 33, 36, 100,. 101, 167 qufb, 29,38
ragib, 169

ride, 173,182

rububiyya, 23, 154, 168

ruff, 141,218 ; al-rah al-'agli, 142, 231;

al-rah al-flkri, 142, 231

sadiq,in, 167, 173

tahrin', 90

talwln, 159 tamkin, 130, tagiid, t6 ldthlith, 213

lawakhul, 116, 166, 168 lawali', 129 tawhid, 64, i66 ff., 191

'ubudiyya, 168

'utlim al-ilhamsyya, 125 flits, 173, 181

wally, 173

wajd, 89, 129, 187, 204 wags, 130, 131, 152

mass!, wasillin, 152, 173, 192, 212 wujud, 89, 108

yagin. 128, 209, 225

zawiva, 27 zuhd, 129

INDEX

Usul al-Din, 62 U~Uli, Abu'l-Fath, 65


Veils (between God and man), 147 ff., 178, 205, 206, 233

Vision, the Beatific, 78, 119, 120, 130, 131, 149, 170, 172, 173, 185, 187 ff., 203 ff., 221 ff., 230,

1

la-'il'l'. 129lawamti', 129

38, madrassa, II, 19

121, makan, 174

tnala11di, 114, 128, 213

178,

anag4m, 130, 168233 mo'rifa, 124, 128, 185

mutahaza, 169

,hulk, 128

mugarrabim, 170

muragaba, 169

murid, 87, 130, 131, 152

161, mushahada, 128, 171

INDEX


sahli, 173 se'ir, 152

salln+, 147

soma al-balm. shauq, 113,,8'1

siral, 76 sir,., 143

247

119


114

131, 174, 209

,66, 167, 181, 182, 205, 228, 231 WUstenfeld, F., 20, 28

II.


TECHNICAL TERMS, ETC.

ahwal, 15

clam al-jabardl, 107, 159, ,6o, 213, 218 'slam al-malah 1t, 107, 114; 159, 16o,

174, 208, 213, 213

'alam al-murk war-shahada, 107,

160, 208, 213, 218 amr, 107, 142, 174

'aql al-awwal, 106

'arif, 173

baga',, 193, 233 basa'ir, 187 basira, 144, 204
dhikr, 170
Jana', 89, 165, 189, 190, 191, 193, 206, 214, 233, 234

faYi, 113

arai at-rubfibiyya, 141

hat, 130, 131 hagq, 171 huquq, 174

huzsiz, 174
ikhlas, 173 ilham, 173

'ilm, 18, 21, 1x4, 128, 210; 'ilnv

al-dkhira, 120; 'llm al-batin, 128;

'ilm al-laduni, iS, 173, 222 ; 'ilm

al-ma'amala, 120; 'illn al-mukashafa,

120; 'iim al-zdhir, 124 'Pill , 177, 206 illiMd, x16, 191, 234 itlisal, 209


jadhba, t6i, 206 jalal, 131 jamal, 131
hhalq, 142

159
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


The database is protected by copyright ©essaydocs.org 2016
send message

    Main page